Arhiv avtorja

IZPUŠČANJE VODE Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJA ČIM NIŽJIH TEMPERATUR VODE TER MERITVE HIDRANTNEGA OMREŽJA – VÍZ KIERESZTÉSE A HIDEGEBB VÍZHŐMÉRSÉKLET ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN ÉS A TŰZCSAP HÁLÓZAT ELLENŐRZÉSE

Spoštovani porabniki pitne vode

Obveščamo vas, da smo z mesecem junijem začeli na posameznih odsekih vodovodnega sistema A izpuščati pitno vodo preko hidrantnega sistema. S tedenskim izpuščanjem pitne vode želimo zagotoviti čim nižjo temperaturo pitne vode v vodovodnem omrežju in sočasno omogočiti povišano frekvanco zamenjave vode. Uporabnike pitne vode tudi obveščamo, da smo zaradi povišanega mikrobiološkega tveganja, vsled povišanih temperatur pitne vode,  začeli z dokloriranjem na vodohranu Črenšovci in nabiri Dobrovnik. Ukrepa bomo izvajali v poletnih mesecih (julij, avgust in september) t.j. v času povišanih temperatur pitne vode v omrežju.

Istočasno vas obveščamo, da bomo v juliju in avgustu izvajali obvezne letne meritve hidrantnega omrežja na celotnem vodovodnem omrežju, zato obstaja možnost, da bo občasno prihajalo do manjših motenj, pri dobavi pitne vode in sicer v občinah Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Črenšovci, Odranci in Turnišče.

 Zaradi teh ukrepov in posegov se lahko zgodi, da zaznate kako spremembo lastnosti vode, zato vam priporočamo, da v tem primeru na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, oziroma toliko časa, da se voda zbistri.

Hvala za razumevanje!

 

Tisztelt vízfelhasználók

Értesítjük önöket, hogy a juniusi hónappal elkezdtük a víz kieresztését az A-szisztema egyes szakaszain. Heti szinten fogjuk a vízet kiereszteni egyes tüzcsapokon annak érdekében, hogy a víz hőmérséklete minnél alacsonyabb maradjon a nyári időszakban, és ezzel a víz minősége is minnél jobb maradjon. Mivel víz hőmésréklete növekedésével megnő a víz mikróbiológiai szennyeződésének lehetősége, juliustól éspedig feltehetően szeptember végig aktiváljuk a Dobronakon és a Črenšovcin lévő klóradagolót is, hogy megfelelő klórmennyiség hozzáadásával megfékezzük a mikróbiológiai organizmusok kialakulását.

Egyutal értesítjük önöket, hogy a kötelező évi tűzcsap hálózat ellenőrzése miatt Lendva, Dobronak, Kobilje, Črenšovci, Odranci és a Turnišče-i községekben  juliusban és augusztusban zavart vízszolgáltatás várható.

Ezek az intészkedések és beavatkozások miatt megeshet, hogy valmilyen változást észlelnek a víz tulajdonságaiban. Azt ajánljuk hogy ebben az esetben minden olyan helyen ahol lehetőségük van a vízet kiengedni, azt tegyék is meg néhány percig, vagyis addig mig a víz kitisztul.

Megértésüket előre is köszönjük!

Datum: 23. 06. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, Voda |

OBVESTILO O DISTRIBUCIJI VREČ ZA MEŠANO EMBALAŽO / ÉRTESÍTÉS A ZSÁKOK OSZTÁSÁRÓL A VEGYES CSOMAGOLÁS GYŰJTÉSÉHEZ

Spoštovani,
Na podlagi Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ur list RS 60/13 s spremembami) in Programa izvajanja gospodarske javne službe (GJS) zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Lendava za leto 2021, bo izvajalec GJS 01.06. 2021 delil namenske vreče za mešano embalažo, in sicer:

– vreče bodo delili zaposleni izvajalca GJS na lokacijah in urniku kot je to razvidno iz tabele v nadaljevanju

– količina vreč, ki jo prejme posamezno gospodinjstvo velja za obdobje 12 mesecev, kot sledi:

· gospodinjstvo z 1 osebo (obračun storitev 60 l MKO ) prejme 12 vreč (1 kom na mesec)
· gospodinjstvo 2 do 4 osebe (obračun storitev 120 l MKO ), prejme 24 vreč (2 kom na mesec)
· gospodinjstvo z 5 in več osebami (obračun storitev 240 l MKO ali več) prejme 48 vreč (4 kom na mesec)

 

Tisztelt Címzett,
A hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó műszaki szabályzatok alapján Lendva Község területén (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlöny 60/13 sz. módosításokkal), valamint a hulladékgyűjtés és -szállítás gazdasági közszolgáltatásának megvalósítására 2021-re irányuló program alapján Lendva község területén, a gazdasági közüzemi szolgáltató 2021. június 01-én rendeltetésszerű zsákokat oszt ki a vegyes hulladékcsomagolás gyűjtéséhez, nevezetesen – a zsákokat a közüzemi szolgáltató alkalmazottai osztják szét az alábbi táblázat szerinti helyeken és ütemezés szerint

– az egyes háztartások által átvett zsákok mennyisége 12 hónapra vonatkozik, az alábbiak szerint:

– az 1 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 60 l VKH) 12 zsákot kap (havi 1 db.)
– a 2-4 főt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 120 l VKH), 24 zsákot kap (havi 2 db.)
– az 5 vagy annál több személyt számláló háztartás (szolgáltatás számlázása 240 l VKH vagy több) 48 zsákot kap (havi 4 db.)

 

RAZPORED DELITVE VREČ / A ZSÁKOK KIOSZTÁSÁNAK MENETRENDJE

 

Datum: 26. 05. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Prekinjena dobava pitne vode dne 15.04.2021

Danes zjutraj je prišlo do okvare na glavnem vodu pri Kulturnem domu. Zaradi težje dostopnosti mesta okvare, se okvara še vedno odpravlja. Zaradi okvare je prekinjena dobava pitne vode v Mlinski ulici, Župančičevi, Spodnji Ulici, Ulici Kálmana Patakija in delu Glavne ulice. Predvidevamo, da bo napaka odpravljena do 21.ure zvečer oziroma v najkrajšem možnem času. Po ponovni vzpostavitvi vodooskrbe v primeru motne vode je potrebno vodo izpuščati dokler ne priteče čista voda. V primeru, da  želite motno vodo nameniti za  pitje, kuhanje ali pripravo hrane, jo je potrebno prekuhati. Navodila za prekuhavanje vode: www.nijz.si//navodila-o-prekuhavanju-vode .

Prosimo za razumevanje.

Datum: 15. 04. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Videonadzor

V pristojnosti družbe EKO-park d.o.o. Lendava ÖKÖ-PARK Lendva, se bo pričel izvajati dodatni VIDEONADZOR na lokacijah objavljenih v Sklepu z dne 20.9.2020.

SKLEP O UVEDBI VIDEONADZORA

Datum: 15. 03. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila |

Kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo

Obvestilo

V prihodnjih dnevih so napovedane nizke zunanje temperature. Posledice nizkih zimskih temperatur se pogosto kažejo na poškodovanih vodomerih. Zmrzal je namreč najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari, zato ga je pred neugodnimi vremenskimi vplivi treba ustrezno zaščititi. Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov.

Štirje nasveti, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo:

  1. izolirajte pokrov in notranjost jaška;
  2. z izolacijskimi materiali (penasta guma, gradbena izolacijska folija, stiropor) zaščitite merilec in ventile;
  3. preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog inštalacij;
  4. ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po inštalaciji (kubični meter vode stane manj kot popravilo vodovodne inštalacije).

Vsem uporabnikom svetujemo, da preventivno:

  1. preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice);
  2. redno preverjajte stanje svojega vodomera;
  3. pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer;
  4. preverjate tudi ostalo napeljavo do pomožnih objektov in vrtnih pip.

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo lahko poškodovani vodomer zamenja le upravljavec vodovodnega sistema. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov, krijejo lastniki oziroma uporabniki sami. Vodomer je v lasti uporabnika. Uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare odgovoren sam. Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam izvede demontažo vgrajenega vodomera. Uporabnik je vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru dolžan takoj prijaviti upravljavcu vodovodnega sistema na telefonsko številko: 041 70 70 80 (dežurni vodovodar).

Datum: 14. 01. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila, Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A, pitna, Voda |

Skrajšani delovni čas zaradi praznikov

Spoštovane stranke obveščamo,

da zaradi praznikov, dne 24.12. in 31.12.2020, poslujemo do 12.00 ure.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 24. 12. 2020 | Objavljeno v Novice in obvestila |