Odpadki

Preselitev dveh ekoloških otokov v Lendavi

Uporabnike ekoloških otokov v mestu Lendava obveščamo, da smo ekološki otok, ki je bil nameščen pri krožišču pri trgovini Spar preselili v Mohorjevo ulico k trafo-postaji, poleg starega vrtca. Prav tako smo preselili ekološki otok v Slomškovem naselju iz jugovzhodnega dela v severozahodni del naselja. Prosimo za razumevanje.

 

Datum: 30. 07. 2014 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Tudi letos organiziran odvoz kosovnih odpadkov

Vsem, ki plačujete storitve zbiranja in odvoza odpadkov pripada 1-krat letno odvoz kosovnih odpadkov, ki ga izvede Eko-park. Odvoz poteka organizirano po vaseh na določen dan po predhodnem pisnem obvestilu. Eko-park pri uporabnikih storitev, na dvorišču, prevzame prevzame in organizira odvoz kosovnih odpadkov v Center za ravnanje z odpadki Puconci. Ob prevzemu kosovnega odpada je potrebno delavcem Eko-parka predati s strani stranke izpolnjen in podpisan izvod obvestila, ki hkrati služi kot vavčer za odvoz.
Na vavčerju je potrebno izpolniti tabelo, v kateri se označi vrsto in količin odpadkov, ki se predaja. Na vavčerju je tudi označeno kateri odpadki se lahko brezplačno odložijo in za katere je potrebno plačati stroške obdelave in odlaganja po ceniku Cerop d.o.o. Puconci. Ob odvozu je obvezna prisotnost predstavnika naročnika.

Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov oddate v delovnem času, na tel. št. 041 70 20 80 ali na e-mail naslov: info@eko-park.si.

OPOZORILO: Vavčer velja za 1-kratni odvoz kosovnih odpadkov v tekočem letu. V primeru, da ima stranka dodatno potrebo po odvozu lahko te storitve naroči pri izvajalcu javne službe, Eko-park d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva, po veljavnem ceniku.

Datum: 26. 06. 2014 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Kompostnik lahko kupite tudi pri nas

Spoštovani!

Novo v ponudbi Eko-park d.o.o. Lendava so kompostniki za kompostiranje biološkega odpada v gospodinjstvu. Ponujamo vam dve velikosti kompostnikov:
–    kompostnik PPL 380 Compogreen 380 l, s pokrovom, po ceni: 40,50 EUR
–    kompostnik PPL 600 Evogreen 600 l, s pokrovom, po ceni: 55,00 EUR

Cene vključujejo DDV.

Kompostnik 600 L.      Kompostnik 380 L.

Datum: 07. 04. 2014 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Obvestilo o fakturiranju storitev obdelave in odlaganja odpadkov

Spoštovani!

Sporočamo vam, da smo z javnim podjetjem CEROP d.o.o. dosegli za naše stranke ugoden dogovor o fakturiranju storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Za navedene storitve ste do sedaj prejemali položnice dvomesečno in neposredno od CEROP d.o.o., od meseca marca 2014 naprej pa bodo storitve obračunane mesečno in na položnicah vašega izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, to je javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva.

Oblikovanje cen in obračun stroškov bo še naprej vršilo podjetje CEROP d.o.o., podjetje Eko-park d.o.o. Lendava bo za navedene storitve izvajalo le fakturiranje.

Tako boste odslej za vse gospodarske javne službe na območju občine Lendava prejemali le eno položnico in imeli manj stroškov s provizijami za poravnavanje stroškov ter storitev.

Vse stranke, ki imate pri nas aktivne storitve direktnih obremenitev SEPA tj. plačilo preko  »trajnika«, obveščamo, da bomo od marca naprej bremenili vaš račun tudi za zgoraj navedene storitve obdelave in odlaganja odpadkov. V kolikor se s tem ne strinjate, vas prosimo, da se oglasite pri nas in prekličete »trajnik«.

Stranke je obveščalo tudi podjetje CEROP. Obvestilo CEROP lahko preberite na njihovi spletni strani: http://www.cerop.si/

Datum: 26. 03. 2014 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

NAVODILA ZA OPROSTITEV ALI ZMANJŠANJE OBVEZNOSTI ZA ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV

Navodila občanom z apodajo vloge za oprostitev ali zmanjašanje obveznosti za odvoz komunanlih odpadkov

1.) Odobritev obračunavanja nižjih stroškov za gospodinjstva z 1 osebo

Od 1.1.2014 velja novi Odlok o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Odlok) in Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Tehnični pravilnik).  V skladu z navedenima predpisoma v upravnem postopku ne odloča več Občina Lendava temveč v skladu z 12. in 16. členom Odloka o tem odloča izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju izvajalec GJS).  V skladu nevdenimi predpisi mora povzročitelj  izvajalcu GJS, to je Eko-park d.o.o. Lendava, podati vlogo za odobritev spremembe obračunavanja stroškov. 

Za odobritev obračunavanja nižjih stroško za gospodinjstva z 1 osebo mora stranka podati pisno vlogo in zahtevane priloge: Potrdilo upravne enote o številu gospodinjstev in številu članov gospodinjstva (stalno in začasno prijavljenih) na naslovu za katerega se podaja vloga.


Vloga v PDF obliki:


2.) Oprostitev obveznosti odvoza odpadkov

Od 1.1.2014 velja novi Odlok o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Odlok)) in Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Tehnični pravilnik).  V skladu z navedenima predpisoma v upravnem postopku ne odloča več Občina Lendava temveč v skladu s 7. členom (4 odstavek) Odloka o tem odloča izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju izvajalec GJS).  V skladu navedenim členom mora lastnik s pisno izjavo potrditi nevseljenost oziroma neuporabo stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov, namenjenih začasnemu oziroma občasnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti. 

Za odobritev oprostitve  obveznosti odvoza komunalnih odpadkov je potrebno izvajalcu GJS, Eko-park d.o.o. Lendava, predložiti vlogo in zahtevane priloge: Potrdilo upravne enote o stalnem ali začasnem prebivališču na naslovu in Izjavo o neuporabi objekta.  Obrazec vloge in izjave je spodaj.


Vloga v PDF obliki:


Datum: 29. 01. 2014 | Objavljeno v Odpadki |

Nov koledar odvoza odpadkov za leto 2014

Spoštovani!

Te dni ste prejeli nov koledarček za odvoz odpadkov za javno službo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine Lendava, ki velja od 1.1.2014 do 31.12.2014. Koledarček je objavjen tudi na naši spletni strani, kjer bo vso leto dosegljiv v menijski vrstici. Do njega dostopate s klikom na sliko:

Datum: 06. 01. 2014 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

PRIROČNIK ZA OBČANE: Kako ravnati z odpadki?

Spoštovani,

kmalu boste v poštne nabiralnike prejeli dvojezično brošuro, katero je izdalo javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava z namenom informiranja občanov glede ravnanja z odpadki. Brošuro si lahko ogledate/prelistate tudi na spletni strani, lahko pa jo prenesete s spodnjih povezav in v kolikor želite, jo lahko tudi natisnete.


Tisztelt látogatók,

az Öko-park Kft. Lendva közhasznú vállalat egy kézikönyvet adott ki a szemétkezeléssel kapcsolatosan, amelyet hamarosan megkapnak a postaládájukba. Addig is tekintsék meg a kiadványt a honlapunkon ill. le is tölthetik az alábbi kapcsolatról és szükség szerint kinyomtathatják maguknak.

Prenos publikacije / a kiadvány letöltése:

SLOVENSKA BROŠURA/SZLOVÉN:
eko-park_odpadki_letak_20131021_SLO_splet (pdf, 1,7 MB)

MADŽARSKA BROŠURA/MAGYAR:
eko-park_odpadki_letak_20131021_HU_splet (pdf, 1,6 MB)

Datum: 25. 10. 2013 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |