CENIK: Občina Kobilje

Cenik komunalnih storitev

CENIK: OSKRBA S PITNO VODO
VODARINA   Enota Cena za vodarino, brez DDV
Cena za vodarino, z 9,5% DDV
Vodarina – GJS   €/m3 0,5175 0,566
OMREŽNINA Faktor Enota Cena za priključek, brez DDV
Cena za priključek, z 9,5% DDV
DN < 20 1 EUR/mesec 3,3485 3,6666
20< DN < 40 3 EUR/mesec 10,0455 10,9998
40< DN <50 10 EUR/mesec 33,4850 36,6661
50< DN <65 15 EUR/mesec 50,2275 54,9991
65< DN <80 30 EUR/mesec 100,4550 109,9982
80< DN <100 50 EUR/mesec 167,4250 183,3304
100< DN <150 100 EUR/mesec 334,8500 366,6608
150 < 200 EUR/mesec 669,7000 733,3215
SUBVENCIJA OMREŽNINE-VODARINA Faktor Enota subvencija brez DDV
subvencija  z 9,5% DDV
DN < 20   EUR/mesec -1,6742 -1,8332
20< DN < 40   EUR/mesec -5,0227 -5,4999
40< DN <50   EUR/mesec -16,7425 -18,3330
50< DN <65   EUR/mesec -25,1137 -27,4995
65< DN <80   EUR/mesec -50,2275 -54,9991
80< DN <100   EUR/mesec -83,7125 -91,6652
100< DN <150   EUR/mesec -167,4250 -183,3304
150 <   EUR/mesec -334,8500 -366,6608
MENJAVA ŠTEVCA IN MODULA (zaradi poškodbe, zmrzali itd.)   Enota Cena
brez DDV
Cena
z 9,5% DDV (za fizične osebe)
števec DN 15 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 20 1 EUR/mesec 41 44,895
števec DN 25 1 EUR/mesec 58 63,51
števec DN 32 1 EUR/mesec 110 120,45
Daljinski modul za odčitavanje 1 EUR/mesec 75 82,125
Cene veljajo od dne 01.04.2019.

CENIK: Kanalizacija
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Cena brez DDV v EUR Cena z 9,5% DDV EM
Odvajanje odpadnih voda v občini Dobrovnik 0,1000 0,1095 €/m3
Čiščenje odpadnih voda v občini Dobrovnik 0,3000 0,3285 €/m3
Omrežnina – odvajanje odpadnih voda v občini Dobrovnik 1,5000 1,6425 EUR/mes
Omrežnina – čiščenje odpadnih voda v občini Dobrovnik 1,5000 1,6425 EUR/mes
Okoljska dajatev – odpadne vode Cena brez DDV v EUR Cena z DDV v EUR
EM
Priklopljeni na kanalizacijsko omrežje in ČN 0,0500 0,0548 €/m3
Nimajo urejene kanalizacije 0,5000 0,5475 €/m3
Cene veljajo od dne 01.04.2018.