Odpadki

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV V LETU 2024

Spoštovani,

Vse stranke, ki plačujejo storitve zbiranja in odvoza odpadkov pripada 1-krat letno odvoz kosovnih odpadkov, ki ga izvede izvajalec GJS zbiranja in prevoza odpadkov na območju občine Lendava Eko-park d.o.o.Lendava. Odpadke odpeljemo v Center za ravnanje z odpadki, Puconci. Storitev odvoza, odlaganja in obdelave odpadkov je že zaračunana v ceno zbiranja in odvoza odpadkov in se ne bo zaračunavala posebej.

Ob prevzemu kosovnega odpada je potrebno delavcem Eko-parka predati s strani stranke izpolnjen in podpisan izvod vavčerja (obvestila), ki so ga vse upravičene stranke prejele na domači naslov. Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov oddate v delovnem času, na tel. št. 041 70 20 80, osebno na sedežu izvajalca GJS. Glavna ulica 109,9220 Lendava ali na e-mail naslov: info@eko-park.si.  

Ob odvozu je obvezna prisotnost predstavnika naročnika.

OPOZORILO: Vavčer velja za 1-kratni odvoz kosovnih odpadkov v tekočem letu. Količina kosovnih odpadkov na posamezno gospodinjstvo ne sme presegati 1 tono oziroma volumen 2 m3. V primeru, da ima stranka dodatno potrebo po odvozu lahko te storitve naroči pri izvajalcu javne službe, Eko-park d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva , po veljavnem ceniku.

Terminski plan zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov v letu 2024

Št.

Krajevna skupnost

Datum

Dan

1.

Genterovci,Kamovci

15.1.

Ponedeljek

2.

Radmožanci

16.1.

Torek

3.

Mostje Banuta

17.1.

Sreda

4.

Dolgovaške gorice

18.1.

Četrtek

5.

Dolga vas

19.1.

Petek

 

 

 

 

6.

Lendavske gorice

29.1.

Ponedeljek

7.

Čentiba

30.1.

Torek

8.

Dolina

31.1.

Sreda

9.

Pince, Pince m., Benica

1.2.

Četrtek

10.

Petišovci

2.2.

Petek

 

 

 

 

11.

Trimlini

5.2.

Ponedeljek

12.

Dolnji lakoš, G.lakoš

6.2.

Torek

13.

Gaberje

7.2.

Sreda

 

 

 

 

14.

Kapca, Kot

12.2.

Ponedeljek

15.

Hotiza

13.2.

Torek

16.

Lendava I.: Cankarjeva, Glavna, Gregorčičeva, Kajuhova, Nazorjeva ul.

14.2.

Sreda

17.

Lendava II.: Slomškovo naselje, Spodnja, Pandurjeva, Župančičeva, Mlinska, Prešernova, Ulica Kalmana Patakija, Ulica svetega Štefana

15.2.

Četrtek

 

18.

Lendava III.: Kidričeva, Kolodvorska, Kranjčeva ulica, Panonsko naselje

16.2.

Petek

 

 

 

 

19.

Lendava IV.:Rudarska, Tomšičeva, Mohorjeva ulica, Ulica pod hribom,

Trg ljudske pravice

 

19.2.

 

 

Ponedeljek

 

20.

Bloki I.: Glavna ulica 5, 16, 16/1, 26, 28, 73

Kidričeva ulica 3, 5, 7, 9

Kranjčeva ulica 2, 4, 6/1, 6/2, 8, 8/2, 10

Mlinska ulica 8, 10, 10a

Tomšičeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4

 

20.2.

 

 

 

Torek

21.

Bloki II.: Rudarska ulica

Trg ljudske pravice 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 11, 11/1, 1a,

 

21.2.

Sreda

22.

Bloki III.: Ulica svetega Štefana Župančičeva ulica 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 12,13,Mohorjeva ulica 2, 3, 3a, 4

22.2.

Četrtek

23.

VIKENDICE

23.2.

Petek

Datum: 29. 01. 2024 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

OBVESTILO O DISTRIBUCIJI VREČ ZA MEŠANO EMBALAŽO / ÉRTESÍTÉS A ZSÁKOK OSZTÁSÁRÓL A VEGYES CSOMAGOLÁS GYŰJTÉSÉHEZ

Spoštovani,
Na podlagi Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur list RS 60/13 s spremembami) in Programa izvajanja gospodarske javne službe (GJS) zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Lendava za leto 2023, bo izvajalec GJS 05.06. 2023 delil namenske vreče za mešano embalažo, in sicer:

– vreče bodo delili zaposleni izvajalca GJS na lokacijah in urniku kot je to razvidno iz tabele v nadaljevanju

– količina vreč, ki jo prejme posamezno gospodinjstvo velja za obdobje 12 mesecev, kot sledi:

· gospodinjstvo z 1 osebo (obračun storitev 60 l MKO ) prejme 12 vreč (1 kom na mesec)
· gospodinjstvo 2 do 4 osebe (obračun storitev 120 l MKO ), prejme 24 vreč (2 kom na mesec)
· gospodinjstvo z 5 in več osebami (obračun storitev 240 l MKO ali več) prejme 48 vreč (4 kom na mesec)Tisztelt Címzett,
A hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó műszaki szabályzatok alapján Lendva Község területén (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlöny 60/13 sz. módosításokkal), valamint a hulladékgyűjtés és -szállítás gazdasági közszolgáltatásának megvalósítására 2023-re irányuló program alapján Lendva község területén, a gazdasági közüzemi szolgáltató 2023. június 05-én rendeltetésszerű zsákokat oszt ki a vegyes hulladékcsomagolás gyűjtéséhez, nevezetesen – a zsákokat a közüzemi szolgáltató alkalmazottai osztják szét az alábbi táblázat szerinti helyeken és ütemezés szerint

– az egyes háztartások által átvett zsákok mennyisége 12 hónapra vonatkozik, az alábbiak szerint:

– az 1 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 60 l VKH) 12 zsákot kap (havi 1 db.)
– a 2-4 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 120 l VKH), 24 zsákot kap (havi 2 db.)
– az 5 vagy annál több személyt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 240 l VKH vagy több) 48 zsákot kap (havi 4 db.)RAZPORED DELITVE VREČ / A ZSÁKOK KIOSZTÁSÁNAK MENETRENDJE

Datum: 31. 05. 2023 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

OBVESTILO O ZBIRANJU ODPADKOV-NENASELJENI OBJEKTI / TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL – LAKATLAN ÉPÜLETEK

Spoštovani,

V skladu s 13. členom Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Lendava (Ur. l. RS, št. 60/13, 32/14, 2/16, 25/17), vas obveščamo, da bo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov od nenaseljenih objektov v letu 2020 potekalo na enak način kot v predhodnem letu. Namenske vreče prevzamete na sedežu izvajalca občinske gospodarske javne službe, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, in sicer od 15.02.2020 naprej.

Tisztelt Címzett!

A kommunális hulladék Lendva község területén való gyűjtéséről és elszállításáról szóló műszaki szabályzattal (az SZK Hiv. L., 60/13, 32/14, 2/16, 25/17 sz.) összhangban tájékoztatjuk, hogy a lakatlan épületeknél keletkezett vegyes kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása 2020-ban az előző évivel megegyező módon fog történni. Az e célra szolgáló zsákok a községi közszolgáltatás kivitelezőjének székhelyén (9220 Lendva, Fő utca 109.) vehetők át február 15-től.

Koledar odvoza komunalnih odpadkov od nenaseljenih objektov v letu 2020 / A lakatlan épületeknél keletkezett vegyes kommunális hulladék elszállításának menetrendje 2020-ban

 

 

 

Datum: 07. 08. 2020 | Objavljeno v Odpadki |

ZBIRANJE IN IN PREVOZ ODPADKOV (DODATNE KOLIČINE) -HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS (NAGYOBB MENNYISÉGŰ HULLADÉK)

Spoštovani,

Pri izvajanju gospodarske javne službe zbiranje in prevoz odpadkov, večkrat ugotavljamo, da odpadki, ki so nastavljeni na nekaterih zbirnih mestih, niso zbrani v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru, da se na vašem odjemnem/zbirnem mestu večkrat pojavljajo večje oziroma dodatne količine MKO/ odpadne embalaže/ papirja, ki niso odložene v skladu s predpisi (v obvestilu odjemalcem z dodatnimi količinami), vas pozivamo, da se oglasite na sedežu izvajalca javne službe, Glavna ulica 109, Lendava ter se dogovorite o načinu zbiranja odpadkov na vašem odjemnem mestu. Za dodatne informacije pokličite na tel.: 02 5776 285. Področje zbiranja in prevoza odpadkov na območju občine Lendava urejata Odlok in tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na območju občine Lendava (Ur list RS 60/13)

Obvestilo odjemalcem z dodatnimi količinami 

Lep pozdrav

 

Tisztelt Címzett,

A hulladékgyűjtés és -szállítás kötelező községi gazdasági közüzemi szolgáltatás kivitelezése során többször megállapítottuk, hogy néhány gyűjtőhelyen kiállított hulladékot nem a vonatkozó előírásoknak megfelelően gyűjtik be. Abban az esetben ha az ön gyűjtőhelyén többször fordul elő nagyobb vagy további mennyiségű vegyes kommunális hulladék/csomagolási hulladék/papír, amely nem a szabályok (az alul található értesítésben leirva) szerint kerül ártalmatlanításra, felkérjük önnt, hogy jelentkezzen a közszolgáltató székhelyén, Lendva, Fő utca 109, és állapodjon meg a hulladékgyűjtési módszerről a gyűjtőhelyen. További információt a 02 5776 285-ös telefonszámon kaphatnak. Lendva község területén a hulladékgyűjtést és –szállítást a kommunális hulladékgyűjtésre és –szállításra vonatkozó (SzK Hiv. Közlöny 60/2013 sz) rendelet és műszaki szabályzat szabályozza.

Értesítés azok ügyfelek számára, akiknél nagyobb mennyiségű hulladék keletkezik

Üdvözlettel

 

 

Datum: 18. 02. 2020 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

LOČENO ZBIRANJE JEDILNEGA OLJA V OKOLICI VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV – AZ ÉTOLAJ ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSE AZ ÖN KÖZELÉBEN

EKO-PARK D.O.O. LENDAVA ÖKO-PARK KFT. LENDVA NA OBMOČJU OBČINE LENDAVA ZAČENJA PROJEKT ZBIRANJA ODPADNIH JEDILNIH OLJ V OKOLICI VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV.

NA OBMOČJU OBČINE OZIROMA V OKOLICI VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV SMO POSTAVILI 4 POSODE ZA ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA OD OBČANOV

LETAK – LOČENO ZBIRANJE JEDILNEGA OLJA V OKOLICI VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV

 

LENDVA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ EKO-PARK D.O.O. LENDAVA – ÖKO-PARK KFT. LENDVA A TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETEK KÖRNYEZETÉBEN MEGKEZDI A HULLADÉK ÉTOLAJ GYŰJTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT.

A KÖZSÉG TERÜLETÉN A TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETEK KÖRNYEZETÉBEN A LAKÓK HULLADÉK ÉTOLAJÁNAK GYŰJTÉSÉRE 4 GYŰJTŐEDÉNYT HELYEZTÜNK EL.

SZÓRÓLAP  – AZ ÉTOLAJ ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSE 

Datum: 11. 01. 2019 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Delitev vreč za embalažo – Csomagolóanyag hulladékgyűjtő zsákok osztása

Spoštovana občanka, spoštovani občan,

V mesecu juniju bo v Občini Lendava potekala brezplačna delitev vreč za embalažo, in sicer po urniku, ki je v nadaljevanju. V primeru, da paketa ne boste morali prevzeti na dan, ko se bo delitev vršila v vašem okolišu, lahko paket prevzamete kateri koli drugi dan po urniku na drugem razdelilnem mestu, ali pa od 27. 06. 2017 naprej v času obratovanja zbirnega centra Dolga vas na naslovu Dolgovaške gorice 166 B, 9220 Lendava. V paketu je 24 vreč, ki so vam namenjene za obdobje od julija 2017 do vključno maja 2018. V primeru, da boste rabili večje številko vreč, lahko le te kupite na sedežu podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava ali podjetja CEROP d.o.o., Vaneča 81/b, 9201 Puconci.

Datum Okoliš Ura Lokacija
13.6.2017 Lendava, Lendavske gorice 17:00 – 20:00 Sedež podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva
14.6.2017 Lendava, Lendavske gorice 17:00 – 20:00 Sedež podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva
15.6.2017 Trimlini 16:30 – 17:30 Vaški dom
15.6.2017 Petišovci 17:45 – 20:00 VAŠKI DOM(Kolonija) in GASILSKI DOM – delitev bo potekala istočasno na obeh lokacijah
16.6.2017 Genterovci 16:30 – 17:30 Vaško – gasilski dom
16.6.2017 Kamovci 17:40 – 18:40 Vaški dom
16.6.2017 Radmožanci 19:00 – 20:00 Vaško – gasilski dom
19.6.2017 Mostje 16:30 – 17:00 Stara šola
19.6.2017 Staro Mostje 17:15 – 17:45 Zvonik
19.6.2017 Banuta 18:00 – 19:00 Zvonik
20.6.2017 Čentiba, Lendavske gorice – Mivjek 16:30 – 17:30 Vaški dom
20.6.2017 Dolina 17:40 – 19:30 Vaški dom
21.6.2017 Pince 16:30 – 18:30 Vaški dom
21.6.2017 Pince Marof Benica 18:40 – 20:00 Vaški dom
22.6.2017 Dolnji Lakoš 16:30 – 17:00 Vaški dom
22.6.2017 Gornji Lakoš 17:10 – 18:00 Vaški dom
22.6.2017 Gaberje 18:10 – 20:00 Vaški dom
23.6.2017 Hotiza 16:30 – 19:00 Nogača
23.6.2017 Kapca 19:10 – 20:00 Vaški dom
26.6.2017 Kot 16:30 – 17:00 Vaško – gasilski dom
26.6.2017 Dolga vas, Dolgovaške gorice 17:30 – 20:00 Vaško – kulturni dom

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonsko številko 02 545 93 15 vsak delovni dan od 10:00 do 14:00 ure (kontaktna oseba Ksenija Hodošček).

 

 

Tisztelt Polgárok!

Június hónapban Lendva község területén ingyenesen csomagolóanyag hulladékgyűjtő zsákokat osztunk ki az alábbi órarend szerint. Amennyiben a csomagot nem tudja azon a napon átvenni, amikor az Ön kerületében kerül az kiosztásra, a csomagot az órarend szerinti bármelyik másik napon más kerületben, illetve 2017.06.27-től a Hosszúfalui gyűjtőközpont üzemelése idején a Hosszúfalu-hegy 166 B 9220 Lendva címen is átveheti. A csomagban 24 db. zsák van, ezt a 2017. július és 2018. május közötti időszakra szántuk. Amennyiben több zsákra lenne szüksége, úgy azokat az ÖKO–PARK Kft. Lendva, Fő utca 109, 9220 Lendva vagy CEROP d.o.o., Vaneča 81/b, 9201 Puconci vállalat székhelyén megvásárolhatja.

Dátum Kerület Óra Helyszín
2017.6.13. Lendva, Lendvahegy 17:00 – 20:00 EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva vállalat székhelye
2017.6.14. Lendva, Lendvahegy 17:00 – 20:00 EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva vállalat székhelye
2017.6.15. Hármasmalom 16:30 – 17:30 Faluotthon
2017.6.15. Petesháza 17:45 – 20:00 FALUOTTHON (Kolonija) és TŰZOLTÓ OTTHON – a kiosztás mindkét helyszínen ugyan abban az időben lesz
2017.6.16. Göntérháza 16:30 – 17:30 Faluotthon – Tűzoltóotthon
2017.6.16. Kámaháza 17:40 – 18:40 Faluotthon
2017.6.16. Radamos 19:00 – 20:00 Faluotthon – Tűzoltóotthon
2017.6.19. Hídvég 16:30 – 17:00 Régi iskola
2017.6.19. Öreg Hídvég 17:15 – 17:45 Haragláb
2017.6.19. Bánuta 18:00 – 19:00 Harangláb
2017.6.20. Csente, Lendvahegy – Mivék 16:30 – 17:30 Faluotthon
2017.6.20. Völgyifalu 17:40 – 19:30 Faluotthon
2017.6.21. Pince 16:30 – 18:30 Faluotthon
2017.6.21. Pince Major Benica 18:40 – 20:00 Faluotthon
2017.6.22. Alsólakos 16:30 – 17:00 Faluotthon
2017.6.22. Felsőlakos 17:10 – 18:00 Faluotthon
2017.6.22. Gyertyános 18:10 – 20:00 Faluotthon
2017.6.23. Hotiza 16:30 – 19:00 Nogača
2017.6.23 Kapca 19:10 – 20:00 Faluotthon
2017.6.26 Kót 16:30 – 17:00 Faluotthon – Tűzoltóotthon
2017.6.26 Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy 17:30 – 20:00 Faluotthon – Tűzoltóotthon

 

További információt az alábbi telefonszámon 02 545 93 15 minden nap 10:00 – 14:00 óra között kaphat (kontakt személy Ksenija Hodošček).

Datum: 07. 06. 2017 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV V LETU 2017 – datumi po vaseh/blokih/ulicah

Spoštovani,

Vse stranke, ki plačujejo storitve zbiranja in odvoza odpadkov pripada 1-krat letno odvoz kosovnih odpadkov, ki ga izvede izvajalec GJS zbiranja in prevoza odpadkov na območju občine Lendava Eko-park d.o.o.Lendava. Odpadke odpeljemo v Center za ravnanje z odpadki, Puconci. Storitev odvoza, odlaganja in obdelave odpadkov je že zaračunana v ceno zbiranja in odvoza odpadkov in se ne bo zaračunavala posebej.

Ob prevzemu kosovnega odpada je potrebno delavcem Eko-parka predati s strani stranke izpolnjen in podpisan izvod vavčerja (obvestila), ki so ga vse upravičene stranke prejele na domači naslov. Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov oddate v delovnem času, na tel. št. 041 70 20 80, osebno na sedežu izvajalca GJS. Glavna ulica 109,9220 Lendava ali na e-mail naslov: info@eko-park.si.  

Ob odvozu je obvezna prisotnost predstavnika naročnika.

OPOZORILO: Vavčer velja za 1-kratni odvoz kosovnih odpadkov v tekočem letu. Količina kosovnih odpadkov na posamezno gospodinjstvo ne sme presegati 2 ton oziroma volumen 4 m3. V primeru, da ima stranka dodatno potrebo po odvozu lahko te storitve naroči pri izvajalcu javne službe, Eko-park d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva , po veljavnem ceniku.

Terminski plan zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov PO VASEH:

Dan Datum Naselje
Petek 2.6.2017 Genterovci, Kamovci
Sreda 7.6.2017 Radmožanci, Banuta, Mostje
Petek 9.6.2017 Dolgovaške Gorice, Lendavske Gorice
Sreda 14.6.2017 Čentiba
Petek 16.6.2017 Dolina
Torek 20.6.2017 Pince, Pince Marof, Benica
Petek 23.6.2017 Petišovci, Trimlini
Torek 27.6.2017 Hotiza
Sreda 28.6.2017 Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš
Torek 4.7.2017 Gaberje
Sreda 5.7.2017 Kapca, Kot
Petek 7.7.2017 Dolga vas

 

Terminski plan zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov PO ULICAH V LENDAVI:

Dan Datum Ulice v mestu Lendava
Sreda 12.7.2017 Lendava I.: Cankarjeva, Glavna, Gregorčičeva, Kajuhova, Nazorjeva ulica
Petek 14.7.2017 Lendava II.:Slomškovo naselje, Spodnja, Pandurjeva, Župančičeva, Mlinska, Prešernova, Ulica Kalmana Patakija, Ulica svetega Štefana
Sreda 19.7.2017 Lendava III.:Kidričeva, Kolodvorska, Kranjčeva ulica, Panonsko naselje
Petek 21.7.2017 Lendava IV.: Rudarska ulica, Tomšičeva ulica, Mohorjeva ulica, Ulica pod hribom, Trg ljudske pravice

 

Terminski plan zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov PO BLOKIH V LENDAVI:

Dan Datum Bloki v mestu Lendava
Sreda 26.7.2017 Bloki I.:Glavna ulica 5, 16, 16/1, 26, 28, 73

Kidričeva ulica 3, 5, 7, 9

Kranjčeva ulica 2, 4, 6/1, 6/2, 8, 8/2, 10

Mlinska ulica 8, 10, 10a

Tomšičeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4

Petek 28.7.2017 Bloki II.:Rudarska ulica

Trg ljudske pravice 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 11, 11/1, 11a, 12, 13,

Mohorjeva ulica 2, 3, 3a, 4

Ulica svetega Štefana 33

Župančičeva ulica 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 13

Za občasne uporabnike objektov (vikend hiš) bo organiziran odvoz kosovnih odpadkov na dan 04.08.2017.

 

Dodatne informacije:

Od 01.06.2017 naprej bo zbirni center v Dolgi vasi obratoval po sledečem urniku:

  • Torek, Četrtek in Petek – od 9 do 17 ure
  • Sreda od 7 do 17 ure
  • Sobota od 7 do 12 ure

V ZC v Dolgi vasi lahko brezplačno predate:

  • kosovne odpadke
  • papir, karton….
  • stekleno embalažo
  • nevarne odpadke
  • avtomobilske gume do 50 kg na osebo (cca 4 avtomobilske gume)

Salonitne plošče se proti plačilu lahko predajo na CERO v Puconcih. Salonitne plošče morajo biti zložene na palete ter ovite s folijo.

Odpadni gradbeni material se lahko proti plačilu preda v Petišovcih na podjetju Papir servis prevozi d.o.o. (bivša gramoznica) ali na CERO v Puconcih.

Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov, s premično zbiralnico bomo organizirali v drugi polovici meseca Oktobra.

Datum: 25. 05. 2017 | Objavljeno v Odpadki |