Odpadki

Obvestilo: Eko-park izvajalec javne službe zbiranja in prevoza odpadkov

Spoštovani!

Občinski svet Občine Lendava je na svoji 5. izredni seji, dne 29.02.2012, sprejel sklep št. 032-0027/2012 glede izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine Lendava, s katerim je z dnem 01.03.2012 imenoval javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park kft. Lendva za izvajalca navedene gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

Novi izvajalec bo storitve izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine Lendava opravljal pod enakimi pogoji kot dosedanji izvajalec.

Občina Lendava je prejela obvestilo podjetja Komunala Lendava d.o.o. o prenehanju izvajanja storitev zbiranja in prevoza in komunalnih odpadkov na območju občine Lendava  z dnem 01.03.2012. Nastale izredne razmere za izvajanje te gospodarske  javne službe lahko pomenijo nevarnost za zdravje in življenje občanov. Zato je bila v sredo, 29.02.2012 sklicana izredna seja občinskega sveta, kjer je bil imenovan novi izvajalec navedene javne službe.