Novice in obvestila

Jaspers prišel iz Luxemburga preveriti projekt vodovoda

V torek, 31. marca je bil v Lendavi delovni sestanek predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor, Službe vlade za regionalno politiko in lokalno samoupravo ter Jaspers-a (bruseljske podporne institucije za evropske projekte, ustanovljene s strani Evropske komisije, Evropske investicijske banke in EBRD) s pripravljavci tehnične in investicijske dokumentacije ter vlog za projekt pomurskega vodovoda.

Delovni sestanek, kjer je sodelovalo tudi podjetje Eko-park, se je pokazal kot potreben in dobrodošel, saj so se udeleženci uspeli dogovoriti kako pripeljati projekt do sofinanciranja in končne realizacije. Predstavniki Jaspers so ocenili projekt kot koristen za regijo ter podali nekaj koristnih napotkov za kakovostno pripravo vlog za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada.

Datum: 02. 04. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Eko-park pripravlja vlogo za pomurski vodovod-sistem A

Potem, ko je podjetje Eko-park uspešno privedlo skupino projektov šestih občin, Dolinska kanalizacija (v skupni vrednosti 27 mio €), do izdaje odločbe za dodelitev sredstev iz Kohezijskega sklada, je sedaj podpisalo še pogodbo za pripravo vloge za prijavo projekta pomurski vodovod – sistem A, ki se prav tako pripravlja za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada. S tem občine potrjujejo zaupanje v strokovnost projektnega in svetovalnega dela podjetja Eko-park.

Datum: 02. 04. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Svetovni dan voda

Varujmo naravno bogastvo – vodo!

Voda je življenje. Voda je predpogoj za obstoj človeka, živali in rastlin in je nenadomestljiv vir za nacionalne ekonomije. Ima temeljno vlogo pri klimatskih spremembah. V kapljici vode lahko živi do 30 milijonov mikroorganizmov.  Dejstvo, da brez vode ni življenja, poznamo. Brez hrane človek preživi en mesec, brez vode pa le 5 do 7 dni. Pomen skrbi za vodo pa so leta 1992 priznali tudi Združeni narodi, ko so določili 22. marec kot svetovni dan voda. S tem so želeli poudariti pomen skrbi za vodo; še več, obdobje med leti 2005 in 2015 so  razglasili za desetletje ukrepanja na temo »Voda za življenje«.
Več »

Datum: 20. 03. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Uspešno delovanje Kobiljskega zadrževalnika

Objekt Kobiljski zadrževalnik je bil zgrajen leta 2008 v okviru istoimenskega projekta, ki je bil sofinanciran s strani EU, sosedskega programa INTERREG IIIA (SLO-HU-CRO), države Slovenije in države Madžarske ter na slovenski strani voden s strani Eko-parka.

Med 6. in 11. februarjem je padla večja količina padavin, istočasno pa smo bili priča še izredno hitremu taljenju snega, kar je povzročilo porast vodostajev in nevarnost poplav. Upravljavec je tako v zadrževalniku zaprl zapornice in zadržal na območju zadrževalnika približno 2 mio m3 vode. To je po mnenju strokovnjakov zaščitilo okoliška naselja pred skoraj gotovimi poplavami, tako na madžarski kot slovenski strani meje.

Objekt je tako uspešno prestal prvo resno preizkušnjo in se pokazal kot pomemben element varovanja pred visokimi vodami ter potrdil, da je bila odločitev za izvedbo in sofinanciranje projekta Kobiljski zadrževalnik dobra.

Datum: 15. 02. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Priklopili vas Kot na vodovodni sistem Lendava

Občina Lendava je leta 2006 izgradila vodovodno cev do vasi Kot, ki je vse do sedaj še naprej koristila svoj vaški vodovod. Decembra smo se upravljavec in predstavniki Krajevne skupnosti ter vaščani uspeli dokončno dogovoriti za prehod uporabnikov na osrednji vodovodni sistem Lendava. Vodovod vasi Kot smo decembra uspešno priklopili na osrednji vodovodni sistem občine Lendava in s tem zagotovili redno in kakovostno oskrbo z vodo za 128 prebivalcev.

Nepriključena na osrednji vodovodni sistem občine Lendava tako ostaja še vas Hotiza, ki jo planiramo priklopili v okviru projekta pomurskega vodovoda, ki je že v fazi priprave tehnične in investicijske dokumentacije.

Datum: 26. 01. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |
Datum: 23. 12. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO: Skrajšani delovni čas za stranke v času božičnih in novoletnih praznikov

Cenjene stranke obveščamo, da bomo v času božičnih in novoletnih praznikov, to je dne 24.12. in 31.12.2008, za stranke poslovali skrajšani čas, in sicer od 8.00 do 12.00 ure.

Dežurstvo nad izvajanjem zimske službe opravlja Štefan Zadravec, ki je v nujnih primerih dosegljiv na tel: 041 670 243. Dežurstvo nad vodovodnim sistemom ostaja nespremenjeno.

Vedno z Vami,

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft. Lendva
Datum: 22. 12. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |