Javna naročila

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Objavljamo popravek razpisne dokumentacije za JN: Načrt revitalizacije in ureditve brežin Ledave s pritoki ter Drave pri Mali vasi. Popravljen je obrazec ponudbe in uskladitev za sklop II med projektno nalogo in drugimi deli razpisne dokumentacije, kar je bilo prej neusklajeno. Ponudniki morajo pri izdelavi ponudb upoštevati popravek razpisne dokumentacije.

RD_Razpisna-dokumentacija_REVITALIZACIJA_POPRAVEK (Številka objave: JN1812/2011, Datum objave: 25.2.2011)

Datum: 16. 03. 2011 | Objavljeno v Javna naročila, Projekti - zaključeni |

JN: Načrt revitalizacije in ureditve brežin Ledave s pritoki ter Drave pri Mali vasi

V okviru projekta Voda je biser okolja razpisujemo javno naročilo za Načrt revitalizacije in ureditve brežin s pritoki ter Drave pri mali vasi. Priložena je razpisna dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati.

RD_Razpisna dokumentacija_REVITALIZACIJA_objava (Številka objave: JN1812/2011, Datum objave: 25.2.2011)

SITUACIJA5000-Model (Sklop II: Načrt revitalizacije struge Drave pri Mali vasi)

Datum: 25. 02. 2011 | Objavljeno v Javna naročila, Projekti - zaključeni |

Javno naročilo: Komunalni traktor in priključki za komunalni traktor – popravek razpisne dokumentacije

Popravek razpisne dokumentacije za javno naročilo JN 10663/2010, objavljeno na portalu javnih naročil dne 4.11.2010.

JN_610-007_B_Razpisna dok.-popr.1.pdf

V razpisni dokumentaciji je letnica odpiranja pomotoma zapisana kot leto 2009, pravilno je 2010.  Odpiranje ponudb je javno in bo dne 15.11.2010 ob 12.00 uri.

Datum: 09. 11. 2010 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo: Komunalni traktor in priključki za komunalni traktor

Razpisna dokumentacija za javno naročilo JN 10663/20101, objavljeno na Portalu javnih naročil dne 4.11.2010 je dosegljiva tukaj:

JN_610-007_B_Razpisna dokumentacija.pdf

Datum: 05. 11. 2010 | Objavljeno v Javna naročila |
Datum: 15. 06. 2010 | Objavljeno v Javna naročila |

Večnamenski traktor

Razpisna dokumentacija (PDF): 610-005-B_Vecnamenski_traktor_Portal (92 KB)

Datum: 08. 06. 2010 | Objavljeno v Javna naročila |

Komunalni traktor

Razpisna dokumentacija (PDF): 610-006-B_Komunalni_traktor_Portal (92 KB)

Datum: 06. 06. 2010 | Objavljeno v Javna naročila |