Sporočila z oznako »cena«

Nove cene vode

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo je v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta z dne 13.02.2009 pridobil pozitivno strokovno mnenje MOP o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov ter normativov za opravljanje javnih služb varstva okolja št. 35406-179/2009 z dne 16.07.2009, na podlagi česar je Občinski svet Občine Lendava na svoji 29. seji, dne 22.12.2009 sprejel sklep, da se od 01.01.2010 dalje uveljavi potrjena cena vodarine v višini 0,4858 €/m2. Več »

Datum: 12. 02. 2010 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Koliko plačate vodo, kanalizacijo in druge stroške?

V vsakdanjem življenju se nam zdi samoumevno, da kadarkoli si to zaželimo, na pipi priteče voda, ki jo lahko uživamo brez skrbi. Pa je res tako? V Sloveniji za vodooskrbo skrbi čez 200 podjetij. Sistem torej le ni tako zelo preprost. Prav tako ni samoumevno, da imajo vsa gospodinjstva vodo iz javnega vodovoda in da je ta ustrezne kakovosti in zadostnih količin. Da bi trditev potrdili nam ni potrebno pogledati daleč saj so že v Prekmurju marsikje težave z vodo precejšnje.

Voda mora imeti ustrezno zajetje, ustrezno zgrajen in vzdrževan vodovodni sistem, stalni nadzor kakovosti ter funkcioniranja sistema z vključenim vzdrževanjem. Zato voda ni povsem brezplačna, četudi je še zmeraj zelo poceni. V primerjavi z ustekleničeno vodo je cena litra vode iz vodovoda približno tisočkrat cenejša. Več »

Datum: 27. 10. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Cena za odvajanje in čiščenje

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da smo prejeli sklep občinskega sveta Občine Lendava št. 015-03-0032/2005 z dne 30.06.2008, ki pravi, da se z dnem 01.07.2008 uveljavi odobrena cena za storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki znaša 0,6259 €/m3.

Na sprejeto ceno sta bili pridobljeni soglasji Ministrstva za gospodarstvo št. 301-155/2008-2 z dne 18.06.2008 in 3423-78/2004-2 z dne 19.08.2004.

Uporabnikom je nova cena obračunana na računu/položnici, ki jo boste prejeli avgusta za porabo vode v mesecu juliju.

Datum: 05. 08. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |