CENIK: Občina Kobilje

Cenik komunalnih storitev

CENIK: OSKRBA S PITNO VODO
VODARINA   Enota Cena za vodarino, brez DDV
Cena za vodarino, z 9,5% DDV
Vodarina – GJS   €/m3 0,5646 0,6182
OMREŽNINA Faktor Enota Cena za priključek, brez DDV
Cena za priključek, z 9,5% DDV
DN < 20 1 EUR/mesec 3,151 3,4503
20< DN < 40 3 EUR/mesec 9,453 10,3510
40< DN <50 10 EUR/mesec 31,510 34,5034
50< DN <65 15 EUR/mesec 47,265 51,7552
65< DN <80 30 EUR/mesec 94,530 103,5103
80< DN <100 50 EUR/mesec 157,550 172,5172
100< DN <150 100 EUR/mesec 315,100 345,0345
150 < 200 EUR/mesec 630,200 690,0690
SUBVENCIJA OMREŽNINE-VODARINA Faktor Enota subvencija brez DDV
subvencija  z 9,5% DDV
DN < 20   EUR/mesec -1,73305 -1,89769
20< DN < 40   EUR/mesec -5,19915 -5,69307
40< DN <50   EUR/mesec -17,3305 -18,97690
50< DN <65   EUR/mesec -25,99575 -28,46535
65< DN <80   EUR/mesec -51,9915 -56,93069
80< DN <100   EUR/mesec -86,6525 -94,88449
100< DN <150   EUR/mesec -173,3050 -189,76900
150 <   EUR/mesec -346,6100 -379,53795
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 EUR/kom 41 44,895
števec DN 20 1 EUR/kom 41 44,895
števec DN 25 1 EUR/kom 58 63,51
števec DN 32 1 EUR/kom 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/kom 75 82,125
Cene veljajo od dne 1.7.2020.

CENIK: Kanalizacija
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Cena brez DDV v EUR Cena z 9,5% DDV EM
Odvajanje odpadnih voda v občini Kobilje 0,1000 0,1095 €/m3
Čiščenje odpadnih voda v občini Kobilje 0,3000 0,3285 €/m3
Omrežnina – odvajanje odpadnih voda v občini Kobilje 1,5000 1,6425 EUR/mes
Omrežnina – čiščenje odpadnih voda v občini Kobilje 1,5000 1,6425 EUR/mes
Okoljska dajatev – odpadne vode Cena brez DDV v EUR Cena z DDV v EUR
EM
Priklopljeni na kanalizacijsko omrežje in ČN 0,0500 0,0548 €/m3
Nimajo urejene kanalizacije 0,5000 0,5475 €/m3
Cene veljajo od dne 01.04.2022.