Novice in obvestila

AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV

V letošnjem letu smo se odločili, da poskusno uvedemo nov – naročniški sistem zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov, ki vključuje pobiranje kosovnih odpadkov od vrat do vrat po predhodnem naročilu stranke. Vsem, ki plačujete storitve zbiranja in odvoza odpadkov pripada 1-krat letno brezplačen odvoz kosovnih odpadkov, ki ga izvede Eko-park.

O dnevu odvoza iz vašega naselja boste predhodno pisno obveščeni.

Idén úgy döntöttünk, hogy kísérletként bevezetünk egy új – megrendelési rendszere működő darabhulladék gyűjtési és elszállítási módot, amely az ügyfelek előzetes egyeztetése és megrendelése. Mindazok, aki fizetik a hulladékok összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szolgáltatásokat 1 alkalommal évente jogosultak az Eko-park vállalat által végzett darabhulladék ingyenes elszállítására.

Írásban tájékoztatjuk Önöket az elszállítás napjáról.


Za ostale podrobnosti vas prosimo, da preberete prilogo / További részletekért kérjük tekintsék meg az alábbi mellékletet:
AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV (pdf, 137 KB)


NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV:

Nekaj dni pred zbiranjem in odvozom kosovnih odpadkov iz vašega naselja boste prejeli pisno obvestilo na dom. Ker odpadke zbiramo z vašega dvorišča, prosimo, da nas obvestite, če imate kosovne odpadke in zagotovite prisotnost v času odvoza, ki bo predvidoma med 10:00 in 18:00 uro na določen dan.

obr_EKPLEND_201301Izpolnite obrazec /Töltsék ki a jelentkezési lapot

Naročilo nam pošljite po pošti na sedež našega podjetja, na elektronski naslov ali po faksu. Da imate kosovni odpad, lahko sporočite tudi po telefonu. 

A kitöltött jelentkezési lapot (Megrendelés) kérjük, küldje el postai úton, e-mailen vagy faxon. Az elvitel megrendelését jelenthetik az alul található telefonzámra is:

Eko-park d.o.o. Lendava, Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava
e-naslov: info@eko-park.si | Fax: 02/ 577 62 84 | Tel: 02 577 62 86.

 

Prenos obrazca / Jelentkezési lap letöltése:
Naročilo odvoza odpadkov (Obrazec – EKPLEND 2013/01) (pdf, 188 KB)

NAVODILA / HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Za ogled uporabite Adobe Reader verzijo 9 ali novejšo. Datoteko lahko shranite na sledeči način: desni klik na povezavo/sliko in iz menija izberite “shrani povezavo kot/save as” (odvisno od brskalnika/nastavljenega jezika).

A megtekintéshez kérjük használjanak 9-es Adobe Readert, illetve újabb verziót. A fájlt a következő módon tölthető le: kattintsanak a jobb egérgombbal a felső kapcsolatra vagy a bal oldalon található képre, majd a menüből válasszák ki a “mentés másként/save as/shrani povezavo kot” (a böngésző illetve nyelvbeállítástól függően lehet, hogy más a kifejezés)

Datum: 05. 07. 2013 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Organizacijsko navodilo za dežurno službo za javne površine

Dežurna služba je v okviru javnega podjetja Eko-park d.o.o. organizirana zaradi izvajanja raznih nepredvidenih dogodkov na javnih površinah 24 ur na dan.

 K intervencijskim delom se pristopi na podlagi:

 •     klica policije
 •     klica redarske službe Občine Lendava
 •     klica oziroma opozorila občanov
 •     odredbe nadrejenega (delovodja, direktor)

Telefonska številka dežurnega izvajalca intervencij je: 041 70 20 80

Več o tem je v priloženem organizacijskem navodilu.

 ORGANIZACIJSKO NAVODILO ZA DEŽURNO SLUŽBO JAVNE POVRŠINE

Datum: 11. 06. 2013 | Objavljeno v Novice in obvestila, Zelene površine |

Pitna voda v Lendavi neoporečna in zdrava za uživanje

Spoštovani,

kljub težavam z visoko podtalnico in poplavljanjem, ki smo jim priča v zadnjih dneh v Pomurju in težavam, ki jih imajo manjši vodovodni sistemi,  na lendavskem vodovodnem sistemu ni zaznati težav.  Vodo zajemamo iz vodnega vira v Gaberju iz tretjega vodonosnega sloja, ki ni neposredno povezan s površinsko vodo, zato površinske obremenitve nimajo neposrednega vpiva nanjo.

Voda iz lendavskega vodovodnega sistema,  ki oskrbuje vsa naselja v občini Lendava, razen Hotize teroskrbuje tudi naselje Žitkovci v občinI Dobrovnik, je neoporečna, torej je  zdrava za pitje ali siceršnje uživanje.

Datum: 05. 04. 2013 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda |

ZBIRNI CENTER Dolga vas obratuje ob torkih in petkih od 12. do 16. ure ter ob sobotah od 8. do 12. ure

Spoštovani!

Ker je bilo v zadnjem obdobju zaznati izredno majhen obisk zbirnega centra v Dolgi vasi vas obveščamo, da od 25. marca 2013

ZBIRNI CENTER DOLGA VAS obratuje ob torkih in petkih od 12. do 16. ure ter ob sobotah od 8. do 12. ure.

V zbirnem centru nudimo občanom možnost neposrednega oddajanja naslednjih vrst komunalnih odpadkov:

 • papir, karton vključno z embalažo iz papirja in kartona (časopisi, revije, zvezki, knjige, ovojni papir, papirnate nakupovalne vrečke, pisemske ovojnice, pisarniški papir, prospekti, katalogi, razne kartonske škatle…),
 • različne vrste stekla vključno z embalažo iz stekla (prazne steklenice pijač, prazni kozarci vloženih živil, okensko in drugo ravno steklo,…),
 • les vključno z embalažo iz lesa,
 • plastiko, kovine  vključno z embalažo iz plastike in kovin (plastično, kovinsko, sestavljeno – tetra pak, stiropor,…),
 • električna in elektronska oprema (velike in male gospodinjske naprave, televizijski in računalniški zasloni, telekomunikacijska oprema, zabavna elektronika, električno in elektronsko orodje, oprema za razsvetljavo, električni aparati za nego telesa, elektronske igrače in športna oprema z električnimi ali elektronskimi sestavnimi deli,…)
 • odpadna jedilna olja,
 • odpadne baterije in akumulatorji,
 • izrabljene gume (do 50 kg na osebo/leto).

Poleg prej navedenih ločenih frakcij je v zbirnem centru možna tudi oddaja odpadkov, med katere sodijo:

 • kosovni odpadki (oblazinjeno pohištvo, preproge, vzmetnice, talne obloge, kopalniška oprema, kolesa, svetila in senčila, .…),
 • oblačila, tekstil (posteljnina, zavese, ….).

 

Datum: 26. 03. 2013 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

OPOZORILO: Sprememba urnika odvoza odpadkov

Spoštovani,

s 1.1.2013 smo spremenili urnik odvoza odpadkov, ki smo ga prilagodili opravljanju dejavnosti v občini Lendava. Vsa gospodinjstva so urnike  že prejela.

Prosimo občane, da pazljivo preberete koledarčke za zbiranje in prevoz odpadkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem tednu ter upoštevate datume in dneve zbiranja in odvoza odpadkov.

Urniki bodo skozi vse leto sicer objavljeni tudi na naši spletni strani.

 

Datum: 07. 01. 2013 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Zimska služba

Izvajanje zimske službe v sezoni 2012/2013

Začela se je zimska sezona, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Na zimo pa je opozoril tudi že prvi sneg, ki je poskrbel za prave zimske užitke, obenem pa  tudi na zimskemu času  primerne razmere na cestah.

Občina Lendava je zadolžena za izvajanje zimske službe na kategoriziranih občinskih cestah. Pluženje in posipavanje se vrši po treh prioritetah. Pod prioriteto I spadajo strmine in mestne ulice, pločniki v mestu in v krajih Občine Lendava ter vse utrjene javne površine in stopnišča v mestu Lendava. Pod prioriteto II spadajo krajevne skupnosti (Trimlini, Petišovci, Pince Marof-Benica, Pince, Dolina, Čentiba, Dolga vas, Mostje, Radmožanci, Genterovci, Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot, Hotiza). Pod prioriteto III pa spadajo kategorizirane in nekategorizirane javne poti.

Za čiščenje in vzdrževanje dovoznih poti do posameznih stanovanjskih objektov so dolžni poskrbeti občani sami, lahko pa se dogovorijo tudi z izvajalcem, ki na tem območju opravlja zimska vzdrževalna dela.

Dejavnost opravljanja zimske službe je urejena s pogodbo, po kateri zimsko vzdrževanje izvajata javni podjetji EKO-PARK d.o.o. in  NOGRAD d.o.o. Seznam cest in utrjenih javnih površin, ki jih ueja posamezni  izvajelc je razviden v spodnjih dokumentih.

 

Več »

Datum: 24. 12. 2012 | Objavljeno v Ceste, Novice in obvestila |

Obvestilo o prehodu na novo storitev direktnih bremenitev SEPA (SDD)

Direktna obremenitev SEPA (krajše SDD) je plačilna storitev, ki zamenja sedanje direktne obremenitve, ki smo jih imenovali tudi »trajniki«.

Direktno obremenitev po pravilih SEPA (krajše SDD) bomo izvajali od dne 15.12.2012 naprej. V zvezi s SDD, ki jih bomo izvajali od tega dne, veljajo vsi členi v splošnih pogojih bank, ki se nanašajo na SDD. Ne glede na širša pravila v shemi SDD, bomo še naprej izvajali direktne obremenitve na predvidene dneve, kot je že ustaljena praksa (18. dne v mesecu).

Skladno s pravili sheme SDD vse spremembe oziroma ukinitev vašega soglasja za direktno obremenitev urejate osebno na sedežu Eko-park d.o.o. Lendava in ne več pri vaši banki.

O obremenitvah vas bomo tako kot sedaj obveščali z izdajo računov (položnic), ki jih boste prejeli najkasneje 3 dni pred nastankov obremenitve. Za vsa morebitna vprašanja glede višine zneskov SDD ali drugih vprašanj v zvezi z izvršitvijo posamezne SDD se lahko obrnete na našo kontaktno osebo: Robert Ritter, tel.: 02/577 62 85, e-pošta: robert.ritter(at)eko-park.si.

Datum: 19. 12. 2012 | Objavljeno v Novice in obvestila |