Sporočila z oznako »obvestilo«

Težave z zarastjo

Večkrat se soočamo s pritožbami krajanov, avtobusnih prevoznikov in drugih uporabnikov cest, češ, da so ceste nevzdrževane saj po njih ni moč peljati z večjimi ali višjimi vozili zaradi vej in druge zarasti. Na privatne parcele ne posegamo, a hkrati moramo poskrbeti za urejenost in v prvi vrsti za varnost. Zato naprošamo vse lastnike parcel, predvsem je teh veliko v gričevnatem delu občine (v goricah), da dosledno odstranjujejo zarast, predvsem veje, ki visijo na cesto ali bankino.

Več »

Datum: 06. 10. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO: Motena oskrba z vodo

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, dne 28.09.2009, predvidoma v času med 8. in 12. uro, prekinjena dobava vode v naslednjih ulicah v Lendavi:

– del Glavne ulice,
– Spodnja ulica,
– Ulica Kalmana Patakija,
– Ulica Lajčija Pandurja,
– Prešernova ulica,
– Trg Györgya Zale.

V istem času je lahko motena dobava tudi v drugih predelih mesta. Prekinitev je zaradi izgradnje vodovoda ob novi povezovalni cesti med Mlinsko ulico in Ulico Kalmana Patakija.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 24. 09. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO: Zaprt most preko stare Ledave v Čentibi

Spoštovane občanke in občani!

Zaradi rekonstrukcije mostu preko stare Ledave, ki se izvaja v vasi Čentiba, naselje Zatak, bo most zaprt predvidoma en mesec. Prosimo za razumevanje.

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft. Lendva
Datum: 21. 07. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE

EKO PARK Lendava d.o.o.  je dne 17. julija 2008 prejel rezultate izvedene analize Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota – Enota za zdravstveno ekologijo o vzorcih pitne vode, ki so bili odvzeti dne 8. julija 2008  v oskrbovalnem območju MV Lendava (črpališče Gaberje) pri čemer je bila ugotovljena mikrobiološka neskladnost po Pravilniku o pitni vodi – Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).

Posledica ugotovljene neskladnosti so bila pogosta deževja  z neurjem. Več »

Datum: 17. 07. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE

EKO-PARK d.o.o. Lendava je dne 11. julija 2008 prejel rezultate izvedene analize Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota – Enota za zdravstveno ekologijo o vzorcih pitne vode, ki so bili odvzeti dne 7.julija 2008  v oskrbovalnem območju MV Lendava (črpališče Gaberje) pri čemer  je bila ugotovljena mikrobiološka neskladnost po Pravilniku o pitni vodi – Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).

Odgovorna oseba notranjega nadzora
in vodstvo podjetja Eko-park do.o. Lendava

Več »

Datum: 16. 07. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO: Sistem kakovosti HACCP v procesu oskrbe s pitno vodo

Sistem kakovosti HACCP v procesu oskrbe s pitno vodo
EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva

Za varno vodooskrbo in zdravstveno ustreznost pitne vode je potreben stalen nadzor omrežij in kvalitete pitne vode v njih. Za nadzor nad kvaliteto pitne vode na območju vodovodnega omrežja v Občini Lendava in naselju Žitkovci v Občini Dobrovnik skrbijo zaposleni EKO-PARKa kot upravljavec vodovodnega sistema in pristojne državne inštitucije glede monitoringa in nadzora vodovodnega sistema. Več »

Datum: 01. 04. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO: Razpis delovnega mesta direktorja podjetja

Nadzorni svet javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, razpisuje delovno mesto

direktorja (m/ž)

za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Kandidati morajo izpolnjevati poleg splošnih zakonskih pogojev še naslednje pogoje:

  • najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične, ekonomske ali pravne smeri,
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja,
  • zaželjeno je znanje obeh uradnih jezikov in enega tujega jezika,
  • sposobnosti za delo z ljudmi, organiziranje in vodenje.

Kandidati morajo prijavi priložiti dokazilo o izobrazbi in delovnih izkušnjah, življenjepis ter vizijo in program dela javnega podjetja za celotno mandatno obdobje.

Prijave na razpis morajo kandidati posredovati v zaprti kuverti na naslov: EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, s pripisom »Ne odpiraj- za razpis direktorja«.

Rok za oddajo prijave je 8 dni od objave.

Nadzorni svet
Datum: 17. 01. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |