Novice in obvestila

Popust na ceno vodarine

Občinski svet Občine Lendava je na svoji redni seji dne 21.12.2010 sprejel sklep št. 032-0110/2009 s katerim je določil: »Občinski svet na podlagi predloga izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo potrjuje, da se vsem fizičnim osebam od 01.01.2011 do 31.12.2011 odobri popust v višini 16% od uveljavljene cene vodarine 0,4858 €/m3. Od 01.01.2012 dalje pase uveljavi cena vodarine brez dodatnih popustov.«

Datum: 15. 02. 2011 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Subvencija cene omrežnine

Občinski svet Občine Lendava je na svoji redni seji dne 21.12.2010 sprejel sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo v letu 2011 št. 032-0031/2010 s katerim je določil naslednje: »Občina Lendava bo ceno storitve javne službe oskrbe s pitno vodo subvencionirala v delu, ki se nanaša na ceno omrežnine in sicer v višin 25%, kar znaša 0,14 EUR/mesec za priključek zmogljivosti DN13.  Subvencija omrežnine za priključke ostalih zmogljivosti se bo izračunala v enakem odstotku od cene omrežnine za posamezni priključek. Občina lendava bo subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture samo za gospodinjstva, subvencijo pa bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.«

Datum: 15. 02. 2011 | Objavljeno v Novice in obvestila |

OBVESTILO: Eko-park v novih prostorih

Eko-park d.o.o. Lendava obvešča cenjene stranke in poslovne partnerje, da bomo z dnem 16.08.2010 preselili sedež podjetja na novo lokacijo, in sicer na Trg Ljudske pravice 10 (bivša policijska postaja, poleg pošte).

Az Öko-park kft. Lendva értesíti a tisztelt ügyfeleket, hogy 2010. augusztus 16-től a cég székhelyének új címe Ljudska Pravica tér 10 (az egykori rendőrség épületében, a posta mellett).

Datum: 12. 08. 2010 | Objavljeno v Novice in obvestila |

VABILO: Mednarodna delavnica in vaja o poplavnem varstvu in varstvu kakovosti voda

Spoštovani!

V okviru projekta Water is Environmental Peral (WEP) / Voda je biser okolja / A víz a környezet gyöngye smo pripravili mednarodno delavnico in terenske vaje o poplavnem varstvu in varstvu kakovosti voda. Vabimo vas, da se udeležite dvodnevne delavnice s praktičnim prikazom ukrepov, ki bo dne 23. in 24. junija v Kerkaszentkirály. Več najdete v priloženem vabilu.

Priloga (PDF): vabilo_mednarodna_delavnica (1,1 MB)

Datum: 15. 06. 2010 | Objavljeno v Novice in obvestila, Projekti - zaključeni |

Nove cene vode

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo je v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta z dne 13.02.2009 pridobil pozitivno strokovno mnenje MOP o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov ter normativov za opravljanje javnih služb varstva okolja št. 35406-179/2009 z dne 16.07.2009, na podlagi česar je Občinski svet Občine Lendava na svoji 29. seji, dne 22.12.2009 sprejel sklep, da se od 01.01.2010 dalje uveljavi potrjena cena vodarine v višini 0,4858 €/m2. Več »

Datum: 12. 02. 2010 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Koliko plačate vodo, kanalizacijo in druge stroške?

V vsakdanjem življenju se nam zdi samoumevno, da kadarkoli si to zaželimo, na pipi priteče voda, ki jo lahko uživamo brez skrbi. Pa je res tako? V Sloveniji za vodooskrbo skrbi čez 200 podjetij. Sistem torej le ni tako zelo preprost. Prav tako ni samoumevno, da imajo vsa gospodinjstva vodo iz javnega vodovoda in da je ta ustrezne kakovosti in zadostnih količin. Da bi trditev potrdili nam ni potrebno pogledati daleč saj so že v Prekmurju marsikje težave z vodo precejšnje.

Voda mora imeti ustrezno zajetje, ustrezno zgrajen in vzdrževan vodovodni sistem, stalni nadzor kakovosti ter funkcioniranja sistema z vključenim vzdrževanjem. Zato voda ni povsem brezplačna, četudi je še zmeraj zelo poceni. V primerjavi z ustekleničeno vodo je cena litra vode iz vodovoda približno tisočkrat cenejša. Več »

Datum: 27. 10. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Voda za vse, vsi za vodo

9. okrobra se je odvil edinstven mednarodni televizijsko spletni spektakel fundacije “One drop”, ki ga je iz vesoljske ladje vodil kanadski milijarder Guy Laliberte. Več »

Datum: 10. 10. 2009 | Objavljeno v Novice in obvestila |