Odpadki

NEVARNI ODPADKI – zbiranje v soboto, 28.10.2017

LETAK_SLO-HU_2017_1.stran

LETAK_SLO_HU_2017_2.stran

Spoštovani,

vsa gospodinjstva so v teh dneh prejela na dom obvestila o zbiranju nevarnih odpadkov. V soboto, 28.10.2017, bomo za gospodinjstva organizirali zbiranje nevarnih odpadkov po urniku, ki ste ga prejeli na dom.

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati med ostale odpadke. Prosimo, da nevarne odpadke predajate na vsakoletni zbiralni akciji, ki jo za vas organiziramo za vas.

URA NASELJA LOKACIJA ZBIRANJA
8.00–9.00 PINCE, PINCE MAROF, BENICA VAŠKI DOM PINCE
9.00–10.00 ČENTIBA, DOLINA ZBIRALNICA GROZDJA ČENTIBA
10.00–12.00 LENDAVA , TRIMLINI, LEND.GORICE PARKIRIŠČE PRI EKO-PARKU
12.00–13.00 DOLGA VAS, DOLGOV. GORICE PRI TRGOVINI DOLGA VAS
13.00–14.00 MOSTJE, BANUTA, GENTEROVCI, RADMOŽANCI, KAMOVCI “TRGOVINA MERCATOR” GENTEROVCI

 

URA NASELJA LOKACIJA ZBIRANJA
8.00–9.00 PETIŠOVCI PRI TRGOVINI “MERCATOR”
9.00–10.00 DOLNJI LAKOŠ, GORNJI LAKOŠ PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU
10.00–11.00 GABERJE PRI TRGOVINI MERCATOR
11.00–12.00 KAPCA, KOT PRI GOSTILNI JAKŠIČ
12.00–13.00 HOTIZA PRI TRGOVINI “MERCATOR”

Nevarni in posebni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati za to pooblaščenim
podjetjem, so:
· onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…),
· absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …),
· barve, laki, impregnirana sredstva, premazi,
· odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja, …),
· razredčila, odpadna topila,
· odpadna zdravila,
· baterije, akumulatorji vseh vrst (baterijski vložki, baterijski gumbi, avtomobilski, kamionski, traktorski, akumulatorji),
· odpadna fitofarmacevtska sredstva (škropiva in druga zaščitna sredstva vseh vrst s področja sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, poljedelstva),
· kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila, kemikalije,
· živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti,
· neonska svetila (cevi) in halogenska svetila
· odpadna jedilna olja in maščobe

Opozorilo: Baterije in stara zdravila prinesite ločeno od ostalih nevarnih in posebnih odpadkov. Tekočine prinesite le v zaprtih posodah.

Občani lahko svoje lastne nevarne in posebne odpadke nekaj mesecev skladiščijo doma, ne da bi jim to predstavljalo posebno nevarnost, saj ne gre za velike količine.

Datum: 19. 10. 2017 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Obvestilo o odvozu odpadkov od nenaseljenih objektov – Értesítés a hulladékszálításról a lakatlan épületektől

OBVESTILO_ÉRTESÍTÉS_SLO-HU

Obvestilo lastnikom nenaseljenih objektov  (vikendice, vinske kleti, počitniške hiše ipd.)

Spoštovani,

kot lastnika nenaseljenega objekta (vikendice, vinske kleti, počitniške hiše ali podobnega objekta) vas obveščamo, da z januarjem 2017 pričnemo izvajati gospodarsko javno službo (GJS) zbiranje in prevoz odpadkov tudi za vse nenaseljene objekte v občini Lendava. Zbiranje in odvoz odpadkov od nenaseljenih objektov je opredeljeno v Odloku o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS, št. 60/2013) in Tehničnem pravilniku o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur. list RS 60/2013, 32/214).

Nenaseljen objekt je tisti objekt, v katerem ni stalno ali začasno prijavljena ali nastanjena nobena oseba. Nenaseljen objekt je lahko v občasni uporabi kot počitniška hiša, vinska klet ipd. Če je posest nad objektom opuščena, zanj ne velja obveznost GJS zbiranja in prevoza odpadkov. Breme dokazovanja dejstva opuščenosti posesti na objektu je na strani lastnika. Kot opuščen objekt se šteje objekt, ki ni niti v občasni uporabi.

Nenaseljenost objekta lastnika ne odvezuje uporabe storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Za lastnike nenaseljenih objektov, ki so vključeni v sistem GJS na območju Občine Lendava je minimalna vključitev v sistem javnih služb 1/3 najmanjše izhodiščne posode, za lastnike objektov, ki na območju Občine Lendava niso vključeni v sistem GJS pa 2/3 najmanjše izhodiščne posode, ki je zagotovljena za območje nenaseljenega objekta.

Lastniki nenaseljenih objektov od izvajalca (proti plačilu) prejmejo namenske vreče za 1-letno obdobje:

 • 8 namenskih vreč (4 za MKO in 4 za embalažo) – lastniki objektov, ki so vključeni v GJS na območju Občine Lendava in

 

 • 16 namenskih vreč (8 za MKO in 8 embalažo) – lastniki objektov, ki niso vključeni v GJS na območju Občine Lendava.Lastniki nenaseljenih objektov izvajalcu GJS plačajo 4 oziroma 8 vreč za MKO. Cena 1 kom vreče znaša 4,16 € plus DDV, zajema pa zbiranje in odvoz odpadkov v vrečah za MKO in embalažo ter obdelavo in odlaganje odpadkov. Stroške bomo obračunali na položnicah v dveh delih.Lastniki nenaseljenih objektov se lahko z izvajalcem storitev namesto vreč dogovorijo za najem ustreznega zabojnika.

Koledarček ZA odvozov odpadkov 2017: prvi PONEDELJEK v marcu, juliju, avgustu, septembru in oktobru ter drugi ponedeljek v januarju, maju, novembru.

9.1.2017 6.3.2017 8.5.2017 3.7.2017 7.8.2017 4.9.2017 2.10.2017 13.11.2017

Vreče morajo biti na dan zbiranja odpadkov pravočasno pripravljene na prevzem ob javni poti.

Eko-park d.o.o. Lendava

 

 

Értesítés a lakatlan épületek tulajdonosainak (hétvégi házak, borospincék, nyaralók, stb.)

Tisztelt Címzett,

mint a lakatlan épület (hétvégi ház, borospince, nyaraló, vagy hasonló létesítmény) tulajdonosát tájékoztatjuk arról, hogy 2017. január hó. kezdjük a hulladék gyűjtés és szállítás kötelező községi gazdasági közüzemi szolgáltatás (KKSz) kivitelezését minden lakatlan épület esetében, Lendva Község területén. A hulladékgyűjtési és szállítási kötelezettséget a lakatlan épületekre vonatkozóan Lendva Község területén A kommunális hulladékgyűjtésről és elszállításról szóló Technikai Szabályzat határozza meg (SzK Hiv. Közlöny 60/2013).

A lakatlan létesítmény az a létesítmény, amelyben egy személy sincs állandó vagy ideiglenes tartózkodási nyilvántartásban ill nem lakja senki. A lakatlan létesítmény alkalmi használatban lehet, mint nyaraló, borospince, stb. Azon létesítmények esetében, ahol a birtoklás elhagyott, nem áll fenn a hulladékgyűjtés és szállítás GKSz kötelezettsége. A birtoklás elhagyása tényére vonatkozó bizonyítás a tulajdonos terhe. Elhagyott létesítmény az a létesítményt, amely nincs még csak alkalmi használatban sem.

Az objektum lakatlansága a tulajdonosát nem mentesíti a kommunális hulladékgyűjtési és szállítási szolgáltatások igénybevételétől. A minimális bevonás a közszolgálati szolgáltatások rendszerébe a lakatlan épületek tulajdonosai esetében, amelyek szerepelnek a GKSz közszolgálati rendszerben Lendva Község területén a lakatlan épület területén meghatározott legkisebb gyűjtőedény űrtartalmának 1/3-a, azon létesítmények tulajdonosai esetében, amelyek Lendva Község területén nem szerepelnek a GKSz közszolgálati rendszerben pedig a legkisebb gyűjtőedény űrtartalmának 2/3-a.

A lakatlan objektumok tulajdonosai a közszolgáltatótól térítési díj ellenében 1 éves időszakra rendeltetésszerű használatú hulladékgyűjtő zsákot kapnak:

 • 8 hulladékgyűjtő zsákot (4 VKH és 4 csomagolási hulladék) – ingatlanok tulajdonosai, amelyek szerepelnek a KGSz rendszerében Lendva Község területén
 • 16 hulladékgyűjtő zsákot (8 VKH és 8 csomagolási hulladék) – ingatlanok tulajdonosai, amelyek ne szerepelnek a KGSz rendszerében Lendva Község területén

 

A lakatlan épületek tulajdonosai a GKSz üzemeltetőjének 4 vagy 8 VKH zsákot fizetnek. 1db zsák ára 4,16 €, és magában foglalja a VKH és a csomagolási hulladék hulladékgyűjtési és szállítási szolgáltatások költségét zsákokban, valamint a hulladékkezelés költségeit. A költségek a számlán két részletben kerülnek felszámolásra.

A lakatlan épületek tulajdonosai a közszolgáltatóval hulladékzsákok helyett megállapodhatnak megfelelő hulladékgyűjtő edény bérbevételéről.

 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR 2017: minden első HÉTFŐN: márciusban, júliusban, augusztusban, szeptemberben és októberben, valamint második hétfőn januárban, májusban és novemberben.

2017.1.9 2017.3.6 2017.5.8 2017.7.3 2017.8.7. 2017.9.4 2017.10.2 2017.11.13

 

A zsákokat a hulladékgyűjtés napján időben ki kell helyezni átvételre a közszolgálati útakon.

 

ÖKO-PARK Kft. Lendva

 

OBVESTILO_ÉRTESÍTÉS_SLO-HU

Datum: 14. 08. 2017 | Objavljeno v Odpadki |

Delitev vreč za embalažo – Csomagolóanyag hulladékgyűjtő zsákok osztása

Spoštovana občanka, spoštovani občan,

V mesecu juniju bo v Občini Lendava potekala brezplačna delitev vreč za embalažo, in sicer po urniku, ki je v nadaljevanju. V primeru, da paketa ne boste morali prevzeti na dan, ko se bo delitev vršila v vašem okolišu, lahko paket prevzamete kateri koli drugi dan po urniku na drugem razdelilnem mestu, ali pa od 27. 06. 2017 naprej v času obratovanja zbirnega centra Dolga vas na naslovu Dolgovaške gorice 166 B, 9220 Lendava. V paketu je 24 vreč, ki so vam namenjene za obdobje od julija 2017 do vključno maja 2018. V primeru, da boste rabili večje številko vreč, lahko le te kupite na sedežu podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava ali podjetja CEROP d.o.o., Vaneča 81/b, 9201 Puconci.

Datum Okoliš Ura Lokacija
13.6.2017 Lendava, Lendavske gorice 17:00 – 20:00 Sedež podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva
14.6.2017 Lendava, Lendavske gorice 17:00 – 20:00 Sedež podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva
15.6.2017 Trimlini 16:30 – 17:30 Vaški dom
15.6.2017 Petišovci 17:45 – 20:00 VAŠKI DOM(Kolonija) in GASILSKI DOM – delitev bo potekala istočasno na obeh lokacijah
16.6.2017 Genterovci 16:30 – 17:30 Vaško – gasilski dom
16.6.2017 Kamovci 17:40 – 18:40 Vaški dom
16.6.2017 Radmožanci 19:00 – 20:00 Vaško – gasilski dom
19.6.2017 Mostje 16:30 – 17:00 Stara šola
19.6.2017 Staro Mostje 17:15 – 17:45 Zvonik
19.6.2017 Banuta 18:00 – 19:00 Zvonik
20.6.2017 Čentiba, Lendavske gorice – Mivjek 16:30 – 17:30 Vaški dom
20.6.2017 Dolina 17:40 – 19:30 Vaški dom
21.6.2017 Pince 16:30 – 18:30 Vaški dom
21.6.2017 Pince Marof Benica 18:40 – 20:00 Vaški dom
22.6.2017 Dolnji Lakoš 16:30 – 17:00 Vaški dom
22.6.2017 Gornji Lakoš 17:10 – 18:00 Vaški dom
22.6.2017 Gaberje 18:10 – 20:00 Vaški dom
23.6.2017 Hotiza 16:30 – 19:00 Nogača
23.6.2017 Kapca 19:10 – 20:00 Vaški dom
26.6.2017 Kot 16:30 – 17:00 Vaško – gasilski dom
26.6.2017 Dolga vas, Dolgovaške gorice 17:30 – 20:00 Vaško – kulturni dom

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonsko številko 02 545 93 15 vsak delovni dan od 10:00 do 14:00 ure (kontaktna oseba Ksenija Hodošček).

 

 

Tisztelt Polgárok!

Június hónapban Lendva község területén ingyenesen csomagolóanyag hulladékgyűjtő zsákokat osztunk ki az alábbi órarend szerint. Amennyiben a csomagot nem tudja azon a napon átvenni, amikor az Ön kerületében kerül az kiosztásra, a csomagot az órarend szerinti bármelyik másik napon más kerületben, illetve 2017.06.27-től a Hosszúfalui gyűjtőközpont üzemelése idején a Hosszúfalu-hegy 166 B 9220 Lendva címen is átveheti. A csomagban 24 db. zsák van, ezt a 2017. július és 2018. május közötti időszakra szántuk. Amennyiben több zsákra lenne szüksége, úgy azokat az ÖKO–PARK Kft. Lendva, Fő utca 109, 9220 Lendva vagy CEROP d.o.o., Vaneča 81/b, 9201 Puconci vállalat székhelyén megvásárolhatja.

Dátum Kerület Óra Helyszín
2017.6.13. Lendva, Lendvahegy 17:00 – 20:00 EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva vállalat székhelye
2017.6.14. Lendva, Lendvahegy 17:00 – 20:00 EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva vállalat székhelye
2017.6.15. Hármasmalom 16:30 – 17:30 Faluotthon
2017.6.15. Petesháza 17:45 – 20:00 FALUOTTHON (Kolonija) és TŰZOLTÓ OTTHON – a kiosztás mindkét helyszínen ugyan abban az időben lesz
2017.6.16. Göntérháza 16:30 – 17:30 Faluotthon – Tűzoltóotthon
2017.6.16. Kámaháza 17:40 – 18:40 Faluotthon
2017.6.16. Radamos 19:00 – 20:00 Faluotthon – Tűzoltóotthon
2017.6.19. Hídvég 16:30 – 17:00 Régi iskola
2017.6.19. Öreg Hídvég 17:15 – 17:45 Haragláb
2017.6.19. Bánuta 18:00 – 19:00 Harangláb
2017.6.20. Csente, Lendvahegy – Mivék 16:30 – 17:30 Faluotthon
2017.6.20. Völgyifalu 17:40 – 19:30 Faluotthon
2017.6.21. Pince 16:30 – 18:30 Faluotthon
2017.6.21. Pince Major Benica 18:40 – 20:00 Faluotthon
2017.6.22. Alsólakos 16:30 – 17:00 Faluotthon
2017.6.22. Felsőlakos 17:10 – 18:00 Faluotthon
2017.6.22. Gyertyános 18:10 – 20:00 Faluotthon
2017.6.23. Hotiza 16:30 – 19:00 Nogača
2017.6.23 Kapca 19:10 – 20:00 Faluotthon
2017.6.26 Kót 16:30 – 17:00 Faluotthon – Tűzoltóotthon
2017.6.26 Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy 17:30 – 20:00 Faluotthon – Tűzoltóotthon

 

További információt az alábbi telefonszámon 02 545 93 15 minden nap 10:00 – 14:00 óra között kaphat (kontakt személy Ksenija Hodošček).

Datum: 07. 06. 2017 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV V LETU 2017 – datumi po vaseh/blokih/ulicah

Spoštovani,

Vse stranke, ki plačujejo storitve zbiranja in odvoza odpadkov pripada 1-krat letno odvoz kosovnih odpadkov, ki ga izvede izvajalec GJS zbiranja in prevoza odpadkov na območju občine Lendava Eko-park d.o.o.Lendava. Odpadke odpeljemo v Center za ravnanje z odpadki, Puconci. Storitev odvoza, odlaganja in obdelave odpadkov je že zaračunana v ceno zbiranja in odvoza odpadkov in se ne bo zaračunavala posebej.

Ob prevzemu kosovnega odpada je potrebno delavcem Eko-parka predati s strani stranke izpolnjen in podpisan izvod vavčerja (obvestila), ki so ga vse upravičene stranke prejele na domači naslov. Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov oddate v delovnem času, na tel. št. 041 70 20 80, osebno na sedežu izvajalca GJS. Glavna ulica 109,9220 Lendava ali na e-mail naslov: info@eko-park.si.  

Ob odvozu je obvezna prisotnost predstavnika naročnika.

OPOZORILO: Vavčer velja za 1-kratni odvoz kosovnih odpadkov v tekočem letu. Količina kosovnih odpadkov na posamezno gospodinjstvo ne sme presegati 2 ton oziroma volumen 4 m3. V primeru, da ima stranka dodatno potrebo po odvozu lahko te storitve naroči pri izvajalcu javne službe, Eko-park d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva , po veljavnem ceniku.

Terminski plan zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov PO VASEH:

Dan Datum Naselje
Petek 2.6.2017 Genterovci, Kamovci
Sreda 7.6.2017 Radmožanci, Banuta, Mostje
Petek 9.6.2017 Dolgovaške Gorice, Lendavske Gorice
Sreda 14.6.2017 Čentiba
Petek 16.6.2017 Dolina
Torek 20.6.2017 Pince, Pince Marof, Benica
Petek 23.6.2017 Petišovci, Trimlini
Torek 27.6.2017 Hotiza
Sreda 28.6.2017 Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš
Torek 4.7.2017 Gaberje
Sreda 5.7.2017 Kapca, Kot
Petek 7.7.2017 Dolga vas

 

Terminski plan zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov PO ULICAH V LENDAVI:

Dan Datum Ulice v mestu Lendava
Sreda 12.7.2017 Lendava I.: Cankarjeva, Glavna, Gregorčičeva, Kajuhova, Nazorjeva ulica
Petek 14.7.2017 Lendava II.:Slomškovo naselje, Spodnja, Pandurjeva, Župančičeva, Mlinska, Prešernova, Ulica Kalmana Patakija, Ulica svetega Štefana
Sreda 19.7.2017 Lendava III.:Kidričeva, Kolodvorska, Kranjčeva ulica, Panonsko naselje
Petek 21.7.2017 Lendava IV.: Rudarska ulica, Tomšičeva ulica, Mohorjeva ulica, Ulica pod hribom, Trg ljudske pravice

 

Terminski plan zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov PO BLOKIH V LENDAVI:

Dan Datum Bloki v mestu Lendava
Sreda 26.7.2017 Bloki I.:Glavna ulica 5, 16, 16/1, 26, 28, 73

Kidričeva ulica 3, 5, 7, 9

Kranjčeva ulica 2, 4, 6/1, 6/2, 8, 8/2, 10

Mlinska ulica 8, 10, 10a

Tomšičeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4

Petek 28.7.2017 Bloki II.:Rudarska ulica

Trg ljudske pravice 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 11, 11/1, 11a, 12, 13,

Mohorjeva ulica 2, 3, 3a, 4

Ulica svetega Štefana 33

Župančičeva ulica 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 13

Za občasne uporabnike objektov (vikend hiš) bo organiziran odvoz kosovnih odpadkov na dan 04.08.2017.

 

Dodatne informacije:

Od 01.06.2017 naprej bo zbirni center v Dolgi vasi obratoval po sledečem urniku:

 • Torek, Četrtek in Petek – od 9 do 17 ure
 • Sreda od 7 do 17 ure
 • Sobota od 7 do 12 ure

V ZC v Dolgi vasi lahko brezplačno predate:

 • kosovne odpadke
 • papir, karton….
 • stekleno embalažo
 • nevarne odpadke
 • avtomobilske gume do 50 kg na osebo (cca 4 avtomobilske gume)

Salonitne plošče se proti plačilu lahko predajo na CERO v Puconcih. Salonitne plošče morajo biti zložene na palete ter ovite s folijo.

Odpadni gradbeni material se lahko proti plačilu preda v Petišovcih na podjetju Papir servis prevozi d.o.o. (bivša gramoznica) ali na CERO v Puconcih.

Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov, s premično zbiralnico bomo organizirali v drugi polovici meseca Oktobra.

Datum: 25. 05. 2017 | Objavljeno v Odpadki |

Vloga za nižje obračunavanje stroškov, ki nastanejo z naslova odvoza odpadkov

Vlogo za nižje obračunavanje stroškov, ki nastanejo z naslova odvoza odpadkov, lahko oddajo vsi pri katerih je v gospodinjstvu stalno ali začasno prijavljena le ena oseba. Preden v program vnesemo javljeno spremembo,  podatke predhodno preverimo!

Vloga za spremembo: Vloga za nižje obračunavanje stroškov za gospodinjstva z eno osebo

Datum: 09. 03. 2017 | Objavljeno v Odpadki |

NEVARNI ODPADKI – zbiranje v soboto, 22.10.2016

Spoštovani,

vsa gospodinjstva so v teh dneh prejela na dom obvestila o zbiranju nevarnih odpadkov. V soboto, 24.10.2016, bomo za gospodinjstva organizirali zbiranje nevarnih odpadkov po urniku, ki ste ga prejeli na dom.

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati med ostale odpadke. Prosimo, da nevarne odpadke predajate na vsakoletni zbiralni akciji, ki jo za vas organiziramo za vas.

URA NASELJA LOKACIJA ZBIRANJA
8.00–9.00 PINCE, PINCE MAROF, BENICA VAŠKI DOM PINCE
9.00–10.00 ČENTIBA, DOLINA ZBIRALNICA GROZDJA ČENTIBA
10.00–11.00 LENDAVA 1, TRIMLINI, LEND.GORICE PARKIRIŠČE PRI TRGOVINI TUŠ
11.00–12.00 LENDAVA 2, LEND. GORICE PARKIRIŠČE PRI EKO-PARKU
12.00–13.00 DOLGA VAS, DOLGOV. GORICE PRI TRGOVINI DOLGA VAS
13.00–14.00 MOSTJE, BANUTA, GENTEROVCI, RADMOŽANCI, KAMOVCI “TRGOVINA MERCATOR” GENTEROVCI

 

URA NASELJA LOKACIJA ZBIRANJA
8.00–9.00 PETIŠOVCI PRI TRGOVINI “MERCATOR”
9.00–10.00 DOLNJI LAKOŠ, GORNJI LAKOŠ PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU
10.00–11.00 GABERJE PRI TRGOVINI MERCATOR
11.00–12.00 KAPCA, KOT PRI GOSTILNI JAKŠIČ
12.00–13.00 HOTIZA PRI TRGOVINI “MERCATOR”

Nevarni in posebni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati za to pooblaščenim
podjetjem, so:
· onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…),
· absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …),
· barve, laki, impregnirana sredstva, premazi,
· odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja, …),
· razredčila, odpadna topila,
· odpadna zdravila,
· baterije, akumulatorji vseh vrst (baterijski vložki, baterijski gumbi, avtomobilski, kamionski, traktorski, akumulatorji),
· odpadna fitofarmacevtska sredstva (škropiva in druga zaščitna sredstva vseh vrst s področja sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, poljedelstva),
· kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila, kemikalije,
· živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti,
· neonska svetila (cevi) in halogenska svetila
· odpadna jedilna olja in maščobe

Opozorilo: Baterije in stara zdravila prinesite ločeno od ostalih nevarnih in posebnih odpadkov. Tekočine prinesite le v zaprtih posodah.

Občani lahko svoje lastne nevarne in posebne odpadke nekaj mesecev skladiščijo doma, ne da bi jim to predstavljalo posebno nevarnost, saj ne gre za velike količine.

Datum: 18. 10. 2016 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Dosledno ločevanje odpadkov

Kako odlagamo odpadke in kako jih razvrščamo smo opisali že v brošuri Kako ravnati z odpadki (dosegljiva s klikom na sliko brošure v levi menijski pasici). O Bioloških odpadkih smo vas z brošuro obvestili pre leotm dni.

Sedaj pa za pomoč pri bolj doslednem ločevanju odpadkov objavljamo še podrobnejši seznam nekaterih najbolj pogostih vrst odpadkov in njihovo razvrstitev (na spodnji povezavi):

Pomoč za RAZVRŠČANJE ODPADKOV – LOČEVANJE ODPADKOV

V kolikor imate večjo količino mešanih komunalnih odpadkov (plenic), lahko izberete eno od treh možnosti:

 • zaprosite za večji zabojnik za MKO (mešani komunalni odpadki)
 • kupite dodatne vreče za MKO pri izvajalcu GJS (Eko-park d.o.o. Lendava) in jih odložite ob kanti za MKO na dan odvoza odpadkov
 • kupite dodatne vreče za MKO pri izvajalcu GJS ter jih pripeljete in odložite v zbirnem centru Dolga vas, v času uradnih ur ali na sedežu Eko-park d.o.o. Lendava
Datum: 28. 09. 2016 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |