Odpadki

Kompostnik lahko kupite tudi pri nas

Spoštovani!

Novo v ponudbi Eko-park d.o.o. Lendava so kompostniki za kompostiranje biološkega odpada v gospodinjstvu. Ponujamo vam dve velikosti kompostnikov:
–    kompostnik PPL 380 Compogreen 380 l, s pokrovom, po ceni: 40,50 EUR
–    kompostnik PPL 600 Evogreen 600 l, s pokrovom, po ceni: 55,00 EUR

Cene vključujejo DDV.

Kompostnik 600 L.      Kompostnik 380 L.

Datum: 07. 04. 2014 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Obvestilo o fakturiranju storitev obdelave in odlaganja odpadkov

Spoštovani!

Sporočamo vam, da smo z javnim podjetjem CEROP d.o.o. dosegli za naše stranke ugoden dogovor o fakturiranju storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Za navedene storitve ste do sedaj prejemali položnice dvomesečno in neposredno od CEROP d.o.o., od meseca marca 2014 naprej pa bodo storitve obračunane mesečno in na položnicah vašega izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, to je javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva.

Oblikovanje cen in obračun stroškov bo še naprej vršilo podjetje CEROP d.o.o., podjetje Eko-park d.o.o. Lendava bo za navedene storitve izvajalo le fakturiranje.

Tako boste odslej za vse gospodarske javne službe na območju občine Lendava prejemali le eno položnico in imeli manj stroškov s provizijami za poravnavanje stroškov ter storitev.

Vse stranke, ki imate pri nas aktivne storitve direktnih obremenitev SEPA tj. plačilo preko  »trajnika«, obveščamo, da bomo od marca naprej bremenili vaš račun tudi za zgoraj navedene storitve obdelave in odlaganja odpadkov. V kolikor se s tem ne strinjate, vas prosimo, da se oglasite pri nas in prekličete »trajnik«.

Stranke je obveščalo tudi podjetje CEROP. Obvestilo CEROP lahko preberite na njihovi spletni strani: http://www.cerop.si/

Datum: 26. 03. 2014 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

NAVODILA ZA OPROSTITEV ALI ZMANJŠANJE OBVEZNOSTI ZA ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV

Navodila občanom z apodajo vloge za oprostitev ali zmanjašanje obveznosti za odvoz komunanlih odpadkov

1.) Odobritev obračunavanja nižjih stroškov za gospodinjstva z 1 osebo

Od 1.1.2014 velja novi Odlok o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Odlok) in Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Tehnični pravilnik).  V skladu z navedenima predpisoma v upravnem postopku ne odloča več Občina Lendava temveč v skladu z 12. in 16. členom Odloka o tem odloča izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju izvajalec GJS).  V skladu nevdenimi predpisi mora povzročitelj  izvajalcu GJS, to je Eko-park d.o.o. Lendava, podati vlogo za odobritev spremembe obračunavanja stroškov. 

Za odobritev obračunavanja nižjih stroško za gospodinjstva z 1 osebo mora stranka podati pisno vlogo in zahtevane priloge: Potrdilo upravne enote o številu gospodinjstev in številu članov gospodinjstva (stalno in začasno prijavljenih) na naslovu za katerega se podaja vloga.


Vloga v PDF obliki:


2.) Oprostitev obveznosti odvoza odpadkov

Od 1.1.2014 velja novi Odlok o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Odlok)) in Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013; v nadaljevanju Tehnični pravilnik).  V skladu z navedenima predpisoma v upravnem postopku ne odloča več Občina Lendava temveč v skladu s 7. členom (4 odstavek) Odloka o tem odloča izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju izvajalec GJS).  V skladu navedenim členom mora lastnik s pisno izjavo potrditi nevseljenost oziroma neuporabo stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov, namenjenih začasnemu oziroma občasnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti. 

Za odobritev oprostitve  obveznosti odvoza komunalnih odpadkov je potrebno izvajalcu GJS, Eko-park d.o.o. Lendava, predložiti vlogo in zahtevane priloge: Potrdilo upravne enote o stalnem ali začasnem prebivališču na naslovu in Izjavo o neuporabi objekta.  Obrazec vloge in izjave je spodaj.


Vloga v PDF obliki:


Datum: 29. 01. 2014 | Objavljeno v Odpadki |

Nov koledar odvoza odpadkov za leto 2014

Spoštovani!

Te dni ste prejeli nov koledarček za odvoz odpadkov za javno službo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine Lendava, ki velja od 1.1.2014 do 31.12.2014. Koledarček je objavjen tudi na naši spletni strani, kjer bo vso leto dosegljiv v menijski vrstici. Do njega dostopate s klikom na sliko:

Datum: 06. 01. 2014 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

PRIROČNIK ZA OBČANE: Kako ravnati z odpadki?

Spoštovani,

kmalu boste v poštne nabiralnike prejeli dvojezično brošuro, katero je izdalo javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava z namenom informiranja občanov glede ravnanja z odpadki. Brošuro si lahko ogledate/prelistate tudi na spletni strani, lahko pa jo prenesete s spodnjih povezav in v kolikor želite, jo lahko tudi natisnete.


Tisztelt látogatók,

az Öko-park Kft. Lendva közhasznú vállalat egy kézikönyvet adott ki a szemétkezeléssel kapcsolatosan, amelyet hamarosan megkapnak a postaládájukba. Addig is tekintsék meg a kiadványt a honlapunkon ill. le is tölthetik az alábbi kapcsolatról és szükség szerint kinyomtathatják maguknak.

Prenos publikacije / a kiadvány letöltése:

SLOVENSKA BROŠURA/SZLOVÉN:
eko-park_odpadki_letak_20131021_SLO_splet (pdf, 1,7 MB)

MADŽARSKA BROŠURA/MAGYAR:
eko-park_odpadki_letak_20131021_HU_splet (pdf, 1,6 MB)

Datum: 25. 10. 2013 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

ZBIRANJE NEVARNIH IN POSEBNIH ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH

Nevarne in posebne odpadke bomo zbirali s specialnim vozilom z mobilno zbiralno postajo dne 2.11.2013 po spodnjem urniku na določenem mestu:

1. ekipa:

URA

NASELJA

LOKACIJA ZBIRANJA

8.00 – 9.00

PINCE, PINCE MAROF, BENICA VAŠKI DOM PINCE

9.00 – 10.00

ČENTIBA, DOLINA ZBIRALNICA GROZDJA ČENTIBA

10.00 – 11.00

LENDAVA 1, TRIMLINI PARKIRIŠČE PRI TRGOVINI TUŠ

11.00 – 12.00

LENDAVA 2 PARKIRIŠČE PRI BIVŠI KOMUNALI

12.00 – 13.00

DOLGA VAS PRI TRGOVINI DOLGA VAS

13.00 – 14.00

MOSTJE, BANUTA, GENTEROVCI, RADMOŽANCI, KAMOVCI TRGOVINA MERCATOR GENTEROVCI

2. ekipa:

URA

NASELJA

LOKACIJA ZBIRANJA

8.00 – 9.00

PETIŠOVCI PRI TRGOVINI MERCATOR

9.00 – 10.00

DOLNJI LAKOŠ, GORNJI LAKOŠ PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU

10.00 – 11.00

GABERJE PRI TRGOVINI MERCATOR

11.00 – 12.00

KAPCA, KOT PRI GOSTILNI JAKŠIČ

12.00 – 13.00

HOTIZA PRI TRGOVINI MERCATOR

Naši strokovnjaki razvrstijo odpadke glede na njihove lastnosti, da bi preprečili nepredvidene reakcije med različnimi snovmi.

Nevarni in posebni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati za to pooblaščenim podjetjem, so: Več »

Datum: 11. 10. 2013 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

AKCIJA zbiranja rabljenih oblačil in tekstila

V želji po zmanjševanju količin odpadkov, ki gredo na odlagališča smo se odločili izvesti akcijo zbiranja rabljenih oblačil in tekstila v posebnih zabojnikih.  Tako zbrana oblačila in tekstil bomo posredovali v ponovno uporabo ali  predelavo v nove izdelke.  Oblačila naj bodo čista in zložena v vreče.

Akcija zbiranja bo potekala od 21.10.2013 do 30.10.2013. Zabojnik bo postavljen pri železniški postaji v Lendavi, vak dan od 9:00 do 16:00 ure.

Za lažje zbiranje in ločevanje vam je na voljo spodnja preglednica:

SEM SODI SEM NE SODI
– vse vrste oblačil(moška, ženska, otroška)
– posteljno perilo
– hišni tekstil
– oblačila iz usnja
– čevlji v parih
– torbice in nahrbtniki
– pasovi
– pokrivala
– plišaste igrače
– koščki tekstila
–  umazana oblačila
–  vzglavniki
–  prešite odeje
–  vzmetnice
–  preproge
–  trde igrače
–  dežniki
–  koščki tekstila
Datum: 09. 10. 2013 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |