Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A

IZPUŠČANJE VODE Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJA ČIM NIŽJIH TEMPERATUR VODE TER MERITVE HIDRANTNEGA OMREŽJA – VÍZ KIERESZTÉSE A HIDEGEBB VÍZHŐMÉRSÉKLET ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN ÉS A TŰZCSAP HÁLÓZAT ELLENŐRZÉSE

Spoštovani porabniki pitne vode

Obveščamo vas, da smo z mesecem junijem začeli na posameznih odsekih vodovodnega sistema A izpuščati pitno vodo preko hidrantnega sistema. S tedenskim izpuščanjem pitne vode želimo zagotoviti čim nižjo temperaturo pitne vode v vodovodnem omrežju in sočasno omogočiti povišano frekvanco zamenjave vode. Uporabnike pitne vode tudi obveščamo, da smo zaradi povišanega mikrobiološkega tveganja, vsled povišanih temperatur pitne vode,  začeli z dokloriranjem na vodohranu Črenšovci in nabiri Dobrovnik. Ukrepa bomo izvajali v poletnih mesecih (julij, avgust in september) t.j. v času povišanih temperatur pitne vode v omrežju.

Istočasno vas obveščamo, da bomo v juliju in avgustu izvajali obvezne letne meritve hidrantnega omrežja na celotnem vodovodnem omrežju, zato obstaja možnost, da bo občasno prihajalo do manjših motenj, pri dobavi pitne vode in sicer v občinah Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Črenšovci, Odranci in Turnišče.

Redni letni pregled hidrantnega omrežja bo potekal po naslednjem terminskem planu:

 • 7.2021 in 6.7.2021 Občina Dobrovnik
 • 7.2021 Občina Kobilje
 • 7.2021, 9.7.2021, 12.7.2021, 13.7.2021 in 14.7.2021 Občina Turnišče
 • 7.2021 in 16.7.2021 Občina Odranci
 • 7.2021, 20.7.2021, 26.7.2021, 27.7.2021, 28.7.2021 in 29.7.2021 Občina Črenšovci
 • 7.2021, 31.7.2021, 2.8.2021, 3.8.2021, 4.8.2021, 5.8.2021 Občina Lendava

Zaradi teh ukrepov in posegov se lahko zgodi, da zaznate kako spremembo lastnosti vode, zato vam priporočamo, da v tem primeru na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, oziroma toliko časa, da se voda zbistri.

Hvala za razumevanje!

 

Tisztelt vízfelhasználók

Értesítjük önöket, hogy a juniusi hónappal elkezdtük a víz kieresztését az A-szisztema egyes szakaszain. Heti szinten fogjuk a vízet kiereszteni egyes tüzcsapokon annak érdekében, hogy a víz hőmérséklete minnél alacsonyabb maradjon a nyári időszakban, és ezzel a víz minősége is minnél jobb maradjon. Mivel víz hőmésréklete növekedésével megnő a víz mikróbiológiai szennyeződésének lehetősége, juliustól éspedig feltehetően szeptember végig aktiváljuk a Dobronakon és a Črenšovcin lévő klóradagolót is, hogy megfelelő klórmennyiség hozzáadásával megfékezzük a mikróbiológiai organizmusok kialakulását.

Egyutal értesítjük önöket, hogy a kötelező évi tűzcsap hálózat ellenőrzése miatt Lendva, Dobronak, Kobilje, Črenšovci, Odranci és a Turnišče-i községekben  juliusban és augusztusban zavart vízszolgáltatás várható.

Ezek az intészkedések és beavatkozások miatt megeshet, hogy valmilyen változást észlelnek a víz tulajdonságaiban. Azt ajánljuk hogy ebben az esetben minden olyan helyen ahol lehetőségük van a vízet kiengedni, azt tegyék is meg néhány percig, vagyis addig mig a víz kitisztul.

Megértésüket előre is köszönjük!

Datum: 23. 06. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, Voda |

Kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo

Obvestilo

V prihodnjih dnevih so napovedane nizke zunanje temperature. Posledice nizkih zimskih temperatur se pogosto kažejo na poškodovanih vodomerih. Zmrzal je namreč najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari, zato ga je pred neugodnimi vremenskimi vplivi treba ustrezno zaščititi. Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov.

Štirje nasveti, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo:

 1. izolirajte pokrov in notranjost jaška;
 2. z izolacijskimi materiali (penasta guma, gradbena izolacijska folija, stiropor) zaščitite merilec in ventile;
 3. preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog inštalacij;
 4. ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po inštalaciji (kubični meter vode stane manj kot popravilo vodovodne inštalacije).

Vsem uporabnikom svetujemo, da preventivno:

 1. preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice);
 2. redno preverjajte stanje svojega vodomera;
 3. pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer;
 4. preverjate tudi ostalo napeljavo do pomožnih objektov in vrtnih pip.

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo lahko poškodovani vodomer zamenja le upravljavec vodovodnega sistema. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov, krijejo lastniki oziroma uporabniki sami. Vodomer je v lasti uporabnika. Uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare odgovoren sam. Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam izvede demontažo vgrajenega vodomera. Uporabnik je vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru dolžan takoj prijaviti upravljavcu vodovodnega sistema na telefonsko številko: 041 70 70 80 (dežurni vodovodar).

Datum: 14. 01. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, pitna, Voda |

Polnjenje bazenov – Medencetöltés

Polnjenje bazenov

 1. Polnjenje hišnih bazenov se izvaja z vodovodne pipe preko hišnega vodomera, polnjenje si izvede stranka sama.
 2. Polnjenje hišnih bazenov iz hidrantov je dovoljeno le v primeru, da je volumen bazena nad 70 m3, s soglasjem lastnika infrastrukture(občina), ki si ga pridobi uporabnik.
 3. Polnjenje hišnih bazenov iz hidranta lahko izvede le pooblaščena oseba izvajalca GJS
 4. Obračun vode:

– Cena vode za polnjenje bazenov je enaka kot normalna poraba vode na odjemnem mestu polnjenja bazena, z vsemi storitvami vezanimi na porabo vode

– V primeru polnjenja bazena iz hidranta, uporabnik dodatno plača storitev izvajalca GJS torej polnjenje iz hidranta po dejansko porabljenem času(najmanj 1 ura) ter potne stroške. Cena vode za polnjenje bazenov je enaka kot normalna poraba vode na odjemnem mestu polnjenja bazena, z vsemi storitvami vezanimi na porabo vode

Priporočljivo je, da nam na koncu mesca v katerem se polni bazen sporočite stanje na vodomernem števcu, da količino vode za bazen ne upoštevamo v izračunu mesečne akontacije. V nadaljnjem dogovorimo o višini nadaljnje akontacije. Stanje stranka lahko sporoči tudi preko spletne aplikacije MojUpravlalec.

 

Medencetöltés

 1. A medence feltöltése vízcsapon kesztől kivitelezhető a felhasználó vízóráján keresztül, a feltöltést a felhasználó maga vitelezheti ki.
 2. A medencét tűzcsapon át csak abban az esetben lehet feltölteni, ha a medence térfogata meghaladja a 70 m3-t, az infrastruktúra tulajdonosának (község) beleegyezésével. A infrastruktúra tulajdonosának beleegyezését a felhasználó szerzi meg.
 3. A medencét tűzcsapon át csak közüzemi szolgáltató felhatalmazott személye töltheti meg.
 4. A víz elszámolása:

 – A medence feltöltésére használt víz ára, és ahoz kapcsolandó szolgáltatások árai megegyeznek a felhaszálóhelyre elszámolandó havi árakkal

–    Abban az esetben ha a medence tűzcsaponkesztül van feltöltve, be lesznek számítva a közüzemi szolgáltató szolgáltatásai, azaz az eltöltött idő (legalább 1 óra) és az utiköltségek. A medence feltöltésére használt víz ára, és ahoz kapcsolandó szolgáltatások árai megegyeznek a felhaszálóhelyre elszámolandó havi árakkal

Javasoljuk, hogy annak a hónapnak a végén, amelyben a medencét feltöltik, jelntik a vízóra állását, hogy a medence vízmennyiségét a havi átlag kiszámításakor ne vegyük figyelembe. Tobábbá az ügyféllel megállapodunk a havi átlag meggyiségéről. A vízóra állását a Moj Upravljalec webalkalmazáson keresztül is jelenthetik.

 

Datum: 25. 05. 2020 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, Voda |

UKREPI PRED PONOVNO UPORABO INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA

Glede na to, da se bodo počasi odprle vse ustanove, zavodi, šole, vrtci, trgovine, gostilne  itd., na spodnji povezavi najdete navodila oziroma ukrepe pred ponovno uporabo objektov, v katerih začasno ni bilo porabe vode.

UKREPI PRED PONOVNO UPORABO INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA

 

Datum: 06. 05. 2020 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, Voda |

Kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo

Obvestilo

V prihodnjih dnevih so napovedane nizke zunanje temperature. Posledice nizkih zimskih temperatur se pogosto kažejo na poškodovanih vodomerih. Zmrzal je namreč najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari, zato ga je pred neugodnimi vremenskimi vplivi treba ustrezno zaščititi. Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov.

Štirje nasveti, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo:

 1. izolirajte pokrov in notranjost jaška;
 2. z izolacijskimi materiali (penasta guma, gradbena izolacijska folija, stiropor) zaščitite merilec in ventile;
 3. preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog inštalacij;
 4. ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po inštalaciji (kubični meter vode stane manj kot popravilo vodovodne inštalacije).

Vsem uporabnikom svetujemo, da preventivno:

 1. preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice);
 2. redno preverjajte stanje svojega vodomera;
 3. pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer;
 4. preverjate tudi ostalo napeljavo do pomožnih objektov in vrtnih pip.

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo lahko poškodovani vodomer zamenja le upravljavec vodovodnega sistema. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov, krijejo lastniki oziroma uporabniki sami. Vodomer je v lasti uporabnika. Uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare odgovoren sam. Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam izvede demontažo vgrajenega vodomera. Uporabnik je vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru dolžan takoj prijaviti upravljavcu vodovodnega sistema na telefonsko številko: 041 70 70 80 (dežurni vodovodar).

 

Datum: 26. 02. 2018 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, pitna, Voda |
 • Stran 1 / 2
 • 1
 • 2
 • >