Novice in obvestila

Datum: 23. 12. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

VABILO: Popis vodomerov v vinskih kleteh

Spoštovani!

Vabimo vse lastnike vinskih kleti in vikendov, ki nam še niste javili stanja vodomerov, da nam sporočite stanje vodomerov do 09.01.2009. Stanje nam lahko sporočite na  tel: 02 577 62 86 in 02 577 62 80 ali fax: 02 577 62 84.
V primeru, da nam stanja ne sporočite, bomo za leto 2008 obračunali porabo vode na podlagi porabe iz leta 2007.

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo.

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft. Lendva
Datum: 18. 12. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Skupina projektov Dolinska kanalizacija odobrena

V Eko-parku smo za šest pomurskih občin v skladu z Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP-ROPI) ter po navodilih Ministrstva za okolje in prostor pripravili vlogo za skupino projektov Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure (akronim: Dolinska kanalizacija). Po dolgotrajnih usklajevanjih smo 15.9.2008 od Službe vlade za regionalno politiko in lokalno samoupravo prejeli odločbo o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada. Skupina projektov je vredna 27,5 mio EUR.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Datum: 16. 09. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Cena za odvajanje in čiščenje

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da smo prejeli sklep občinskega sveta Občine Lendava št. 015-03-0032/2005 z dne 30.06.2008, ki pravi, da se z dnem 01.07.2008 uveljavi odobrena cena za storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki znaša 0,6259 €/m3.

Na sprejeto ceno sta bili pridobljeni soglasji Ministrstva za gospodarstvo št. 301-155/2008-2 z dne 18.06.2008 in 3423-78/2004-2 z dne 19.08.2004.

Uporabnikom je nova cena obračunana na računu/položnici, ki jo boste prejeli avgusta za porabo vode v mesecu juliju.

Datum: 05. 08. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO: Zaprt most preko stare Ledave v Čentibi

Spoštovane občanke in občani!

Zaradi rekonstrukcije mostu preko stare Ledave, ki se izvaja v vasi Čentiba, naselje Zatak, bo most zaprt predvidoma en mesec. Prosimo za razumevanje.

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft. Lendva
Datum: 21. 07. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE

EKO PARK Lendava d.o.o.  je dne 17. julija 2008 prejel rezultate izvedene analize Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota – Enota za zdravstveno ekologijo o vzorcih pitne vode, ki so bili odvzeti dne 8. julija 2008  v oskrbovalnem območju MV Lendava (črpališče Gaberje) pri čemer je bila ugotovljena mikrobiološka neskladnost po Pravilniku o pitni vodi – Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).

Posledica ugotovljene neskladnosti so bila pogosta deževja  z neurjem. Več »

Datum: 17. 07. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE

EKO-PARK d.o.o. Lendava je dne 11. julija 2008 prejel rezultate izvedene analize Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota – Enota za zdravstveno ekologijo o vzorcih pitne vode, ki so bili odvzeti dne 7.julija 2008  v oskrbovalnem območju MV Lendava (črpališče Gaberje) pri čemer  je bila ugotovljena mikrobiološka neskladnost po Pravilniku o pitni vodi – Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).

Odgovorna oseba notranjega nadzora
in vodstvo podjetja Eko-park do.o. Lendava

Več »

Datum: 16. 07. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |