Novice in obvestila

Dijaki dvojezične srednje šole Lendava sooblikujejo vodotoke v Lendavi

Ob Tednu arhitekture in prostora smo v javnem podjetju Eko-park d.o.o. Lendava, v sklopu projekta “Voda je biser okolja”, z dijaki dvojezične srednje šole Lendava 4. oktobra 2011 izvedli prvo od skupaj treh delavnic in predavanj na tematiko vodotokov v domačem okolju. Dijaki so pod mentorstvom Tine Merica, krajinske arhitektke ter arhitekte Metke Pretnar in arhitekta Roberta Receka spoznali naravo vodotokov in njihov pomen za mesto.

Več »

Datum: 07. 11. 2011 | Objavljeno v Novice in obvestila, Projekti - zaključeni |

Zloženka “Zdrava pitna voda iz pipe”

V okviru projekta Voda je biser okolja smo izdelali zloženko, ki so jo prejela vsa gospodinjstva v Občini Lendava. Zloženka je izdana z namenom informiranja in osveščanja uporabnikov vode, pri čemer je zelo pomembno vedeti, da na kakovost vodnih virov vplivamo z našim vsakdanjim ravnanjem. Varovanje okolja in površinskih voda pomembno vpliva na  kakovost virov pitne vode.

Zloženka je dosegljiva na naslednji povezavi: Zdrava_pitna_voda_iz_pipe

Datum: 03. 11. 2011 | Objavljeno v Novice in obvestila, Projekti - zaključeni |

V Lendavi pijemo zdravo pitno vodo

V Sloveniji je podzemna voda glavni vir pitne vode, na območju Lendave pa edini. Da iz lendavskega vodovodnega omrežja več kot 10.000 prebivalcem priteka zdrava pitna voda iz pipe, je v četrtek, 22. septembra 2011, na posvetu “Zdrava pitna voda” predstavilo devet strokovnjakov. V Mestni hiši v Lendavi so sogovorniki javnostim prikazali pregled kakovosti pitne vode v Pomurju ter spregovorili o vplivu kmetovanja in ostalih posegov v okolje na kakovost podtalnice. Predstavljena je bila tudi dvojezična brošura “Zdrava pitna voda iz pipe – V Lendavi pijemo zdravo naravno vodo / Egészséges ivóvíz a csapból – Lendván egészséges, természetes vizet iszunk”, ki jo bodo v prihodnjih dneh prejela vsa gospodinjstva v Občini Lendava.

Preberite celotno besedilo tukaj:  ZDRAVA_PITNA_VODA_PR_Obvestilo_SPLET


Datum: 28. 09. 2011 | Objavljeno v Novice in obvestila, Projekti - zaključeni |

22. marec – svetovni dan voda

22. marec je svetovni dan voda, ki se obeležuje vsako leto. Vsaj na ta dan bi naj posebno pozornost posvetili osveščanju o vodi kot najpomembnejšemu viru, ki na Zemlji omogoča  življenje kot ga poznamo. Vse bolj pa je prisotno tudi zavedanje, da je zdrava pitna voda vse redkejši in zato še toliko bolj pomemben vir, ki mu je potrebno posebno pozornost posvečati skozi vso leto. Poseben poudarek je ob tem potrebno nameniti skrbnemu ravnanju z vodo ter varovanju voda in okolja.

Nekaj statističnih podatkov o rabi vode v Sloveniji in Evropi najdete lahko tudi na naslovu: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3769

Datum: 21. 03. 2011 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Motena dobava vode v nočnem času

Eko-park d.o.o. Lendava obvešča občane Občine Lendava, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju od 21.02.2011 do 25.02.2011, v nočnih urah, predvidoma med 23 uro zvečer in 5 uro zjutraj, motena dobava vode na področju celotne Občine Lendava.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 21. 02. 2011 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Popust na ceno vodarine

Občinski svet Občine Lendava je na svoji redni seji dne 21.12.2010 sprejel sklep št. 032-0110/2009 s katerim je določil: »Občinski svet na podlagi predloga izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo potrjuje, da se vsem fizičnim osebam od 01.01.2011 do 31.12.2011 odobri popust v višini 16% od uveljavljene cene vodarine 0,4858 €/m3. Od 01.01.2012 dalje pase uveljavi cena vodarine brez dodatnih popustov.«

Datum: 15. 02. 2011 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Subvencija cene omrežnine

Občinski svet Občine Lendava je na svoji redni seji dne 21.12.2010 sprejel sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo v letu 2011 št. 032-0031/2010 s katerim je določil naslednje: »Občina Lendava bo ceno storitve javne službe oskrbe s pitno vodo subvencionirala v delu, ki se nanaša na ceno omrežnine in sicer v višin 25%, kar znaša 0,14 EUR/mesec za priključek zmogljivosti DN13.  Subvencija omrežnine za priključke ostalih zmogljivosti se bo izračunala v enakem odstotku od cene omrežnine za posamezni priključek. Občina lendava bo subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture samo za gospodinjstva, subvencijo pa bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.«

Datum: 15. 02. 2011 | Objavljeno v Novice in obvestila |