Arhiv avtorja

Plačilo s plačilnimi karticami na blagajni Eko-parka

Spoštovane stranke!

Od 1.2.2024 je na blagajni Eko-parka možno plačilo tudi s plačilnimi karticami (Maestro, Mastercard, Visa)

 

Tisztelt ügyfeleink!

2024. február 1-jétől az Öko-park vállalat pénztárában bankkártyás fizetésre is lehetőséget.

Datum: 31. 01. 2024 | Objavljeno v Novice in obvestila |

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV V LETU 2024

Spoštovani,

Vse stranke, ki plačujejo storitve zbiranja in odvoza odpadkov pripada 1-krat letno odvoz kosovnih odpadkov, ki ga izvede izvajalec GJS zbiranja in prevoza odpadkov na območju občine Lendava Eko-park d.o.o.Lendava. Odpadke odpeljemo v Center za ravnanje z odpadki, Puconci. Storitev odvoza, odlaganja in obdelave odpadkov je že zaračunana v ceno zbiranja in odvoza odpadkov in se ne bo zaračunavala posebej.

Ob prevzemu kosovnega odpada je potrebno delavcem Eko-parka predati s strani stranke izpolnjen in podpisan izvod vavčerja (obvestila), ki so ga vse upravičene stranke prejele na domači naslov. Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov oddate v delovnem času, na tel. št. 041 70 20 80, osebno na sedežu izvajalca GJS. Glavna ulica 109,9220 Lendava ali na e-mail naslov: info@eko-park.si.  

Ob odvozu je obvezna prisotnost predstavnika naročnika.

OPOZORILO: Vavčer velja za 1-kratni odvoz kosovnih odpadkov v tekočem letu. Količina kosovnih odpadkov na posamezno gospodinjstvo ne sme presegati 1 tono oziroma volumen 2 m3. V primeru, da ima stranka dodatno potrebo po odvozu lahko te storitve naroči pri izvajalcu javne službe, Eko-park d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva , po veljavnem ceniku.

Terminski plan zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov v letu 2024

Št.

Krajevna skupnost

Datum

Dan

1.

Genterovci,Kamovci

15.1.

Ponedeljek

2.

Radmožanci

16.1.

Torek

3.

Mostje Banuta

17.1.

Sreda

4.

Dolgovaške gorice

18.1.

Četrtek

5.

Dolga vas

19.1.

Petek

 

 

 

 

6.

Lendavske gorice

29.1.

Ponedeljek

7.

Čentiba

30.1.

Torek

8.

Dolina

31.1.

Sreda

9.

Pince, Pince m., Benica

1.2.

Četrtek

10.

Petišovci

2.2.

Petek

 

 

 

 

11.

Trimlini

5.2.

Ponedeljek

12.

Dolnji lakoš, G.lakoš

6.2.

Torek

13.

Gaberje

7.2.

Sreda

 

 

 

 

14.

Kapca, Kot

12.2.

Ponedeljek

15.

Hotiza

13.2.

Torek

16.

Lendava I.: Cankarjeva, Glavna, Gregorčičeva, Kajuhova, Nazorjeva ul.

14.2.

Sreda

17.

Lendava II.: Slomškovo naselje, Spodnja, Pandurjeva, Župančičeva, Mlinska, Prešernova, Ulica Kalmana Patakija, Ulica svetega Štefana

15.2.

Četrtek

 

18.

Lendava III.: Kidričeva, Kolodvorska, Kranjčeva ulica, Panonsko naselje

16.2.

Petek

 

 

 

 

19.

Lendava IV.:Rudarska, Tomšičeva, Mohorjeva ulica, Ulica pod hribom,

Trg ljudske pravice

 

19.2.

 

 

Ponedeljek

 

20.

Bloki I.: Glavna ulica 5, 16, 16/1, 26, 28, 73

Kidričeva ulica 3, 5, 7, 9

Kranjčeva ulica 2, 4, 6/1, 6/2, 8, 8/2, 10

Mlinska ulica 8, 10, 10a

Tomšičeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4

 

20.2.

 

 

 

Torek

21.

Bloki II.: Rudarska ulica

Trg ljudske pravice 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 11, 11/1, 1a,

 

21.2.

Sreda

22.

Bloki III.: Ulica svetega Štefana Župančičeva ulica 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 12,13,Mohorjeva ulica 2, 3, 3a, 4

22.2.

Četrtek

23.

VIKENDICE

23.2.

Petek

Datum: 29. 01. 2024 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |

OBVESTILO

UPORABNIKOM JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA POMURSKI VODOVOD – SISTEM A« (Občina Lendava, Občina Črenšovci, Občina Odranci, Občina Turnišče, Občina Dobrovnik in Občina Kobilje)

O NAČINIH OBVEŠČANJA V LETU 2024

Spoštovani,

skladno z Navodilom o načinih obveščanja (Uradni list RS, št. 109/23, v nadaljevanju Navodilo) vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve iz Navodila.

ČLEN PRAVILNIKA

VZROK ZA OBVEŠČANJE

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

12.člen

Upravljavec vodovoda ugotovi, da je pitna voda

neskladna ali  zdravstveno

neustrezna zaradi  interne vodovodne napeljave.

Čimprej oziroma najpozneje v treh dneh po ugotovitvi obvesti lastnika oziroma upravljavca ali upravnika objekta. Če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, pa najpozneje v dveh urah.

1. Pisno obvestilo ali e-pošta uporabnikom hišnega vodovodnega omrežja

2. Obvestilo upravniku v primeru večstanovanjskega objekta

3. Telefonsko obvestilo

17.člen

Upravljavec vodovoda

izda ukrep omejitve ali

prepovedi uporabe pitne

vode.

Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najpozneje v dveh urah obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda (obvešča vsak dan do preklica).

 

 

 

 

 

1. Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, se lahko dnevno radijsko obveščanje po dveh tednih nadomesti s tedenskim obveščanjem.

17.člen

Upravljavec vodovoda izda ukrep prekinitve oskrbe s pitno vodo.

Takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe, obvesti uporabnike javne službe.

1. Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

 

Obvestilo o zaključku odprave omejitve ali

prepovedi uporabe pitne

vode.

Najkasneje v enem dnevu.

1. Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

31.člen

Obveščanje v primeru dovoljenja za  odstopanje od mejnih vrednosti parametrov v iz Dela B Priloge 1 Uredbe o pitni vodi., ki ga izda ministrstvo, pristojno za zdravje.

Na dan pridobitve dovoljenja, a najpozneje v sedmih dneh upravljavec vodovoda obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda.

1. Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR.

18.člen

Uporabniki javne službe prejmejo letno poročilo o pitni.

Enkrat letno, do 31.marca tekočega leta.

1.Spletna stran: www.eko-park.si, (monitoring) – objava v celoti.

2.Na hrbtni strani položnice-skrajšana oblika

 

OBVEŠČANJE V PRIMERU MOTENE OSKRBE – VZDRŽEVALNA DELA

 

 

VZROK ZA OBVEŠČANJE

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

Motena oskrba

 

Načrtovana vzdrževalna dela

Najkasneje 24 ur pred načrtovanimi deli

1. Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

4. javne objekte in gospodarske družbe se obvesti preko telefona ali elektronske pošte

Nepredvidena vzdrževalna dela

Takoj, ko je mogoče

Informacije o rezultatih preizkusov skladnosti  pitne vode notranjega nadzora in monitoringa najdete na spletni strani http://eko-park.si/voda-monitoring/

Priporočamo vam, da informacije, pomembne za varno oskrbo s pitno vodo, poiščete tudi na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/.

—————————————————————————————————————————————————————————————

ÉRTESÍTÉS

A MURAVIDÉKI VÍZVEZETÉK – A) RENDSZERE KÖZÜZEMI IVÓVÍZELLÁTÓ RENDSZER (Lendva község, Črenšovci község, Odranci község, Turnišče község, Dobronak község és Kobilje község)

IGÉNYBE VEVŐI SZÁMÁRA

A 2024-BEN ÉRVÉNYES TÁJÉKOZTATÁSI MÓDOKRÓL

Tisztelt Igénybe Vevők!

A tájékoztatás módjairól szóló utasításokkal (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 109/23. szám, a továbbiakban: Utasítások) összhangban értesítjük Önöket az egyes esetekben történő tájékoztatás Utasítások szerinti módjairól és határidőiről.

 

SZABÁLYZAT CIKKE

ÉRTESÍTÉS OKA

ÉRTESÍTÉS IDEJE

ÉRTESÍTÉS MÓDJA

12. cikk

A vízvezetékrendszer üzemeltetője megállapítja, hogy az ivóvíz a belső ivóvízvezeték miatt nem megfelelő vagy egészségtelen. 

 

Az üzemeltető a lehető leghamarabb, illetve legkésőbb három napon belül értesíti a tulajdonost, illetve az épület üzemeltetőjét vagy gondnokát. Ha ivóvízhasználati korlátozást vagy tilalmat kell elrendelni, legfeljebb két órán belül kiadja az értesítést.

1. Írásos értesítés vagy elektronikus levél a házi vízvezetékrendszer igénybe vevőinek

2. Többlakásos épület esetében a házmester vagy gondnok értesítése

3. Telefonos értesítés

17. cikk

A vízvezetékrendszer üzemeltetője ivóvízhasználati korlátozást vagy tilalmat rendel el.

 

Az üzemeltető az intézkedés hatálybalépésekor, de legkésőbb két órán belül értesíti a közszolgáltatás igény bevevőit vagy a magánvízvezeték összes tulajdonosát (visszavonásig minden nap tájékoztatást ad).

 

 

 

 

 

1. Honlap: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Murski val rádióállomás

3. MMR (Muravidéki Magyar Rádió)

Ha az ivóvízhasználati korlátozás vagy tilalom több, mint két hétig érvényben marad, két hét után a napi rádión keresztül történő tájékoztatást heti tájékoztatás válthatja fel.

17. cikk

A vízvezetékrendszer üzemeltetője elrendeli az ivóvízellátás megszakítását.

Az üzemeltető a lehető leghamarabb, de az ellátás megszakítását követő legfeljebb 24 órán belül értesíti a közszolgáltatás igénybe vevőit.

1. Honlap: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Murski val rádióállomás

3. MMR (Muravidéki Magyar Rádió)

 

Tájékoztatás az ivóvízhasználati korlátozás vagy tilalom megszüntetéséről.

Legkésőbb egy napon belül.

1. Honlap: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Murski val rádióállomás

3. MMR (Muravidéki Magyar Rádió)

31. cikk

Tájékoztatás az egészségügyért felelős minisztérium által kiadott Ivóvízről szóló rendelet B) részének az 1. melléklete szerinti paraméterek határértékeitől való engedélyezett eltérés esetén.

A vízvezetékrendszer üzemeltetője az engedély megszerzésének a napján, de legkésőbb hét napon belül értesíti a közszolgáltatás igénybe vevőit vagy a magánvízvezeték összes tulajdonosát.

1. Honlap: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Murski val rádióállomás

3. MMR (Muravidéki Magyar Rádió)

18. cikk

A közszolgáltatás igénybe vevői évente egyszer kézhez kapják az ivóvíz  megfelelőségéről szóló jelentést.

Évente egyszer, a folyó év március 31-ig.

1. Honlap: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Murski val rádióállomás

3. MMR (Muravidéki Magyar Rádió)

 

TÁJÉKOZTATÁS ELLÁTÁSI ZAVAROK ESETÉN – KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK

 

 

TÁJÉKOZTATÁS OKA

TÁJÉKOZTATÁS IDEJE

TÁJÉKOZTATÁS MÓDJA

Ellátási zavar

 

Tervezett karbantartási munkálatok

Legkésőbb 24 órával a tervezett munkálatok előtt

1. Honlap: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Murski val rádióállomás

3. MMR (Muravidéki Magyar Rádió)

4. a középületek és a gazdasági társaságok telefonon vagy e-mailben értesítendők

Nem tervezett karbantartási munkálatok

A lehető leghamarabb

Az ivóvízminőség belső ellenőrzése és nyomon követése eredményeiről szóló adatokat a http://eko-park.si/voda-monitoring/ honlapon találják.

Javasoljuk, hogy az ivóvízellátás szempontjából fontos információkról a Nemzeti Közegészségügyi Intézet https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/ honlapjáról is tájékozódjok.

                                                                                                                                                             EKO Park, d.o.o.

Lendava, december 2023                                                                                                           

 

Datum: 22. 12. 2023 | Objavljeno v Novice in obvestila |

MOTENA DOBAVA VODE V ČETRTEK, dne 21.12.2023

V NASELJU HOTIZA

 

Spoštovani porabniki vode,

Zaradi investicijskih del na vodovodnem omrežju v Hotiza, bo  v četrtek, dne 21.12.2023, predvidoma med 09.00 uro in 12.00 uro začasno prekinjena oziroma motena dobava vode v naselju Hotiza.

Priporočamo, da pred ponovno uporabo pitne vode opravite temeljito izpiranje hišne vodovodne napeljave (voda naj iz vsake pipe teče približno 2 minuti oziroma do zbistritve). Pred izpiranjem odstranite mrežice na pipah.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 20. 12. 2023 | Objavljeno v Novice in obvestila |

MOTENA DOBAVA VODE V TOREK 19.12.2023 V DOLGI VASI – ZAVART VÍZSZOLGÁLTATÁS HOSSZÚFALUBAN KEDDEN 2023.12.19-én

 

Spoštovani porabniki vode,

Zaradi investicijskih del na vodovodnem omrežju v Dolgi vasi, bo  v torek dne 19.12.2023 predvidoma med 08.00 uro in  15.00 uro začasno prekinjena oziroma motena dobava vode v Dolgi vasi, in sicer na delu Glavne ulice (5-63) in celotni Vaški ulici.

Ko zaznate, da imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

 

Tisztelt vízelhasználók,

kedden 2023.12.19-én investiciós munkáltok lesznek elvégezve a vízvezetéken Hosszúfaluban, emiatt feltehetően  08.00 óra és 15.00 óra között ideiglenesen megszüntetett vagy zavart lesz a vízszolgáltatás a Hosszúfaluban, éspedig a Fő utca egy részén (5-63) és az egész Falusi utcában.

Amikor érzékelik hogy ujra van víz, ajánlatos hogy néhány percig haggyák folyni a vízet amig kitísztul. Ezt tegyék meg azokon a helyeken vagyis csapokon, ahol ez lehetséges. 

Megértésüket köszönjük.

Datum: 18. 12. 2023 | Objavljeno v Novice in obvestila |

KVALITETA PITNE VODE

Spoštovani,

obveščamo Vas, da zaposleni Eko-parka vsakodnevno spremljajo in preverjajo stanje na VV Gaberje in Turnišče, glede morebitne ogroženosti poplav na VV.

Trenutno nobeden od VV ni ogrožen zaradi poplav in oba VV , kot celoten sistem delujeta normalno. Sicer imata vodna vira tudi protipolavno zaščito. Danes 7.8.2023 je predvideno tudi izvedba notranje kontrole pitne vode.

Vsled vsega navedenega ocenjujemo, da je pitna voda neoporečna in ni potrebe po prekuhavanju pred uporabo. Kljub temu smo uvedli preventivni ukrep povečanja kloriranja na VV z 0,12 na 0,20 mg/l (najvišja dovoljena 0,5 mg/lit)

 

V primeru, da bi prišlo do kakršnihkoli sprememb, bomo javnost obvestili preko sredstev javnega obveščanja.

 

Lep pozdrav,

Jožef Gerenčer

Datum: 07. 08. 2023 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Sanacijska dela v naselju Dolga vas

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Dolgi Vasi, bo danes, dne 28.07.2023 med 9.00 in 12.00 uro, zaradi sanacije prekinjena dobava vode v delu naselja, ki obsega parne hišne številke, od HŠ 20 do HŠ 120 (na desni strani Glavne ceste).

Ko zaznate, da je imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 28. 07. 2023 | Objavljeno v Novice in obvestila |