Novice in obvestila

NUJNO OBVESTILO ZA UPORABNIKE – RENDKÍVÜLI ÉRTESÍTÉS ÜGYFELEINKNEK

NUJNO OBVESTILO ZA UPORABNIKE

Z namenom, da zaščitimo zdravje naših zaposlenih in uporabnikov naših storitev, smo bili primorani sprejeti ustrezne preventivne ukrepe z namenom preprečevanja okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 , med katere spada tudi omejitev vstopa v poslovne prostore podjetja ter ukinitev uradnih ur na lokaciji Glavna ulica 109, Lendava in velja od ponedeljka 16.03.2020 do PREKLICA.

Uporabnike prosimo, da zadeve rešujejo po telefonu, elektronski pošti oziroma se v nujnih primerih predhodno najavijo.

Kontakti:

Dežurne številke

 • vodovod / kanalizacija 041 707 080
 • pogrebne storitve 041 707 040
 • odvoz kosovnih odpadkov ter razne intervencije 041 702 080

Hvala za razumevanje!

 

RENDKÍVÜLI ÉRTESÍTÉS ÜGYFELEINKNEK

Dolgozóink és ügyfeleink egészségének megőrzése érdekében óvintézkedéseket fogadtunk el a SARS-CoV-2 koronavírus-fertőzés megelőzésére, amelyek közé tartozik a vállalat üzlethelyiségeibe való belépés korlátozása és a hivatalos órák megszüntetése Lendván, a Fő utca 109. cím alatt. Az elrendelt intézkedések 2020. 03. 16-tól VISSZAVONÁSIG érvényesek.

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a felmerülő kérdéseket telefonon és e-mailben szíveskedjenek intézni, sürgős esetekben a személyes látogatás pedig kizárólag előzetes megbeszélés alapján lehetséges.

Elérhetőségek:

Ügyeletes telefonszámok

 • vízvezeték/csatornahálózat 041 707 080
 • temetkezési szolgáltatások 041 707 040
 • darabhulladék szállítása és egyéb beavatkozások 041 702 080

Megértésüket köszönjük!

 

 

 

Datum: 25. 03. 2020 | Objavljeno v Novice in obvestila |

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NOVOGRADNJO NADSTREŠNICE

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Vabimo vas, da podate ponudbo za javno naročilo za novogradnjo nadstrešnice na Glavni ulici 109, Lendava, prostori Eko-parka d.o.o..
Kontaktna oseba s strani naročnika je:
Jožef Gerenčer
Tel.: 02 577 62 82, E-mail: jozef.gerencer@ekopark.si

Za morebiten ogled gradbišča, ki bo predmet opravljanja storitev, se lahko zainteresirani ponudniki
dogovorijo pri zgoraj navedeni kontaktni osebi.
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika najkasneje do ponedeljka, 14. 4. 2020.

Razpisna dokumentacija:

 1. Navodila
 2. Oddaja ponudbe
 3. Popisi del – jeklo
 4. Popisi del – les

Prenos celotne razpisne dokumentacije (zip datoteka) – TUKAJ

Datum: 20. 03. 2020 | Objavljeno v Novice in obvestila |

JAVNE SANITARIJE

Zaradi pojava korona virusa v lokalnem okolju, bodo javne sanitarije do nadaljnjega zaprte. Storiti moramo vse, kar je v naših močeh, da preprečimo širitev virusa.

A koronavírus megjelenése miatt a helyi környezetben a nyilvános illemhelyek meghatározatlan ideig zárva maradnak. Tegyünk meg minden tölűnk telhetőt a virus-terjedés megfékezésének érdekében.

Datum: 13. 03. 2020 | Objavljeno v Novice in obvestila |

ZBIRANJE IN IN PREVOZ ODPADKOV (DODATNE KOLIČINE) -HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS (NAGYOBB MENNYISÉGŰ HULLADÉK)

Spoštovani,

Pri izvajanju gospodarske javne službe zbiranje in prevoz odpadkov, večkrat ugotavljamo, da odpadki, ki so nastavljeni na nekaterih zbirnih mestih, niso zbrani v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru, da se na vašem odjemnem/zbirnem mestu večkrat pojavljajo večje oziroma dodatne količine MKO/ odpadne embalaže/ papirja, ki niso odložene v skladu s predpisi (v obvestilu odjemalcem z dodatnimi količinami), vas pozivamo, da se oglasite na sedežu izvajalca javne službe, Glavna ulica 109, Lendava ter se dogovorite o načinu zbiranja odpadkov na vašem odjemnem mestu. Za dodatne informacije pokličite na tel.: 02 5776 285. Področje zbiranja in prevoza odpadkov na območju občine Lendava urejata Odlok in tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na območju občine Lendava (Ur list RS 60/13)

Obvestilo odjemalcem z dodatnimi količinami 

Lep pozdrav

 

Tisztelt Címzett,

A hulladékgyűjtés és -szállítás kötelező községi gazdasági közüzemi szolgáltatás kivitelezése során többször megállapítottuk, hogy néhány gyűjtőhelyen kiállított hulladékot nem a vonatkozó előírásoknak megfelelően gyűjtik be. Abban az esetben ha az ön gyűjtőhelyén többször fordul elő nagyobb vagy további mennyiségű vegyes kommunális hulladék/csomagolási hulladék/papír, amely nem a szabályok (az alul található értesítésben leirva) szerint kerül ártalmatlanításra, felkérjük önnt, hogy jelentkezzen a közszolgáltató székhelyén, Lendva, Fő utca 109, és állapodjon meg a hulladékgyűjtési módszerről a gyűjtőhelyen. További információt a 02 5776 285-ös telefonszámon kaphatnak. Lendva község területén a hulladékgyűjtést és –szállítást a kommunális hulladékgyűjtésre és –szállításra vonatkozó (SzK Hiv. Közlöny 60/2013 sz) rendelet és műszaki szabályzat szabályozza.

Értesítés azok ügyfelek számára, akiknél nagyobb mennyiségű hulladék keletkezik

Üdvözlettel

 

 

Datum: 18. 02. 2020 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

Kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo

Obvestilo

V prihodnjih dnevih so napovedane nizke zunanje temperature. Posledice nizkih zimskih temperatur se pogosto kažejo na poškodovanih vodomerih. Zmrzal je namreč najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari, zato ga je pred neugodnimi vremenskimi vplivi treba ustrezno zaščititi. Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov.

Štirje nasveti, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo:

 1. izolirajte pokrov in notranjost jaška;
 2. z izolacijskimi materiali (penasta guma, gradbena izolacijska folija, stiropor) zaščitite merilec in ventile;
 3. preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog inštalacij;
 4. ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po inštalaciji (kubični meter vode stane manj kot popravilo vodovodne inštalacije).

Vsem uporabnikom svetujemo, da preventivno:

 1. preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice);
 2. redno preverjajte stanje svojega vodomera;
 3. pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer;
 4. preverjate tudi ostalo napeljavo do pomožnih objektov in vrtnih pip.

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo lahko poškodovani vodomer zamenja le upravljavec vodovodnega sistema. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov, krijejo lastniki oziroma uporabniki sami. Vodomer je v lasti uporabnika. Uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare odgovoren sam. Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam izvede demontažo vgrajenega vodomera. Uporabnik je vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru dolžan takoj prijaviti upravljavcu vodovodnega sistema na telefonsko številko: 041 70 70 80 (dežurni vodovodar).

Datum: 15. 11. 2019 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, pitna, Voda |