ZBIRANJE NEVARNIH IN POSEBNIH ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU DOLGA VAS

Na podlagi sprejetega program izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v občini Lendava za leto 2023 se v zbirnem centru Dolga vas s 1.5.2023 začelo izvajati zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov.

Nevarni in posebni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati v zbirnem centru Dolga vas, so:

 • onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…),
 • absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …),
 • barve, laki, impregnirana sredstva, premazi,
 • odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja, …),
 • razredčila, odpadna topila,
 • odpadna zdravila,
 • baterije, akumulatorji vseh vrst (baterijski vložki, baterijski gumbi, avtomobilski, kamionski, traktorski, akumulatorji),
 • odpadna fitofarmacevtska sredstva (škropiva in druga zaščitna sredstva vseh vrst s področja sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, poljedelstva),
 • kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila, kemikalije,
 • živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti,
 • neonska svetila (cevi) in halogenska svetila
 • odpadna jedilna olja in maščobe

 Opozorilo: Baterije in stara zdravila prinesite ločeno od ostalih nevarnih in posebnih odpadkov. Tekočine prinesite le v zaprtih posodah in originalni embalaži. Odpadne tekočine medsebojno ne mešati, da bi preprečili nepredvidene reakcije med različnimi snovmi.

Nevarne in posebne odpadke zbiramo v zbirnem centru Dolga vas po spodnjem urniku. Občanom je pri oddajanju odpadkov v pomoč strokovno usposobljen sodelavec, ki izdaja tudi potrdila o količini in vrsti oddanih odpadkov.

 

Zimski čas (nov – apr)

Poletni čas (maj-okt)

Torek

13.00-16.00

13.00-17.00

Sreda

13.00-16.00

13.00-17.00

Četrtek

13.00-16.00

13.00-17.00

Petek

13.00-16.00

13.00-17.00

Prva sobota v mesecu

9.00-12.00

9.00-12.00

Posamezno gospodinjstvo lahko v okviru GJS brezplačno preda do 10 kg nevarnih odpadkov letno. Količina nevarnih odpadkov, ki presega 10 kg se obračuna po ceniku pooblaščenega prevzemnika odpadkov. Nevarni in posebni odpadki, ki so nastali v okviru pridobitnih dejavnosti se prevzamejo samo proti plačilu. Glede predaje količin nad 100 kg se je predhodno dogovoriti (GSM: 040 302 523). Ob predaji nevarnih in posebnih odpadkov imejte s sabo zadnji račun za komunalne storitve.

 

VESZÉLYES ÉS KÜLÖNLEGES HULLADÉK GYŰJTÉSE A HOSSZÚFALUI HULLADÉKGYŰJTŐ KÖZPONTBAN

A hulladékgyűjtés és hulladékszállítás gazdasági közszolgáltatás 2023. évi Lendva községi ellátásáról szóló program alapján a hosszúfalui gyűjtőközpontban 2023. május 1-jétől elkezdődött a veszélyes és különleges hulladékok gyűjtése. A veszélyes és különleges hulladék közé, amelyet szelektíven kell gyűjteni és leadni az arra megbízott vállalkozásoknak, a következőket soroljuk:

 • szennyezett csomagolás és spray-csomagolás (festékek, lakkok, ragasztók, növényvédő szerek, olajok üres csomagolása, maradvány festékek, növényvédő szerek…),
 • abszorbensek (ecsetek, rongyok, keverők, lapátok…),
 • festékek, lakkok, impregnált eszközök, bevonatok,
 • hulladék olajok (motorolaj, hidraulikaolajok, kenőolajok…),
 • hígítószerek, hulladék oldószerek,
 • hulladék gyógyszerek,
 • elemek, mindenféle típusú akkumulátorok (elembetétek, gombelemek, autó-, teherjármű-, traktorakkumulátorok),
 • hulladék növényvédő szerek (permetszerek és mindenfajta más védőszerek a gyümölcstermesztés, a szőlőtermesztés, a kertészet, a mezőgazdaság területéről),
 • savak, lúgok, fehérítőszerek, tisztítószerek, speciális tisztítószerek, ragasztók,vegyi anyagok,
 • higanyos hőmérők és egyéb higanytartalmú eszközök,
 • neoncsövek és halogén lámpák,
 • hulladék étkezési olajok és zsírok.

 Figyelmeztetés: Az elemeket és a régi gyógyszereket a többi veszélyes és különleges hulladéktól elkülönítve kell leadni. A folyadékok zárt edényekben és eredeti csomagolásban adhatók le. A különböző anyagok közötti előreláthatatlan reakciók megelőzése érdekében a hulladék folyadékokat egymás között ne keverjék!

A veszélyes és különleges hulladékok a hosszúfalui gyűjtőközpontban az alábbi órarend szerint adhatók le. A község polgárait a hulladékok leadásában szakképzett munkatárs segíti, aki egyúttal kiadja a leadott hulladék mennyiségéről és fajtájáról szóló igazolást is.

Munkaidők

Téli időszak (nov. – ápr.)

nyári időszak (május – okt.)

Kedd

13.00–16.00

13.00–17.00

Szerda

13.00–16.00

13.00–17.00

Csütörtök

13.00–16.00

13.00–17.00

Péntek

13.00–16.00

13.00–17.00

Első szombat a hónapban

  9.00–12.00

9.00–12.00

Az egyes háztartások a gazdasági közszolgáltatás keretében évente legfeljebb 10 kg veszélyes hulladékot adhatnak le. A 10 kg-ot meghaladó mennyiségű hulladék a meghatalmazott hulladékátvevő árjegyzéke szerinti díj megfizetése ellenében adható le. A jövedelemszerző tevékenység keretében keletkező veszélyes és különleges hulladék csak fizetés ellenében adható le. 100 kg-ot meghaladó hulladékmennyiség leadásához előzetes egyeztetés szükséges (GSM: 040 302 523). A veszélyes és különleges hulladékok leadásakor legyen Önnél a kommunális szolgáltatásról szóló utolsó számla.

Datum: 14. 07. 2023 | Objavljeno v Novice in obvestila |