Novice in obvestila

ZBIRANJE IN IN PREVOZ ODPADKOV (DODATNE KOLIČINE) -HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS (NAGYOBB MENNYISÉGŰ HULLADÉK)

Spoštovani,

Pri izvajanju gospodarske javne službe zbiranje in prevoz odpadkov, večkrat ugotavljamo, da odpadki, ki so nastavljeni na nekaterih zbirnih mestih, niso zbrani v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru, da se na vašem odjemnem/zbirnem mestu večkrat pojavljajo večje oziroma dodatne količine MKO/ odpadne embalaže/ papirja, ki niso odložene v skladu s predpisi (v obvestilu odjemalcem z dodatnimi količinami), vas pozivamo, da se oglasite na sedežu izvajalca javne službe, Glavna ulica 109, Lendava ter se dogovorite o načinu zbiranja odpadkov na vašem odjemnem mestu. Za dodatne informacije pokličite na tel.: 02 5776 285. Področje zbiranja in prevoza odpadkov na območju občine Lendava urejata Odlok in tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na območju občine Lendava (Ur list RS 60/13)

Obvestilo odjemalcem z dodatnimi količinami 

Lep pozdrav

 

Tisztelt Címzett,

A hulladékgyűjtés és -szállítás kötelező községi gazdasági közüzemi szolgáltatás kivitelezése során többször megállapítottuk, hogy néhány gyűjtőhelyen kiállított hulladékot nem a vonatkozó előírásoknak megfelelően gyűjtik be. Abban az esetben ha az ön gyűjtőhelyén többször fordul elő nagyobb vagy további mennyiségű vegyes kommunális hulladék/csomagolási hulladék/papír, amely nem a szabályok (az alul található értesítésben leirva) szerint kerül ártalmatlanításra, felkérjük önnt, hogy jelentkezzen a közszolgáltató székhelyén, Lendva, Fő utca 109, és állapodjon meg a hulladékgyűjtési módszerről a gyűjtőhelyen. További információt a 02 5776 285-ös telefonszámon kaphatnak. Lendva község területén a hulladékgyűjtést és –szállítást a kommunális hulladékgyűjtésre és –szállításra vonatkozó (SzK Hiv. Közlöny 60/2013 sz) rendelet és műszaki szabályzat szabályozza.

Értesítés azok ügyfelek számára, akiknél nagyobb mennyiségű hulladék keletkezik

Üdvözlettel

 

 

Datum: 18. 02. 2020 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov v GOSPODINJSTVIH

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo v soboto, dne 26.10.2019 zbirali nevarne in posebne odpadke v gospodinjstvih po naslednjem URNIKU:

8.00 – 9.00 – Pince, Pince Marof, Benica (Vaški dom Pince)

8.00 – 9.00 – Petišovci (pri Trgovini Mercator)

 

9.00 – 10.00 – Čentiba, Dolina (zbiralnica grozdja Čentiba)

9.00 – 10.00 – Dolnji Lakoš in Gornji Lakoš (pri nogometnem igrišču v Dolnjem Lakošu)

 

10.00 – 12.00 – Lendava, Trimlini, Lendavske gorice (parkirišče pri EKO-PARK-u)

10.00 – 11.00 – Gaberje (pri vaškem domu v Gaberju)

 

11.00 – 12.00 – Kapca, Kot (pri gostilni Jakšič v Kapci)

 

12.00 – 13.00 – Dolga vas, Dolgovaške gorice (pri trgovini Dolga vas)

12.00 – 13.00 – Hotiza (pri nekdanji trgovini Mercator v Hotizi)

 

13.00 – 14.00 – Mostje, Banuta, Genterovci, Radmožanci, Kamovci (Trgovina Mercator Genterovci)

 

Datum: 21. 10. 2019 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Javno naročilo – VZDRŽEVANJE CEST

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil z dnem 26.09.2019, št. objave  JN006621/2019-K01 – Popravek (EU 14 – SL), objavljeno dne 26.09.2019, objavili javno naročilo za oddajo ponudbe za letno in zimsko vzdrževanje cest na območju občine Lendava. Javno naročilo je objavljeno na  spletni strani https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=325284 .

Ponudbo je mogoče oddati  v elektronski obliki preko spletnega portala e-JN na povezavi https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12920 .”

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumentacijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Datum: 26. 09. 2019 | Objavljeno v Ceste, Javna naročila, Novice in obvestila |

Javno naročilo – NABAVA SPECIALNEGA VOZILA ZA ODVOZ ODPADKOV

Spoštovani,

Obveščamo vam, da smo na Portalu javnih naročil z dnem 24.04.2019, št. objave  JN002578/2019-K02(zadnji popravek), objavili javno naročilo za nabavo specialnega vozila za odvoz odpadkov. Rok za prejem ponudb je 06.05.2019 do 9.00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumentacijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Datum: 24. 04. 2019 | Objavljeno v Javna naročila, Novice in obvestila |

Javno naročilo male vrednosti – TISK RAČUNOV IN IZVAJANJE ZAMENLJIVIH POŠTNIH STORITEV

Spoštovani,

Obveščamo vam, da smo na Portalu javnih naročil z dnem 09.04.2019, št. objave JN002101/2019-K01, objavili javno naročilo za tisk računov in izvajanje zamenljivih poštnih storitev . Rok za prejem ponudb je 19.4.2019 do 9.00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumentacijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Datum: 11. 04. 2019 | Objavljeno v Javna naročila, Novice in obvestila |