POROČILA IN PROGRAMI

POSLOVNA POROČILA

POSLOVNO POROČILO 2020

POSLOVNO POROČILO 2021

POSLOVNI NAČRT EKO-PARK

POSLOVNI NAČRT 2020

POSLOVNI NAČRT 2021

POSLOVNI NAČRT 2022


 

VODOVOD

Programi

Program GJS pitna voda 2020

Program GJS pitna voda 2021

Program GJS pitna voda 2022 OL

Program oskrbe s pitno vodo Pomurski vodovod-sistem A 2022-2025

MOP OS Program GJS VODOVOD 2018-2021

Poročila

Letno poročilo :  Poročilo pitna voda 2021

Letno poročilo: Poročilo pitna voda 2020

Évi jelentés : Az ivóvíz minőségéről szóló 2020. évi jelentés összefoglalója

Elaborati za oblikovanje cen GJS

ELABORAT VODA 2022 ČRENŠOVCI

ELABORAT VODA 2022 DOBROVNIK

ELABORAT VODA 2022 KOBILJE

ELABORAT VODA 2022 LENDAVA

ELABORAT VODA 2022 ODRANCI

ELABORAT VODA 2022 TURNIŠČE

________________________________________________________________________________________________________

KANALIZACIJA 

Programi

MOP OS Program GJS KANALIZACIJA IN ČN LENDAVA 2018-2021 popravljeno prvič 01.12.2017

Program Odvajanje in čiščenja LENDAVA 2022-2025

Program GJS odvajanje 2020

Program GJS odvajanje 2021

Program GJS odvajanja _leto 2022

Program GJS ČN Hotiza 2020

Program GJS ČN Hotiza 2021

Program GJS ČN HOTIZA 2022

Poročila

Poročilo ČN Hotiza 2020

Poročilo ČN Hotiza 2021

Poročilo odvajanja Lendava 2020

Poročilo odvajanje Lendava 2021

Elaborati

ELABORAT KANALIZACIJA IN ČN HOTIZA 2022

 

_______________________________________________________________________________________________________

ODPADKI

Programi

Program GJS odpadki 2020

Program GJS odpadki 2021

Program GJS odpadki 2022

Poročila

Poročilo GJS odpadki 2020

Poročilo GJS odpadki 2021

Elaborati

Izhodišča za kalkulacijo cen 2019

Izhodišča za kalkulacijo cen 2020

Izhodišča za kalkulacijo cen 2021

Izhodišča za kalkulacijo cen 2022