CENIK: Pogrebniške storitve – ÁRJEGYZÉK: Temetkezési szolgáltatások

Cenik pogrebniških storitev  – A temetkezési szolgáltatások árjegyzéke 

Cenik pogrebniških storitev velja za pogrebe med delovnimi dnevi. Cene vseh pogrebnih storitev izven delovnih dni, torej v soboto in nedeljo ter med prazniki, so 50% dražje!

A temetkezési szolgáltatások árai, csak a munkanapok alatti  temetkezésekre érvényesek. Munkanapokon kívül, azaz szombaton, vasárnap és az ünnepek alatt, a temetkezéseki szolgáltatások árai  50% drágábbak!

Kazalo/seznam storitev – Tartalomjegyzék / szolgáltatások jegyzéke:

Priprava pokojnika – Az elhunyt előkészítése
Prevoz pokojnika – Az elhunyt szállítása
Upepelitev in patologija – Hamvasztás és patológia
Izkop in ureditev groba – Sírhely kiásása és rendezése
Pogrebna slovesnost – Gyászszertartás
Pevci – Énekek előadása a gyásszertartáson
Govorci – Gyászbeszéd
Objava osmrtnic – Gyászjelentés közzététele
Fotografiranje – Fényképezés

Žare
MENINA
VEMO
NOKTUS

Krste
VEMO

MENINA

 

Ostalo, razno
Artikli MENINA
Artikli VEMO
Artikli KISS
Artikli NOKTUS
Artikli MIPOT SAJOVIC

 

 


TABELA: Podrobni cenik

Z. št. Storitev – material EM Cena brez DDV DDV % Cena z DDV
 
Priprava pokojnika
       
1 Priprava pokojnika na domu KOM 46,00 9,5 50,37
2 Priprava pokojnika v bolnici KOM 46,00 9,5 50,37
 
Prevoz pokojnika
       
1 Prevoz od kraja smrti do mv – do 10 km KOM 30,25 9,5 33,12
2 Prevoz iz bolnice MS do mv KOM 61,48 9,5 67,32
3 Prevoz iz bolnice MB do mv – čakanje 1 ura KOM 196,94 9,5 215,65
4 Prevoz iz bolnice MB do mv – čakanje 2 ure KOM 220,94 9,5 241,93
5 Prevoz iz kraja smrti do patologije – MS KOM 110,00 9,5 120,45
6 Prevoz iz kraja smrti do patologije – prometna nesreča KOM 121,48 9,5 133,02
7 Prevoz iz kraja smrti do krematorija – MB KOM 196,94 9,5 215,65
8 Prevoz iz Patologije MS do krematorija – MB KOM 208,94 9,5 228,79
9 Dvig žare v Mariboru KOM 140 9,5 153,3
10 Dodatni prevoz v iz Lendave v Rakičan KOM 32 9,5 35,04
11 Prevozi – neopredeljeno KM 0,63 9,5 0,68
12 Delavci URA 24,00 9,5 13,14
13 Prev. pok. Ljubljana KM 0,37 9,5 0,41
14 Prev. iz bolnice Mb do krematorija MB KOM 196,94 9,5 215,65
15 Storitev Pfeifer KOM     0,00
16 Storitev komunala Kranj KOM     0,00
17 Pogrebno podjetje Maribor KOM     0,00
18 Storitev Žale Ljubljana KOM     0,00
19 Dežurna služba-24 ur Dobrovnik KOM 225,62 9,5 247,05
20 Dežurna služba-24 ur Lendava KOM 207,00 9,5 226,67
21 24-urna dež. služba Komunala javno podjetje d.o.o. Murska Sobota KOM 186,15 9,5 203,83
 
Upepelitev in patologija
       
1 Upepelitev redna KOM 302,65 9,5 331,40
2 Upepelitev izredna KOM 353,23 9,5 386,78
3 Uporaba prostora na patologiji MS   zaračunavamo v imenu sploš. bol. MS KOM 18,26 9,5 20,00
4 Uporaba hladilnice na patologiji MS zarač. v imenu sploš. bol.MS KOM 27,40 9,5 30,00
5 Storitve Patologija Rakičan KOM     0,00
 
Izkop in ureditev groba
       
1 Izkop klasičnega groba – novi grob KOM 106,00 9,5 116,07
2 Izkop klasičnega groba – obstoječi grob KOM 106,00 9,5 116,07
3 Izkop žarne niše v klasični grob KOM 30,00 9,5 32,85
4 Odstranitev nagrobne plošče – cela KOM 36,00 9,5 39,42
5 Odstranitev nagrobne plošče – polovična KOM 20,00 9,5 21,90
6 Ureditev groba – po pogrebu klasični KOM 48,00 9,5 52,56
7 Ureditev groba žarni KOM 24,00 9,5 26,28
8 Postavitev lesenega okvirja za grob        
  Pogrebna slovesnost        
1 Žarni pogreb KOM 144,00 9,5 157,68
2 Klasični pogreb KOM 216,00 9,5 236,52
3 Opremljanje krste KOM 12,00 9,5 13,14
4 Priprava pogrebnega obreda z ozvočitvijo KOM 60,00 9,5 65,70
5 Priprava pogrebnega obreda brez ozvočitve KOM 48,00 9,5 52,56
 
Pevci
       
1 Aeternum 3-4 pesmi KOM 200,00 22 244,00
2 Špela Novak 3 pesmi KOM 60,00 22 73,20
3 Gerenčer KOM     0,00
4 Peter violina KOM 50,00 22 61,00
  Govorci        
1 Bogdan Marija KOM 50,00 22 61,00
2 Bači Jasna – recitacija pesmi KOM 15,00 22 18,30
3 Bači Jasna – govor tipski KOM 30,00 22 36,60
4 Bači Jasna – govor osebni KOM 50,00 22 61,00
  Objava osmrtnic        
1 Vestnik       0,00
2 Népújság       0,00
3 Radio Murski val       0,00
  Fotografiranje        
1 Gyurica – album 40 slik KOM 75,00 22 91,50
2 Gyurica – povečava slike in okvir za žaro … KOM 35,00 22 42,70
3 Novak – DVD 40 slik KOM 50,00 22 61,00
4 Novak povečava slike in okvir – za žaro KOM 20,00 22 24,40
5 Novak – album 40 slik KOM 70,00 22 85,40
  Žare        
  MENINA        
1 4507, žarna školjka 920IV lesena KOM 114,00 22 139,08
           
           
           
           
           
  VEMO ŽARE        
1 4286, žarna školjka M 109 KOM 123,50 22 150,67
2 4285, žarna školjka M 106 KOM 123,50 22 150,67
3 4282, žarna školjka B152 KOM 77,90 22 95,04
4 4279, žarna školjka C644 KOM 70,30 22 85,77
5 4280, žarna školjka C 656 KOM 66,50 22 81,13
6 4293, žarna školjka J 271 KOM 51,30 22 62,59
7 4287, žarna školjka J1035 KOM 57,00 22 69,54
8 4281,žarna školjka J936 KOM 64,60 22 78,81
9 4277, žarna školjka J999 KOM 76,00 22 92,72
10 4327, žarna školjka J912 KOM 57,00 22 69,54
11 4283, žarna školjka J209 KOM 55,10 22 67,22
12 4370, žarna školjka J559 KOM 60,80 22 74,18
13 4356, žarna školjka J2002 KOM 74,10 22 90,40
14 4228, žarna školjka B149 KOM 77,90 22 95,04
15 4455, žarna školjka J1047 KOM 89,30 22 108,94
16 4456, žarna školjka J1046 KOM 89,30 22 108,95
17 4360, žarna školjka C602 KOM 64,60 22 78,81
18 4504, žarna školjka  J480 KOM 55,10 22 67,22
 19 4503, žarna školjka J961 KOM 51,30 22 62,59
20 4506, žarna školjka  B160 KOM 74,10 22 90,40
21 4505, žarna školjka  C641 KOM 76,00 22 92,72
22 4500, žarna školjka N200-R BIO KOM 85,50 22 104,31
23 4502,žarna školjka N201-CS BIO KOM 85,50 22 104,31
24 4501, žarna školjka N201-M BIO KOM 85,50 22 104,31
25 4495, žarna školjka N202-C BIO KOM 85,50 22 104,31
26 4493, žara osnovna BIO KOM 17,10 22 20,86
           
  KRSTE  VEMO        
1 4289, Sarkofag hrast F-917 R KOM 418,00 22 509,96
2 4294, Sarkofag R8D KOM 342,00 22 417,24
           
  OSTALI   ARTIKLI   VEMO        
1 4290, pregrinjalo za krste tapiciranje G400 KOM 38,00 22 46,36
2 4291, Sprej stromboci KOM 36,10 9,5 39,52
3 4343, Križ veliki KOM 30,40 22 37,08
4 4402, Križ veliki beli KOM 28,50 22 34,77
5 4366,Razpelo za križ plastični KOM 5,70 22 6,95
6 4423,Žarna niša 1/1 KOM 43,70 22 53,31
7 4424,Žarna niša 1/2 KOM 55,10 22 67,22
8 4338, PVC navadna KOM 12,35 22 15,07
9 4361, PVC z gurtnami KOM 14,25 22 17,38
10 4361, Črke 100/6T KOM 0,20 22 0,25
  Krste        
  MENINA        
1 3963, Krsta 280A 17 Sarkofag608 KOM 608,19 22 741,99
2 3949, Krsta 270 17 Sarkofag KOM 397,10 22 484,46
3 3948, Krsta 316/T KOM 256,50 22 312,93
4 4035, Krsta 333/325-T KOM 228,65 22 278,95
5 3950, Krsta 333/324-T KOM 228,65 22 278,95
6 3966, Krsta 333P/T KOM 228,65 22 278,95
7 3967, Krsta 333B/T KOM 228,65 22 278,95
8 3972, 336/T Lužena tap. – kremat. krsta KOM 141,28 22 172,37
9 4258, Kremat. krsta 336 xxl KOM 171,00 22 208,62
10 4202, Bela krem. krsta otr. 451/06 KOM 20,00 22 24,40
11 4002, Pocinkan vložek 322 KOM 153,90 22 187,75
  Ostalo, razno
       
  Artikli MENINA        

1

3981, 54/T-Plastična vreča bela KOM 16,30 22 19,89
2 3978, Žarna niša 1/1-APLAST KOM 47,86 22 58,39
3 3979, Žarna niša ½ – APLAST KOM 54,34 22 66,29
4 3980, Žarna niša ¼ – APLAST KOM 79,80 22 97,36
5 3977, 102/T – Deščica plast. rjava KOM 6,96 22 8,49
6 3975, 22/4-T – Žalna knj. pliš modra KOM 12,50 22 15,25
7 3976, 22/4-T – Žalna knj.pliš črna KOM 12,50 22 15,25
8 3968, 0224/29T – Pregrinjalo- rjava KOM 32,60 22 39,78
9 3969, 0224/28T – Pregrinjalo- rdeča KOM 32,60 22 39,78
10 3970, 0224/27T – Pregrinjalo- vijoličasta KOM 32,60 22 39,78
11 3971, 518z – Križ z zarezami KOM 32,60 22 39,78
12 3973, 42/1-T – Leseni križ, razp. rjavi KOM 11,02 22 13,44
122 3974, 42E/T – Križ zlati kovinski KOM 15,22 22 18,56
13 3951, 518 – Križ brez zarez KOM 32,60 22 39,78
14 3952, 630 Piramida 50% H2O-križ KOM 65,21 22 79,55
15 3964, 0214/2BT-29 – Rjavo tapeciranje KOM 57 22 69,54
16 3965, 0214/2BT-28 – Bordo tapeciranje KOM 57 22 69,54
17 4001, 100/4T – črka, štev. mala zlata KOM 0,21 22 0,25
18 4033, 101/5T – oznaka zlata KOM 0,10 22 0,13
           
  Artikli MIPOT SAJOVIC        

1

4003, MIPOT Križ 213- mali KOM 37,05 22 45,20
2 4004, MIPOT Križ 211- veliki KOM 24,7 22 30,13
3 4005, MIPOT Križ 112-46T križ KOM 9,39 22 11,45
           
  ŽARE   NOKTUS        
1 4182, ŽARA  AC20/05Vr- ROŽA KOM 174,80 22 213,26
2 4261,  ŽARA  AC20/05- GOLOB KOM 174,80 22 213,26
3 4298,  ŽARA  AC20/02K KOM 157,32 22 191,93
4 4184, ŽARA  ALU02/05 KOM 79,80 22 97,36
5 4331, ŽARA  ALU 6 KOM 79,80 22 97,35
6 4332, ŽARA ALU 9 KOM 79,80 22 97,35
7 4333, ŽARA ALU 16 KOM 79,80 22 97,35
8 4334, ŽARA ALU 26 KOM 79,80 22 97,35
9 4146, SRCE HA/01 KOM 142,29 22 173,59
10 4335, ŽARA  BIO 1502 BRG KOM 85,50 22 104,31
11 4478, ŽARA BIO  1361B KOM 104,50 22 127,49
12 4336, ŽARA BIO LESENI KOM 228,00 22 278,16
13 4479, ŽARA  BIO 1373B KOM 104,50 22 127,49
14 4432, ŽARA OSNOVNI BIO KOM 17,10 22 20,86
15 4601, ŽARA ALU 44 KOM 79,80 22 97,36
16 4602, ŽARA ALU 13 KOM 79,80 22 97,36
17 4603, ŽARA ALU 24 KOM 79,80 22 97,36
18 4604, ŽARA ALU 35 KOM 79,80 22 97,36
19 4605, ŽARA ALU 36 KOM 79,80 22 97,36
20 4606, ŽARA ALU 40 KOM 79,80 22 97,36
21 4607, ŽARA ALU 33 KOM 79,80 22 97,36
22 4608, ŽARA ALU 30 KOM 79,80 22 97,36
23          
           
  OSTALI  ARTIKLI  NOKTUS        
1 4185, NOKTUS ŽALNA KNJIGA KN01 KOM 10,45 22 12,20
2 4186, NOKTUS PE vreča za pokojne VR01 KOM 12,92 22 15,76
3 4255, NOKTUS TALAR ŽENSKI KOM 20,90 22 25,50
4 4254, NOKTUS TALAR MOŠKI KOM 20,90 22 25,50
           
  ARTIKLI  MATEJ ŠKROBAR        
1 4219, Krsta 101- krem. krsta KOM 92,28 22 112,58
2 4257, Krsta tip 102 xxl-krem. krsta KOM 126,73 22 154,61
3 4251, Križ tip 211 KOM 24,49 22 29,87
4 PIRAMIDA KOM 36,02 22 43,94
           
  OSTALO  RAZNO  KISS        
1 4177, Krsta 323 Kiss KOM 207,86 22 253,58
2 4178, Krsta 322B/T Kiss KOM 207,86 22 253,58
3 4179, Krsta 322C/T Kiss KOM 207,86 22 253,58
4 4013, Žara CZ-RO Kiss KOM 44,00 22 53,68
5 4012, Žara C-RO Kiss KOM 44,00 22 53,68
6 4173, Žara B-K Kiss KOM 44,00 22 53,68
7 4174, Žara V- RO Kiss KOM 44,00 22 53,68
8 4176, Žara B-R Kiss KOM 44,00 22 53,68
9 4176, Žara CZ-K Kiss KOM 44,00 22 53,68

Zadnja posodobitev: 7. 9. 2018