Novice in obvestila

Organizacijsko navodilo za dežurno službo za javne površine

Dežurna služba je v okviru javnega podjetja Eko-park d.o.o. organizirana zaradi izvajanja raznih nepredvidenih dogodkov na javnih površinah 24 ur na dan.

 K intervencijskim delom se pristopi na podlagi:

 •     klica policije
 •     klica redarske službe Občine Lendava
 •     klica oziroma opozorila občanov
 •     odredbe nadrejenega (delovodja, direktor)

Telefonska številka dežurnega izvajalca intervencij je: 041 70 20 80

Več o tem je v priloženem organizacijskem navodilu.

 ORGANIZACIJSKO NAVODILO ZA DEŽURNO SLUŽBO JAVNE POVRŠINE

Datum: 11. 06. 2013 | Objavljeno v Novice in obvestila, Zelene površine |

Pitna voda v Lendavi neoporečna in zdrava za uživanje

Spoštovani,

kljub težavam z visoko podtalnico in poplavljanjem, ki smo jim priča v zadnjih dneh v Pomurju in težavam, ki jih imajo manjši vodovodni sistemi,  na lendavskem vodovodnem sistemu ni zaznati težav.  Vodo zajemamo iz vodnega vira v Gaberju iz tretjega vodonosnega sloja, ki ni neposredno povezan s površinsko vodo, zato površinske obremenitve nimajo neposrednega vpiva nanjo.

Voda iz lendavskega vodovodnega sistema,  ki oskrbuje vsa naselja v občini Lendava, razen Hotize teroskrbuje tudi naselje Žitkovci v občinI Dobrovnik, je neoporečna, torej je  zdrava za pitje ali siceršnje uživanje.

Datum: 05. 04. 2013 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |

ZBIRNI CENTER Dolga vas obratuje ob torkih in petkih od 12. do 16. ure ter ob sobotah od 8. do 12. ure

Spoštovani!

Ker je bilo v zadnjem obdobju zaznati izredno majhen obisk zbirnega centra v Dolgi vasi vas obveščamo, da od 25. marca 2013

ZBIRNI CENTER DOLGA VAS obratuje ob torkih in petkih od 12. do 16. ure ter ob sobotah od 8. do 12. ure.

V zbirnem centru nudimo občanom možnost neposrednega oddajanja naslednjih vrst komunalnih odpadkov:

 • papir, karton vključno z embalažo iz papirja in kartona (časopisi, revije, zvezki, knjige, ovojni papir, papirnate nakupovalne vrečke, pisemske ovojnice, pisarniški papir, prospekti, katalogi, razne kartonske škatle…),
 • različne vrste stekla vključno z embalažo iz stekla (prazne steklenice pijač, prazni kozarci vloženih živil, okensko in drugo ravno steklo,…),
 • les vključno z embalažo iz lesa,
 • plastiko, kovine  vključno z embalažo iz plastike in kovin (plastično, kovinsko, sestavljeno – tetra pak, stiropor,…),
 • električna in elektronska oprema (velike in male gospodinjske naprave, televizijski in računalniški zasloni, telekomunikacijska oprema, zabavna elektronika, električno in elektronsko orodje, oprema za razsvetljavo, električni aparati za nego telesa, elektronske igrače in športna oprema z električnimi ali elektronskimi sestavnimi deli,…)
 • odpadna jedilna olja,
 • odpadne baterije in akumulatorji,
 • izrabljene gume (do 50 kg na osebo/leto).

Poleg prej navedenih ločenih frakcij je v zbirnem centru možna tudi oddaja odpadkov, med katere sodijo:

 • kosovni odpadki (oblazinjeno pohištvo, preproge, vzmetnice, talne obloge, kopalniška oprema, kolesa, svetila in senčila, .…),
 • oblačila, tekstil (posteljnina, zavese, ….).

 

Datum: 26. 03. 2013 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

OPOZORILO: Sprememba urnika odvoza odpadkov

Spoštovani,

s 1.1.2013 smo spremenili urnik odvoza odpadkov, ki smo ga prilagodili opravljanju dejavnosti v občini Lendava. Vsa gospodinjstva so urnike  že prejela.

Prosimo občane, da pazljivo preberete koledarčke za zbiranje in prevoz odpadkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem tednu ter upoštevate datume in dneve zbiranja in odvoza odpadkov.

Urniki bodo skozi vse leto sicer objavljeni tudi na naši spletni strani.

 

Datum: 07. 01. 2013 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Zimska služba

Izvajanje zimske službe v sezoni 2012/2013

Začela se je zimska sezona, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Na zimo pa je opozoril tudi že prvi sneg, ki je poskrbel za prave zimske užitke, obenem pa  tudi na zimskemu času  primerne razmere na cestah.

Občina Lendava je zadolžena za izvajanje zimske službe na kategoriziranih občinskih cestah. Pluženje in posipavanje se vrši po treh prioritetah. Pod prioriteto I spadajo strmine in mestne ulice, pločniki v mestu in v krajih Občine Lendava ter vse utrjene javne površine in stopnišča v mestu Lendava. Pod prioriteto II spadajo krajevne skupnosti (Trimlini, Petišovci, Pince Marof-Benica, Pince, Dolina, Čentiba, Dolga vas, Mostje, Radmožanci, Genterovci, Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot, Hotiza). Pod prioriteto III pa spadajo kategorizirane in nekategorizirane javne poti.

Za čiščenje in vzdrževanje dovoznih poti do posameznih stanovanjskih objektov so dolžni poskrbeti občani sami, lahko pa se dogovorijo tudi z izvajalcem, ki na tem območju opravlja zimska vzdrževalna dela.

Dejavnost opravljanja zimske službe je urejena s pogodbo, po kateri zimsko vzdrževanje izvajata javni podjetji EKO-PARK d.o.o. in  NOGRAD d.o.o. Seznam cest in utrjenih javnih površin, ki jih ueja posamezni  izvajelc je razviden v spodnjih dokumentih.

 

Več »

Datum: 24. 12. 2012 | Objavljeno v Ceste, Novice in obvestila |

Obvestilo o prehodu na novo storitev direktnih bremenitev SEPA (SDD)

Direktna obremenitev SEPA (krajše SDD) je plačilna storitev, ki zamenja sedanje direktne obremenitve, ki smo jih imenovali tudi »trajniki«.

Direktno obremenitev po pravilih SEPA (krajše SDD) bomo izvajali od dne 15.12.2012 naprej. V zvezi s SDD, ki jih bomo izvajali od tega dne, veljajo vsi členi v splošnih pogojih bank, ki se nanašajo na SDD. Ne glede na širša pravila v shemi SDD, bomo še naprej izvajali direktne obremenitve na predvidene dneve, kot je že ustaljena praksa (18. dne v mesecu).

Skladno s pravili sheme SDD vse spremembe oziroma ukinitev vašega soglasja za direktno obremenitev urejate osebno na sedežu Eko-park d.o.o. Lendava in ne več pri vaši banki.

O obremenitvah vas bomo tako kot sedaj obveščali z izdajo računov (položnic), ki jih boste prejeli najkasneje 3 dni pred nastankov obremenitve. Za vsa morebitna vprašanja glede višine zneskov SDD ali drugih vprašanj v zvezi z izvršitvijo posamezne SDD se lahko obrnete na našo kontaktno osebo: Robert Ritter, tel.: 02/577 62 85, e-pošta: robert.ritter(at)eko-park.si.

Datum: 19. 12. 2012 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

Zaradi nizkih temperatur je zmrzal pogost krivec za poškodbe na vodomeru. Kot upravljavci vodovodnega omrežja ne prevzemamo odgovornosti za tovrstne poškodbe, zato vas opozarjamo, da sami poskrbite za preventivno zaščito za vgrajene vodomere, saj ste stroške zamenjave v tovrstnih primerih dolžni poravnati sami.

Kako zaščitite vodomere in instalacije pred zmrzaljo?
• z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim pokrovom

Tipski PVC vodomerni jašek mora imeti mora pravilno nameščen termoizoliran pokrov. Zaradi preprečitve dostopa mrzlega zraka mora biti pravilno nameščen tudi sam pokrov vodomernega jaška. Tipski betonski jašek mora imeti pravilno tesnjen pokrov, s čimer preprečimo dostop mrzlega zraka. Vodomer je potrebno dodatno zaščititi z izolacijskimi materiali.

• z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali (materiali, ki nase ne vlečejo vode, kot so: stiropor, steklena volna)
• preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog inštalacij,
• ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po instalaciji.

Svetujemo vam, posebej uporabnikom, ki nimate stalnega prebivališča v objektih, v katerih imajo vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice, vikendi, zidanice ipd.), da občasno zagotovite kroženje vode po instalacijah in preverijo stanje vodomera in da pregledajo okolje, v katerem je vgrajen vodomer.

V primeru, da v zimskih mesecih vodo zaprete, je potrebno po zaprtju ventila vodo obvezno spustiti iz vodovodnih cevi.

Datum: 19. 12. 2012 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |