Javna naročila

Javno naročilo “OPERATIVNI NAJEM ZABOJNIKOV ZA ODPADKE”

Na portalu javnih naročil je z današnjim dnem objavljeno javno naročilo po odprtem postopku za izbiro ponudnika za Operativni najem zabojnikov za odpadke. Več o tem je v razpisni dokumentaciji. Rok za oddajo ponudb je 4.6.2013 do 9:00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi.

613-001 B JN Zabojniki_Operativni najem_OBJAVLJENO

 

Datum: 23. 04. 2013 | Objavljeno v Javna naročila |

JN Elektrika

Na portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo po odprtem postopku za izbiro ponudnika za dobavo elektrike za obdobje 3 let za odjemna mesta določena v razpisni dokumentaciji.  Številka objave je JN10863/2012. Rok za oddajo ponudb je 24.10.2012 do 9:00 ure.  Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi.

Razpisna dokumentacija:  612-002-S(3)_ JN Elektrika (PDF dokument)

Datum: 10. 10. 2012 | Objavljeno v Javna naročila |

JN Dobava smetarskega vozila

Na portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo po odprtem postopku za izbiro ponudnika za dobavo smetarskega vozila. Številka objave je JN 7726/2012. Rok za oddajo ponudb je 25.7.2012 do 12:00 ure.  Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi.

612-001 B JN smetarski kamion_objava (PDF dokument)

612-001 B JN smetarski kamion_objava (Word dokument)

Datum: 13. 07. 2012 | Objavljeno v Javna naročila |

JN 612-001 Zavarovanje vodovoda in kanalizacije

Na portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo po odprtem postopku za izbiro ponudnika za storitve zavarovanja vodovoda in kanalizacije za obdobje 4 let.  Številka objave je JN7517/2012. Rok za oddajo ponudb je 24.7.2012 do 10:00 ure.  Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi.

612-001 – S ZAVAROVANJE VODOVOD, KANALIZACIJA+ (pdf dokuemnt)

612-001 – S ZAVAROVANJE VODOVOD, KANALIZACIJA (Word dokument)

Datum: 11. 07. 2012 | Objavljeno v Javna naročila |

JN Študija naravnega stanja vodotokov

Z dnem 10.2.2012 smo na Portalu javnih naročil objavili javno naročilo za izvedbo storitev študija naravnega stanja vodotokov in potenciala. Rok za oddajo ponudbe je do 20.2.2012. Rok z aizvedbo del je 30.3.2012. Vabljeni k oddaji ponudbe. Povabilo in razpisana dokumentacija sta dosegljivi spodaj:

WEP_JN_2012-1.4_Razpisna dokumentacija

WEP_JN_2012-1.3_Povabilo_popr.

 

Datum: 10. 02. 2012 | Objavljeno v Javna naročila |

Javno naročilo male vrednosti “Servis strojev in avtomobilov ter dobava materiala in rezervnih delov”

Z dnem 4.10.2011 smo na Portalu javnih naročil objavili naročilo male vrednosti. Številka JN je  NMV3227/2011. Razpisana dokumentacija in obrazci za ponudbo so dosegljivi v spodnjem pdf dokumentu.

NMV_611001_SB_JN_servisi strojev

Datum: 04. 10. 2011 | Objavljeno v Javna naročila |

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE ŠT. 2

Spoštovani ponudniki!

Priložena razpisna dokumentacija je popravljena v točki 2.20 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, in sicer v točki 10. Tehnična in kadrovska sposobnost I in točki 11. Tehnična in kadrovska sposobnost II ter pogoju vezanem na sklop II. Vs eostalo v razpisni dokumentaciji je ostalo glede na objavo na tej spletni strani z dne 16.03.2011 nespremenjeno.

RD_Razpisna-dokumentacija_REVITALIZACIJA_POPRAVEK 2

Datum: 29. 03. 2011 | Objavljeno v Javna naročila, Projekti - zaključeni |