Novice in obvestila

OBVESTILO O DISTRIBUCIJI VREČ ZA MEŠANO EMBALAŽO / ÉRTESÍTÉS A ZSÁKOK OSZTÁSÁRÓL A VEGYES CSOMAGOLÁS GYŰJTÉSÉHEZ

Spoštovani,
Na podlagi Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur list RS 60/13 s spremembami) in Programa izvajanja gospodarske javne službe (GJS) zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Lendava za leto 2022, bo izvajalec GJS 06.06. 2022 delil namenske vreče za mešano embalažo, in sicer:

– vreče bodo delili zaposleni izvajalca GJS na lokacijah in urniku kot je to razvidno iz tabele v nadaljevanju

– količina vreč, ki jo prejme posamezno gospodinjstvo velja za obdobje 12 mesecev, kot sledi:

· gospodinjstvo z 1 osebo (obračun storitev 60 l MKO ) prejme 12 vreč (1 kom na mesec)
· gospodinjstvo 2 do 4 osebe (obračun storitev 120 l MKO ), prejme 24 vreč (2 kom na mesec)
· gospodinjstvo z 5 in več osebami (obračun storitev 240 l MKO ali več) prejme 48 vreč (4 kom na mesec)

 

Tisztelt Címzett,
A hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó műszaki szabályzatok alapján Lendva Község területén (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlöny 60/13 sz. módosításokkal), valamint a hulladékgyűjtés és -szállítás gazdasági közszolgáltatásának megvalósítására 2022-re irányuló program alapján Lendva község területén, a gazdasági közüzemi szolgáltató 2022. június 06-án rendeltetésszerű zsákokat oszt ki a vegyes hulladékcsomagolás gyűjtéséhez, nevezetesen – a zsákokat a közüzemi szolgáltató alkalmazottai osztják szét az alábbi táblázat szerinti helyeken és ütemezés szerint

– az egyes háztartások által átvett zsákok mennyisége 12 hónapra vonatkozik, az alábbiak szerint:

– az 1 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 60 l VKH) 12 zsákot kap (havi 1 db.)
– a 2-4 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 120 l VKH), 24 zsákot kap (havi 2 db.)
– az 5 vagy annál több személyt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 240 l VKH vagy több) 48 zsákot kap (havi 4 db.)

 

RAZPORED DELITVE VREČ / A ZSÁKOK KIOSZTÁSÁNAK MENETRENDJE

Datum: 24. 05. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Omejitev uporabe pitne vode v naselju Dobrovnik

Obveščamo vas, da je dne  21.05.2022 v naselju Dobrovnik prišlo do večje poškodbe na vodovodnem omrežju. Zaradi navedenega do nadaljnjega ( do preklica ukrepa) priporočamo omejitev uporabe pitne vode, to je prekuhavanje pitne vode za prehramben namen v naselju Dobrovnik.

Povzetek postopka prekuhavanja vode

  • Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.
  • Tri minute burnega vretja pomeni široko mikrobiološko varnost.
  • Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
  • Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja prekuhane vode.
  • Vodo hranimo v hladilniku.
  • Za pitje in pripravo hrane jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

 

EKO-Park

Datum: 21. 05. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Odstranitev ekološkega otoka z Kidričeve ulice, razen kontejnerja za steklo, ki pa se je preselil na lokacijo Lendava, Glavna ulica 90

Spoštovani, 

Obveščamo vas, da se je odstranil ekološki otok, ki je bil postavljen na parkirišču pred bloki na Kidričevi ulici v Lendavi. Kontejner za steklo se je preselil na lokacijo Lendava, Glavna ulica 90 (stara srednja šola).

 Hvala za razumevanje

Datum: 25. 04. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Sanacija prepusta pitne vode v Petišovcih

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Petišovcih, bo danes, dne 16.03.2022,  predvidoma med 8.30 in 10.00 uro  prekinjena dobava vode v vasi Petišovci.

Ko zaznate, da je imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 16. 03. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Motena oskrba s pitno vodo

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju med Dolino in Pincami, bo danes, dne 28.01.2022,  predvidoma med 10.00 in 14.00 uro  prekinjena dobava vode v vaseh Pince, Pince-Marof in Benica. Ko zaznate ponovno prisotnost vode, priporočamo izpuščanje vode do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 28. 01. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Obvestilo o načinih obveščanja v letu 2022

Spoštovani uporabniki, 

skladno z zakonodajo (Pravilnik o pitni vodi Ur.l.:19/04 in dopolnitve) in s strokovnimi priporočili Inštituta za varovanje zdravja RS, vas seznanjamo z Obvestilo o načinih obveščanja v letu 2022, za posamezne primere. Načini obveščanja v letu 2022

Datum: 12. 01. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |

ZAPRTJE VODE NA POKOPALIŠČIH – VÍZ ELZÁRÁSA A TEMETŐKBEN

Obveščamo vas, da bomo zaradi nizkih temperatur, na pokopališčih na katerih smo mi upravljalci (Lendava – novo, Lendava – spodnje, Lendava- srednje, Lendava- trojica,

Dolga vas, Mostje, Genterovci, Radmožanci, Kamovci, Čentiba, Dolina, Petišovci, Gornji-Dolnji Lakoš), zaprli vodo tako na zunanjih pipah kot tudi v samih vežicah. 

Zaprtje vode se bo predvidoma izvajalo dne 15.11.2021.

 

Értesítjük önöket, hogy hétfőn 2021.11.15-én, alacsony hőmérsékletek miatt elzárjuk a vízet a temetőkben, éspedig a kinti csapokon és a halottasházakban,

éspedig a  következő temetőkön: Lendvai új temető, Lendvai alsó temető, Lendvai felső temető, Szentháromsági temető, Hosszúfalusi temető, Hidvégi temető,

Göntérázi temető, Radamosi temető, Kámaházi temető, Csentei temető, Völgyifalusi temető, Petesházi temető, Alsó -Felső Lakosi temető.

 

Datum: 10. 11. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |