CENIK: Pogrebniške storitve – ÁRJEGYZÉK: Temetkezési szolgáltatások

Cenik pogrebniških storitev  – A temetkezési szolgáltatások árjegyzéke 

Cenik pogrebniških storitev velja za pogrebe med delovnimi dnevi. Cene vseh pogrebnih storitev izven delovnih dni, torej v soboto in nedeljo ter med prazniki, so 50% dražje!

A temetkezési szolgáltatások árai, csak a munkanapok alatti  temetkezésekre érvényesek. Munkanapokon kívül, azaz szombaton, vasárnap és az ünnepek alatt, a temetkezéseki szolgáltatások árai  50% drágábbak!

Kazalo/seznam storitev – Tartalomjegyzék / szolgáltatások jegyzéke:

Priprava pokojnika – Az elhunyt előkészítése
Prevoz pokojnika – Az elhunyt szállítása
Upepelitev in patologija – Hamvasztás és patológia
Izkop in ureditev groba – Sírhely kiásása és rendezése
Pogrebna slovesnost – Gyászszertartás
Pevci – Énekek előadása a gyásszertartáson
Govorci – Gyászbeszéd
Objava osmrtnic – Gyászjelentés közzététele
Fotografiranje – Fényképezés

Žare
MENINA
VEMO
NOKTUS

Krste
VEMO

MENINA

 

Ostalo, razno
Artikli MENINA
Artikli VEMO
Artikli KISS
Artikli NOKTUS
Artikli MIPOT SAJOVIC

 

 


TABELA: Podrobni cenik

Z. št. Storitev – material EM Cena brez DDV DDV % Cena z DDV
 
Priprava pokojnika
       
1 Priprava pokojnika na domu KOM 46,00 9,5 50,37
2 Priprava pokojnika v bolnici KOM 46,00 9,5 50,37
 
Prevoz pokojnika
       
3 Prevoz od kraja smrti do mv – do 10 km KOM 30,25 9,5 33,12
4 Prevoz iz bolnice MS do mv KOM 61,48 9,5 67,32
5 Prevoz iz bolnice MB do mv – čakanje 1 ura KOM 196,94 9,5 215,65
6 Prevoz iz bolnice MB do mv – čakanje 2 ure KOM 220,94 9,5 241,93
7 Prevoz iz kraja smrti do patologije – MS KOM 110,00 9,5 120,45
8 Prevoz iz kraja smrti do patologije – prometna nesreča KOM 121,48 9,5 133,02
9 Prevoz iz kraja smrti do krematorija – MB KOM 196,94 9,5 215,65
10 Prevoz iz Patologije MS do krematorija – MB KOM 208,94 9,5 228,79
11 Dvig žare v Mariboru KOM 140 9,5 153,3
12 Dodatni prevoz v iz Lendave v Rakičan KOM 32 9,5 35,04
13 Prevozi – neopredeljeno KM 0,63 9,5 0,68
14 Delavci URA 24,00 9,5 13,14
15 Prev. pok. Ljubljana KM 0,37 9,5 0,41
16 Prev. iz bolnice Mb do krematorija MB KOM 196,94 9,5 215,65
17 Storitev Pfeifer KOM     0,00
  Storitev komunala Kranj KOM     0,00
18 Pogrebno podjetje Maribor KOM     0,00
19 Storitev Žale Ljubljana KOM     0,00
20 Dežurna služba-24 ur Dobrovnik KOM 225,62 9,5 247,05
21 Dežurna služba-24 ur Lendava KOM 207,00 9,5 226,67
 
Upepelitev in patologija
       
22 Upepelitev redna KOM 302,65 9,5 331,40
23 Upepelitev izredna KOM 353,23 9,5 386,78
  Uporaba prostora na patologiji MS   zaračunavamo v imenu sploš. bol. MS KOM 22,83 9,5 24,99
  Uporaba hladilnice na patologiji MS zarač. v imenu sploš. bol.MS KOM 13,70 9,5 15,00
24 Storitve Patologija Rakičan KOM     0,00
 
Izkop in ureditev groba
       
25 Izkop klasičnega groba – novi grob KOM 106,00 9,5 116,07
26 Izkop klasičnega groba – obstoječi grob KOM 106,00 9,5 116,07
27 Izkop žarne niše v klasični grob KOM 30,00 9,5 32,85
28 Odstranitev nagrobne plošče – cela KOM 36,00 9,5 39,42
29 Odstranitev nagrobne plošče – polovična KOM 20,00 9,5 21,90
30 Ureditev groba – po pogrebu klasični KOM 48,00 9,5 52,56
31 Ureditev groba žarni KOM 24,00 9,5 26,28
32 Postavitev lesenega okvirja za grob        
  Pogrebna slovesnost        
33 Žarni pogreb KOM 144,00 9,5 157,68
34 Klasični pogreb KOM 216,00 9,5 236,52
35 Opremljanje krste KOM 12,00 9,5 13,14
36 Priprava pogrebnega obreda z ozvočitvijo KOM 60,00 9,5 65,70
37 Priprava pogrebnega obreda brez ozvočitve KOM 48,00 9,5 52,56
 
Pevci
       
38 Aeternum 3-4 pesmi KOM 200,00 22 244,00
39 Špela Novak 3 pesmi KOM 60,00 22 73,20
40 Gerenčer KOM     0,00
41 Peter violina KOM 50,00 22 61,00
  Govorci        
42 Bogdan Marija KOM 50,00 22 61,00
43 Bači Jasna – recitacija pesmi KOM 15,00 22 18,30
44 Bači Jasna – govor tipski KOM 30,00 22 36,60
45 Bači Jasna – govor osebni KOM 50,00 22 61,00
  Objava osmrtnic        
46 Vestnik       0,00
47 Népújság       0,00
48 Radio Murski val       0,00
  Fotografiranje        
49 Gyurica – album 40 slik KOM 75,00 22 91,50
50 Gyurica – povečava slike in okvir za žaro … KOM 35,00 22 42,70
51 Novak – DVD 40 slik KOM 50,00 22 61,00
52 Novak povečava slike in okvir – za žaro KOM 20,00 22 24,40
53 Novak – album 40 slik KOM 70,00 22 85,40
  Žare        
  MENINA        
54 4507, žarna školjka 920IV lesena KOM 114,00 22 139,08
           
           
           
           
           
  VEMO ŽARE        
77 4286, žarna školjka M 109 KOM 123,50 22 150,67
78 4285, žarna školjka M 106 KOM 123,50 22 150,67
80 4282, žarna školjka B152 KOM 77,90 22 95,04
81 4279, žarna školjka C644 KOM 70,30 22 85,77
82 4280, žarna školjka C 656 KOM 66,50 22 81,13
83 4293, žarna školjka J 271 KOM 51,30 22 62,59
87 4287, žarna školjka J1035 KOM 57,00 22 69,54
88 4281,žarna školjka J936 KOM 64,60 22 78,81
89 4277, žarna školjka J999 KOM 76,00 22 92,72
90 4327, žarna školjka J912 KOM 57,00 22 69,54
91 4283, žarna školjka J209 KOM 55,10 22 67,22
92 4370, žarna školjka J559 KOM 60,80 22 74,18
93 4356, žarna školjka J2002 KOM 74,10 22 90,40
94 4228, žarna školjka B149 KOM 77,90 22 95,04
95 4455, žarna školjka J1047 KOM 89,30 22 108,94
99 4456, žarna školjka J1046 KOM 89,30 22 108,95
100 4360, žarna školjka C602 KOM 64,60 22 78,81
101 4504, žarna školjka  J480 KOM 55,10 22 67,22
 102 4503, žarna školjka J961 KOM 51,30 22 62,59
 103 4506, žarna školjka  B160 KOM 74,10 22 90,40
104 4505, žarna školjka  C641 KOM 70,30 22 85,76
105 4500, žarna školjka N200-R BIO KOM 85,50 22 104,31
106 4502,žarna školjka N201-CS BIO KOM 85,50 22 104,31
107 4501, žarna školjka N201-M BIO KOM 85,50 22 104,31
108 4495, žarna školjka N202-C BIO KOM 85,50 22 104,31
109 4493, žara osnovna BIO KOM 17,10 22 20,86
           
  KRSTE  VEMO        
92 4289, Sarkofag hrast F-917 R KOM 418,00 22 509,96
93 4294, Sarkofag R8D KOM 342,00 22 417,24
           
  OSTALI   ARTIKLI   VEMO        
94 4290, pregrinjalo za krste tapiciranje G400 KOM 38,00 22 46,36
95 4291, Sprej stromboci KOM 36,10 9,5 39,52
96 4343, Križ veliki KOM 30,40 22 37,08
  4402, Križ veliki beli KOM 28,50 22 34,77
  4366,Razpelo za križ plastični KOM 5,70 22 6,95
  4423,Žarna niša 1/1 KOM 43,70 22 53,31
  4424,Žarna niša 1/2 KOM 55,10 22 67,22
97 4338, PVC navadna KOM 12,35 22 15,07
98 4361, PVC z gurtnami KOM 14,25 22 17,38
99 4361, Črke 100/6T KOM 0,20 22 0,25
  Krste        
  MENINA        
100 3963, Krsta 280A 17 Sarkofag KOM 608,19 22 741,99
101 3949, Krsta 270 17 Sarkofag KOM 397,10 22 484,46
102 3948, Krsta 316/T KOM 287,17 22 350,34
103 4035, Krsta 333/325-T KOM 228,65 22 278,95
104 3950, Krsta 333/324-T KOM 228,65 22 278,95
105 3966, Krsta 333P/T KOM 228,65 22 278,95
106 3967, Krsta 333B/T KOM 228,65 22 278,95
107 3972, 336/T Lužena tap. – kremat. krsta KOM 141,28 22 172,37
108 4258, Kremat. krsta 336 xxl KOM 171,00 22 208,62
109 4202, Bela krem. krsta otr. 451/06 KOM 20,00 22 24,40
  4002, Pocinkan vložek 322 KOM 153,90 22 187,75
  Ostalo, razno
       
  Artikli MENINA        

110

3981, 54/T-Plastična vreča bela KOM 16,30 22 19,89
111 3978, Žarna niša 1/1-APLAST KOM 47,86 22 58,39
112 3979, Žarna niša ½ – APLAST KOM 54,34 22 66,29
113 3980, Žarna niša ¼ – APLAST KOM 84,85 22 103,52
114 3977, 102/T – Deščica plast. rjava KOM 6,96 22 8,49
115 3975, 22/4-T – Žalna knj. pliš modra KOM 12,50 22 15,25
116 3976, 22/4-T – Žalna knj.pliš črna KOM 12,50 22 15,25
117 3968, 0224/29T – Pregrinjalo- rjava KOM 32,60 22 39,78
118 3969, 0224/28T – Pregrinjalo- rdeča KOM 32,60 22 39,78
119 3970, 0224/27T – Pregrinjalo- vijoličasta KOM 32,60 22 39,78
120 3971, 518z – Križ z zarezami KOM 32,60 22 39,78
121 3973, 42/1-T – Leseni križ, razp. rjavi KOM 11,02 22 13,44
122 3974, 42E/T – Križ zlati kovinski KOM 15,22 22 18,56
123 3951, 518 – Križ brez zarez KOM 32,60 22 39,78
124 3952, 630 Piramida 50% H2O-križ KOM 65,21 22 79,55
125 3964, 0214/2BT-29 – Rjavo tapeciranje KOM 58,52 22 71,39
126 3965, 0214/2BT-28 – Bordo tapeciranje KOM 58,52 22 71,39
127 4001, 100/4T – črka, štev. mala zlata KOM 0,21 22 0,25
128 4033, 101/5T – oznaka zlata KOM 0,10 22 0,13
           
  Artikli MIPOT SAJOVIC        

129

4003, MIPOT Križ 213 – Z Bogom KOM 37,05 22 45,20
130 4004, MIPOT Križ 211- veliki KOM 24,7 22 30,13
131 4005, MIPOT Križ 112-46T križ KOM 9,39 22 11,45
           
  ŽARE   NOKTUS        
132 4182, ŽARA  AC20/05Vr- ROŽA KOM 174,80 22 213,26
133 4261,  ŽARA  AC20/05- GOLOB KOM 174,80 22 213,26
134 4298,  ŽARA  AC20/02K KOM 157,32 22 191,93
135 4184, ŽARA  ALU02/05 KOM 79,80 22 97,36
136 4331, ŽARA  ALU 6 KOM 79,80 22 97,35
137 4332, ŽARA ALU 9 KOM 79,80 22 97,35
138 4333, ŽARA ALU 16 KOM 79,80 22 97,35
139 4334, ŽARA ALU 26 KOM 79,80 22 97,35
140 4146, SRCE HA/01 KOM 142,29 22 173,59
141 4335, ŽARA  BIO 1502 BRG KOM 85,50 22 104,31
142 4478, ŽARA BIO  1361B KOM 104,50 22 127,49
143 4336, ŽARA BIO LESENI KOM 228,00 22 278,16
  4479, ŽARA  BIO 1373B KOM 104,50 22 127,49
  4432, ŽARA OSNOVNI BIO KOM 17,10 22 20,86
           
           
  OSTALI  ARTIKLI  NOKTUS        
144 4185, NOKTUS ŽALNA KNJIGA KN01 KOM 10,45 22 12,20
145 4186, NOKTUS PE vreča za pokojne VR01 KOM 12,92 22 15,76
146 4255, NOKTUS TALAR ŽENSKI KOM 20,90 22 25,50
147 4254, NOKTUS TALAR MOŠKI KOM 20,90 22 25,50
           
  ARTIKLI  MATEJ ŠKROBAR        
148 4219, Krsta 101- krem. krsta KOM 92,28 22 112,58
149 4257, Krsta tip 102 xxl-krem. krsta KOM 126,73 22 154,61
150 4251, Križ tip 211 KOM 24,49 22 29,87
151 PIRAMIDA KOM 36,02 22 43,94
           
  OSTALO  RAZNO  KISS        
152 4177, Krsta 323 Kiss KOM 207,86 22 253,58
153 4178, Krsta 322B/T Kiss KOM 207,86 22 253,58
154 4179, Krsta 322C/T Kiss KOM 207,86 22 253,58
155 4013, Žara CZ-RO Kiss KOM 44,00 22 53,68
156 4012, Žara C-RO Kiss KOM 44,00 22 53,68
157 4173, Žara B-K Kiss KOM 44,00 22 53,68
158 4174, Žara V- RO Kiss KOM 44,00 22 53,68
159 4176, Žara B-R Kiss KOM 44,00 22 53,68
160 4176, Žara CZ-K Kiss KOM 44,00 22 53,68

Zadnja posodobitev: 7. 9. 2018