Obrazci in postopki


RAZNE VLOGE V ZVEZI Z ODVAJANJEM IN ČIŠČENJEM ODPADIH VODA 

 

VLOGA ZA OPROSTITEV PLA─îILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNA┼ŻEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

 

VLOGA ZA DELNO OPROSTITEV PLAČILA STORITEV GJS ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZARADI IZTOKA VODE

 

VLOGA ZA OPROSTITEV PLA─îILA STORITEV ODVOZA BLATA IZ GREZNIC ALI MK─îN Z ZMOGLJIVOSTJO DO 50 PE

 


IZJAVA O OPROSTITIVI PREJEMA VREČ ZA NENASELJENE OBJEKTE

Izjava┬áo┬áoprostitivi┬áprejema┬ávre─Ź┬áza┬ánenaseljene┬áobjekte


ODPADKI – VLOGA ZA NI┼ŻJE OBRA─îUNAVANJE STRO┼áKOV, KI NASTANEJO Z NASLOVA ODVOZA ODPADKOV

Vlogo za ni┼żje obra─Źunavanje stro┼íkov, ki nastanejo z naslova odvoza odpadkov, lahko oddajo vsi pri katerih je v gospodinjstvu stalno ali za─Źasno┬áprijavljena┬ále ena oseba. Preden v program vnesemo javljeno┬áspremembo,┬á podatke predhodno preverimo!

Vloga za spremembo: Vloga za ni┼żje obra─Źunavanje stro┼íkov za gospodinjstva z eno osebo


 

SEPA DIREKTNE BREMENITVE (TRAJNIKI)

Soglasje za direktne bremenitev SEPA (trajnik) si lahko natisnete in izpolnite, vendar ga je potrebno prinesti osebno na sede┼ż podjetja, kjer se identificirate z osebno izkaznico in ban─Źno kartico ra─Źuna, na katerega se nana┼ía soglasje.

Obrazec za aktiviranje SEPA direktnih bremenitev (trajnika): Soglasje_Trajnik_SEPA


KANALIZACIJA, MK─îN IN GREZNICE

Na obmo─Źjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priklju─Źitev objekta ali preureditev obstoje─Źega priklju─Źka objekta na javno kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za priklju─Źitev; komunalna odpadna voda se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo. (Odlok o odvajanju in ─Źi┼í─Źenju komunalne in padavinske odpdne vode na obmo─Źju ob─Źine Lendava (UL RS, ┼ít. 61/2014).

Vsi objekti, ki se nahajajo na obmo─Źju, kjer ni javne kanalizacije oz. ni predvidena gradnja javne kanalizacije, ter vsi objekti, ki so izven strnjenih obmo─Źjih ali t.i. aglomeracij ali pa so od javne kanalizacije oddaljeni ve─Ź kot 100 m, morajo imeti malo komunalno ─Źistilno napravao (MK─îN) ali nepreto─Źno greznico.

Vloga za izdajo soglasja za priklju─Źitev ali ukinitev priklju─Źka knalizacije, za postavitev MK─îN ali nepreto─Źne greznice: vloga-kanalizacija

Vloga za prijavo MK─îN (pisno obvestilo o za─Źetku obratovanja) in nepreto─Źne greznice: prijava-mkcn

 


VODOVOD

Na podlagi Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Pravilnika o oskrbi s pitno vodo ter Odloka o oskrbi s pitno vodo v Ob─Źini Lendava izdaja Eko-park d.o.o. Lendava/├ľko-park Kft. Lendva mnenja in soglasja.

1.) Pridobitev projektnih pogojev

Za izdajo projektnih pogojev je potrebno predlo┼żiti vlogo/dopis, ki se ji prilo┼żi podatke o maksimalni potrebni koli─Źini vode (l/s) in o predvidenem povpre─Źnem mese─Źnem odjemu (m3), urbanisti─Źni del projektne dokumentacije in situacijo z vrisanim objektom.

2.) Pridobitev soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

Predlo┼żiti je potrebno vlogo/dopis, ki se ji prilo┼żi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo priklju─Źka.

3.) Pridobitev soglasja za priklju─Źitev na vodovodno omre┼żje

Za obstoje─Źi objekt

Zainteresirana stranka izpolni in podpi┼íe vlogo za pridobitev soglasja za priklju─Źitev na vodovodno omre┼żje, kjer navede vse zahtevane podatke (osebni podatki, podatki o odjemnem mestu, na─Źrt). Obvezna priloga je zemlji┼íko knji┼żni izpisek (dokazilo o lastni┼ítvu) in na─Źrt parcele, ki ga stranka lahko pridobi na Geodetski upravi R. Slovenije (GURS).

Za novogradnjo

Za pridobitev soglasja za priklop zainteresirana stranka izpolni in podpi┼íe vlogo za pridobitev soglasja za priklju─Źitev na vodovodno omre┼żje, kjer navede vse zahtevane podatke (osebni podatki, podatki o odjemnem mestu, na─Źrt). K vlogi je potrebno prilo┼żiti projekt za gradbeno dovoljenje objekta, gradbeno dovoljenje in projekt izvedbe priklju─Źka.


Vloge v PDF obliki:


4.) Sprememba lastni┼ítva / pla─Źnika

Sprememba lastni┼ítva se uredi na sede┼żu izvajalca javne slu┼żbe, Eko-park, kjer se naredi zapisnik o spremembi lastni┼ítva, ki ga podpi┼íe stranka, ki prevzema lastni┼ítvo oz. obveznost pla─Źnika. Zapisniku se obvezno prilo┼żi kupoprodajna pogodba ali izpis iz mrli┼íke knjige v primeru spremembe zaradi smrti.

Vloga v PDF obliki:

 


 KOMUNALNI ODPADKI

1.) Odobritev obra─Źunavanja ni┼żjih stro┼íkov za gospodinjstva z 1 osebo

Od 1.1.2014 velja novi Odlok o zbiranju in prevozu odpadkov na obmo─Źju Ob─Źine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Odlok) in Tehni─Źni pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na obmo─Źju Ob─Źine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Tehni─Źni pravilnik).┬á V skladu z navedenima predpisoma v upravnem postopku ne odlo─Źa ve─Ź Ob─Źina Lendava temve─Ź v skladu z 12. in 16. ─Źlenom Odloka o tem odlo─Źa izvajalec gospodarske javne slu┼żbe (v nadaljevanju izvajalec GJS).┬á V skladu nevdenimi predpisi mora povzro─Źitelj┬á izvajalcu GJS, to je Eko-park d.o.o. Lendava, podati vlogo za odobritev spremembe obra─Źunavanja stro┼íkov.┬á

Za odobritev obra─Źunavanja ni┼żjih stro┼íko za gospodinjstva z 1 osebo mora stranka podati pisno vlogo in zahtevane priloge: Potrdilo upravne enote o ┼ítevilu gospodinjstev in ┼ítevilu ─Źlanov gospodinjstva (stalno in za─Źasno prijavljenih) na naslovu za katerega se podaja vloga.


Vloga v PDF obliki:


2.) Oprostitev obveznosti odvoza odpadkov

Od 1.1.2014 velja novi Odlok o zbiranju in prevozu odpadkov na obmo─Źju Ob─Źine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Odlok)) in Tehni─Źni pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na obmo─Źju Ob─Źine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Tehni─Źni pravilnik).┬á V skladu z navedenima predpisoma v upravnem postopku ne odlo─Źa ve─Ź Ob─Źina Lendava temve─Ź v skladu s 7. ─Źlenom (4 odstavek) Odloka o tem odlo─Źa izvajalec gospodarske javne slu┼żbe (v nadaljevanju izvajalec GJS).┬á V skladu navedenim ─Źlenom mora lastnik s pisno izjavo potrditi nevseljenost oziroma neuporabo stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov, namenjenih za─Źasnemu oziroma ob─Źasnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti.┬á

Za odobritev oprostitve┬á obveznosti odvoza komunalnih odpadkov je potrebno izvajalcu GJS, Eko-park d.o.o. Lendava, predlo┼żiti vlogo in zahtevane priloge: Potrdilo upravne enote o stalnem ali za─Źasnem prebivali┼í─Źu na naslovu in Izjavo o neuporabi objekta.┬á Obrazec vloge in izjave je spodaj.


Vloga v PDF obliki: