Novice in obvestila

OBVESTILO – ÉRTESÍTÉS

OBVESTILO

Na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev okužbe z virusom SARS-CoV-2, morate za vstop v poslovne prostore izpolnjevati naslednje pogoje:

  • pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran)
  • obvezno nošenje zaščitne maske
  • pred vstopom obvezno razkuževanje rok          

 

ÉRTESÍTÉS

A SARS-CoV-2 vírusfertőzés megfékezéséről szóló rendelet szerint, a következő feltételeknek kell megfelelnie az cég helyiségeibe való belépéshez:

  • PCT feltétel (a betegségen már átesett, oltott, tesztelt)
  • kötelező a védőmaszk viselése
  • kötelező kézfertőtlenítés belépés előtt
Datum: 06. 09. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Prekinitev dobave pitne vode-Mostje

Pri vzdrževalnih delih na el. omrežju je prišlo danes do loma vodovodne cevi. Sanacijska dela so v teku. Predvidevamo, da bo med 13.00 in 15.00 uro  prekinjena dobava vode v delu starega Mostja ali celotni vasi.

Ko zaznate, da je imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 03. 09. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Motnja dobave pitne vode-Lendavske gorice

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Lendavskih goricah, bo danes, dne 3.9.2021,  predvidoma med 10.30 in 13.00 uro  prekinjena dobava vode v delu Lendavskih goric . Do motnje dobave lahko pride tudi po izvedeni sanaciji, zaradi vdora zraka v vodovodni sistem, čeprav se bo čez vikend  izvajalo občasno odzračevanje.

Ko zaznate, da je imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 03. 09. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Motena dobava pitne vode – Trimlini

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Trimlinih, bo danes, dne 1.9.2021,  predvidoma med 8.30 in 13.00 uro  prekinjena dobava vode v vasi Trimlini. Ko zaznate, da je imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 01. 09. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Motena dobava pitne vode – Hotiza

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Hotizi, bo dne 29.07.2021 (četrtek),  predvidoma med 12.00 in 14.00 uro  prekinjena dobava vode v vasi Hotiza – Petrova ulica. Ko zaznate prisotnost pitne vode, priporočamo, da na internem omrežju  izpuščate vodo nekaj minut do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 29. 07. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Sanacijska dela na vodovodnem omrežju v Čentibi

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Čentibi, bo dne 19.07.2021 (ponedeljek),  predvidoma med 9.00 in 14.00 uro  prekinjena dobava vode v vasi Čentiba – naselje Zatak.

Ko zaznate, da je imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 16. 07. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO O DISTRIBUCIJI VREČ ZA MEŠANO EMBALAŽO / ÉRTESÍTÉS A ZSÁKOK OSZTÁSÁRÓL A VEGYES CSOMAGOLÁS GYŰJTÉSÉHEZ

Spoštovani,
Na podlagi Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur list RS 60/13 s spremembami) in Programa izvajanja gospodarske javne službe (GJS) zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Lendava za leto 2021, bo izvajalec GJS 01.06. 2021 delil namenske vreče za mešano embalažo, in sicer:

– vreče bodo delili zaposleni izvajalca GJS na lokacijah in urniku kot je to razvidno iz tabele v nadaljevanju

– količina vreč, ki jo prejme posamezno gospodinjstvo velja za obdobje 12 mesecev, kot sledi:

· gospodinjstvo z 1 osebo (obračun storitev 60 l MKO ) prejme 12 vreč (1 kom na mesec)
· gospodinjstvo 2 do 4 osebe (obračun storitev 120 l MKO ), prejme 24 vreč (2 kom na mesec)
· gospodinjstvo z 5 in več osebami (obračun storitev 240 l MKO ali več) prejme 48 vreč (4 kom na mesec)

 

Tisztelt Címzett,
A hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó műszaki szabályzatok alapján Lendva Község területén (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlöny 60/13 sz. módosításokkal), valamint a hulladékgyűjtés és -szállítás gazdasági közszolgáltatásának megvalósítására 2021-re irányuló program alapján Lendva község területén, a gazdasági közüzemi szolgáltató 2021. június 01-én rendeltetésszerű zsákokat oszt ki a vegyes hulladékcsomagolás gyűjtéséhez, nevezetesen – a zsákokat a közüzemi szolgáltató alkalmazottai osztják szét az alábbi táblázat szerinti helyeken és ütemezés szerint

– az egyes háztartások által átvett zsákok mennyisége 12 hónapra vonatkozik, az alábbiak szerint:

– az 1 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 60 l VKH) 12 zsákot kap (havi 1 db.)
– a 2-4 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 120 l VKH), 24 zsákot kap (havi 2 db.)
– az 5 vagy annál több személyt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 240 l VKH vagy több) 48 zsákot kap (havi 4 db.)

 

RAZPORED DELITVE VREČ / A ZSÁKOK KIOSZTÁSÁNAK MENETRENDJE

 

Datum: 26. 05. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |