Projekti – zaključeni

Predstavitev projekta: VODA JE BISER OKOLJA

Polni naziv projekta: Varovanje in upravljanje naravnih vodnih virov skozi revitalizacijo, prostorski razvoj in osveščanje javnosti
Akronim: Voda je biser okolja
Celotna vrednost: 910.611,97 EUR
Viri sredstev: Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Operativni program Slovenija – Madžarska 2007-2013, Republika Slovenija in lastna sredstva
Stopnja in znesek sofinanciranja ESRR: 85%, kar znaša 774.018,97 EUR
Trajanje projekta: Od 01.09.2009 do 30.04.2012
Vodilni partner: Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park Kft.Lendva,
Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, Slovenija
Partner 2: Zahodno-podonavska direkcija za varstvo okolja in vodno gospodarstvo, Vörösmarty u. 2., 9700 Szombathely, Magyarország
Partner 3: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, Slovenija
Vodja projekta, kontakt: Branka BENSA, branka.bensa@eko-park.si

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA: VODA JE BISER OKOLJA

Izvedbo projekta Varovanje in upravljanje naravnih vodnih virov skozi revitalizacijo, prostorski razvoj in osveščanje javnosti, z akronimom Voda je biser okolja, je odobril Skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 dne 03.08.2009.

Za podrobnosti si oglejte prilogo.

Priloga: voda_je_biser_okolja_predstavitev_projekta.pdf (1,1 MB)

Datum: 29. 09. 2009 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |

Sporočilo za medije: VODA JE BISER OKOLJA

VODA JE BISER OKOLJA
Polni naslov: Varovanje in upravljanje naravnih vodnih virov skozi revitalizacijo, prostorski razvoj in osveščanje javnosti

Eko-park d.o.o. Lendava, Zahodno-podonavska direkcija za varstvo okolja in vodno gospodarstvo ter Občina Lendava so na razpis Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska (OP SLO-HU 2007-2013) prijavili projekt Voda je biser okolja. Projekt je odobril Skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013.

Pogodba o sofinanciranju projekta s SVLR je bila podpisana 29. septembra 2009. Projekt se izvaja v času od 01.09.2009 do 31.08.2011.

Za podrobnosti si oglejte prilogo.

Priloga: voda_je_biser_okolja_sporocilo_za_medije.pdf

Datum: 29. 09. 2009 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |

Kobiljski zadrževalnik


 • Projekt: Kobiljski zadrževalnik
 • Vir sredstev: Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006
 • Razpis: pobuda Skupnosti Interreg III A, Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006 (2. razpis)
 • Pogodbeni organ: SVLR – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 • Delež sofinanciranja EU (Interreg IIIA): 29,2 %
 • Obdobje izvajanja investicije: februar 2006 – februar 2008
 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj
 • Ukrep: Trajnostna raba naravnih virov in varstvo okolja
 • Vrsta projekta: Skupni projekt
 • Čezmejni partner – soprijavitelj: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóság (Zahodno-podonavska direkcija za varstvo okolja in vodno gospodarstvo),
 • Slovenski partner: Ministrstvo za okolje in prostor

Več »

Datum: 04. 03. 2008 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |

Multikultura Muranie

Projekt: Kulturno-turistični razvoj in promocija prekomejnega območja MURANIA kot mosta med sosednjimi državami ter ustvarjanje skupne kulturne in turistične ponudbe za turiste in strokovno javnost, ki si želijo spoznati dediščino multikulturnega območja

ali krajše MULTIKULTURA MURANIE Več »

Datum: 21. 02. 2008 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |

MURANIA-inkubator

 


 • Projekt: MURANIA – skupen gospodarsko-razvojni prostor ali kratek naziv MURANIA – inkubator
 • Vir sredstev: Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006
 • Razpis: pobuda Skupnosti Interreg III A, Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006 (1. razpis)
 • Pogodbeni organ: SVLR – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 • Delež sofinanciranja EU (Interreg IIIA): 94,5 %
 • Obdobje izvajanja investicije: februar 2006 – avgust 2007
 • Vrsta projekta: partnerski
 • Prednostna naloga: Gospodarska in socialna kohezija ter razvoj človeških virov
 • Ukrep: Skupni gospodarski prostor
 • Prijavitelj: Občina Lendava
 • Čezmejni partner: Občina Lenti
 • Slovenski partnerji: Razvojni javni sklad Lendava, Poslovni park – inženiring d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za Pomurje, Območna obrtna zbornica Lendava

Več »

Datum: 02. 09. 2007 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |

VEDETI


 • Projekt: VEDETI
 • Vir sredstev: Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006
 • Razpis: pobuda Skupnosti Interreg III A, Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006 (1. razpis)
 • Pogodbeni organ: SVLR – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 • Delež sofinanciranja EU (Interreg IIIA): 93,1 %
 • Obdobje izvajanja investicije: februar 2006 – avgust 2007
 • Vrsta projekta: projekt sodelovanja
 • Prednostna naloga: Ekonomska in socialna kohezija ter razvoj človeških virov
 • Ukrep: Skupni razvoj človeških virov
 • Prijavitelj: Festival Novo mesto
 • Čezmejni partner: Pučko otvoreno učilište Velika Gorica
 • Slovenski partnerji: Moja Soseska, zavod za ohranjanje in razvoj osnovnih človeških vrednost sobivanja, Poslovni park – inženiring d.o.o., Emines d.o.o.

Več »

Datum: 13. 08. 2007 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |

Model čezmejnega partnerstva na trgu dela


 • Naziv:MODEL ČEZMEJNEGA PARTNERSTVA NA TRGU DELA
 • Vir sredstev: program PHARE CBC
 • Razpis: Phare CBC Slovenija/Madžarska, »Maksimizacija človeških virov v obmejni regiji«
 • Pogodbeni organ: MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Vrednost projekta: 198.020,00  EUR oz. 47.453.512,80 SIT
 • Višina in delež sofinanciranja: 178.217,00 EUR oz. 90 % od vrednosti projekta
 • Obdobje izvajanja projekta: september 2005 – november 2006

Splošni cilj:

 

vzpostavitev trajnostnih partnerstev na trgu dela na prekomejnem območju dveh držav, ki sta vstopili v EU in povečanje možnosti zaposlovanja predvsem dolgotrajno brezposelnih, mladih in žensk.

Namen:

povečati zaposljivost s pomočjo trajnostnega partnerstva na trgu dela in skupne informacijske tehnologije, vzpostavitev sodelovanja med institucijami in organizacijami na  trgu dela, podjetniki in njihovimi združenji ter lokalno skupnostjo na obeh straneh meje v obliki teritorialnega partnerstva.

Datum: 28. 11. 2006 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |