Načini obveščanja v letu 2023

OBVESTILO UPORABNIKOM JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA »VODOVODNI SISTEM – A« (Občina Lendava, Občina Črenšovci, Občina Dobrovnik, Občina Dobrovnik, Občina Odranci, Občina Turnišče in Občina Kobilje) O NAČINIH OBVEŠČANJA V LETU 2023.

Spoštovani,

skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 in dopolnitve , v nadaljevanju Pravilnik) in z vsebino strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve iz Pravilnika.

ČLEN PRAVILNIKA

VZROK ZA OBVEŠČANJE

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

9.člen

Vzrok neskladnosti pitne vode je v interni vodovodni napeljavi

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh.

1. Pisno obvestilo ali e-pošta uporabnikom hišnega vodovodnega omrežja

2. Obvestilo upravniku v primeru večstanovanjskega objekta

3. Telefonsko obvestilo

21.člen

Omejitev ali prepoved uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah, obveščanje po radiu vsak dan do preklica (po 14 dneh ukrepa le enkrat na teden)

1. Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa

1. Aplikacija

http://www.npv.si/ 

(obveščanje NIJZ, ZIRS,

NLZOH)

21.člen

Preklic omejitev ali prepovedi uporabe

Najkasneje v 24 urah po preklicu

1. Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

22.člen

Obveščanje v primeru izvajanja ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu

1. Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

22.člen

Obvestilo o zaključku odprave neskladnost

Najkasneje v enem dnevu

1. Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

31.člen

Obveščanje v primeru dovoljenja za odstopanje, ki ga izda ministrstvo, pristojno za zdravje.

 

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh.

Obveščanje o prenehanju dovoljenja za odstopanje v sedmih dneh

1. Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR.

34.člen

Letno poročilo o skladnosti pitne vode

Najmanj enkrat letno, do 31.marca

1.Spletna stran: www.eko-park.si, (monitoring) – objava v celoti.

2.Na hrbtni strani položnice-skrajšana oblika

 

OBVEŠČANJE V PRIMERU MOTENE OSKRBE – VZDRŽEVALNA DELA

 

VZROK ZA OBVEŠČANJE

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

Motena oskrba

 

Načrtovana vzdrževalna dela

Najkasneje 24 ur pred načrtovanimi deli

1. Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

4. javne objekte in gospodarske družbe se obvesti preko telefona ali elektronske pošte

Nepredvidena vzdrževalna dela

Takoj, ko je mogoče

Skladnost pitne vode z mejnimi vrednostmi parametrov (v nadaljevanju skladnost) je skladnost z zahtevami za mejne vrednosti parametrov iz priloge I Pravilnika, ki se po potrebi dopolni z dodatnimi parametri in njihovimi mejnimi vrednostmi. Informacije o rezultatih preizkusov skladnosti  pitne vode najdete na spletni strani www.eko-park.si, (monitoring).

Priporočamo vam, da informacije, pomembne za varno oskrbo s pitno vodo, poiščete tudi na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje www.nijz.si.

__________________________________________________________________________________

ÉRTESÍTÉS

AZ „A-VÍZVEZETÉKRENDSZER” KÖZÜZEMI VÍZELLÁTÓ RENDSZER FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA (Lendva Község, Črenšovci Község, Dobronak Község, Odranci Község, Turnišče Község és Kobilje Község)

A 2023-BAN ÉRVÉNYES TÁJÉKOZTATÁSI MÓDRÓL 

Tisztelt Felhasználóink,

Az ivóvízről szóló szabályzat (az SzK Hivatalos lapja 19/04 sz. és kiegészítései, a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseivel és az Országos Közegészségügyi Intézet ajánlásaival összhangban értesítjük Önöket az egyesesetekre vonatkozó tájékoztatás módjáról és időpontjáról, tekintettel a Szabályzatan leírt követelményekre.

A SZABÁLYZAT CIKKE

AZ ÉRTESÍTÉS OKA

AZ ÉRTESÍTÉS IDŐPONTJA

AZ ÉRTESÍTÉS MÓDJA

9. cikk

Az ivóvíz megfelelőségében tapasztalt eltérések oka a belső vízvezetékben rejlik

Az intézkedés hatálybalépésétől, de legkésőbb hét napon belül

1. Írásos értesítés vagy e-mail a háztartási vízellátóhálózat felhasználói számára.

2. Társasház esetében az épület kezelőjét szükséges értesíteni.

3. Telefonos értesítés

21.cikk

Az ivóvízhasználat korlátozása vagy tilalma

Az intézkedés hatálybalépésétől, de legkésőbb két órán belül. Az intézkedés visszavonásáig napi szintű tájékoztatás a rádióban (14 nap után csak hetente egyszer)

1. Honlap: www.eko-park.si, (Hírek és közlemények)

2. Murski val rádió

3. Muravidéki Magyar Rádió

Az intézkedés hatálybalépése és visszavonása időpontjában, de legkésőbb az intézkedés hatálybalépésétől, ill. visszavonásától számított 24 órán belül

1. Applikáció

http://www.npv.si/ 

(az Országos Közegészségügyi Intézet (NIJZ), a SzK Egészségügyi Felügyelősége (ZIRS) és az Országos Népegészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszeri Laboratórium értesítései)

21.cikk

A használat korlátozásának vagy tilalmának visszavonása

Legkésőbb a visszavonástól számított 24 órán belül 

1. Honlap: www.eko-park.si, (Hírek és közlemények)

2. Murski val rádió

3. Muravidéki Magyar Rádió

22.cikk

Értesítés az ivóvíz megfelelőségében tapasztalt eltérések okainak elhárítására vonatkozó intézkedések végrehajtása esetében

Az intézkedés hatálybalépésétől, de legkésőbb egy napon belül

1. Honlap: www.eko-park.si, (Hírek és közlemények)

2. Murski val rádió

3. Muravidéki Magyar Rádió

22.cikk

Értesítés az ivóvíz minőségében tapasztalt eltérések elhárításáról

Legkésőbb egy napon belül

1. Honlap: www.eko-park.si, (Hírek és közlemények)

2. Murski val rádió

3. Muravidéki Magyar Rádió

31.cikk

Értesítés az egészségügyért felelős minisztérium által kibocsájtott eltérési engedély esetében

 

Az engedély beszerzésének napján, de legkésőbb hét napon belül.

Az eltérési engedély érvényességének megszűnéséről a felhasználókat hét napon belül értesítjük.

1. Honlap: www.eko-park.si, (Hírek és közlemények)

2. Murski val rádió

3. Muravidéki Magyar Rádió

34.cikk

Az ivóvíz megfelelőségéről szóló éves jelentés

Évente legalább egyszer március 31-ig

1.Honlap: www.eko-park.si, (monitoring) – a teljes szöveg közzététele.

2.A csekkek hátoldalán – rövidített változat

 

ÉRTESÍTÉSEK AZ IVÓVÍZELLÁTÁSBAN FELMERÜLŐ ZAVAROK ESETÉN – KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK

 

AZ ÉRTESÍTÉS OKA

AZ ÉRTESÍTÉS IDŐPONTJA

AZ ÉRTESÍTÉS MÓDJA

Ellátásban felmerülő zavarok

 

Tervezett karbantartási munkálatok

Legkésőbb 24 órával a tervezett munkálatok előtt

1. Honlap: www.eko-park.si, (Hírek és közlemények)

2. Murski val rádió

3. Muravidéki Magyar Rádió

4. a középületeket és a gazdasági szervezeteket telefonon vagy e-mailben kell értesíteni

Nem tervezett karbantartási munkálatok

Lehető leghamarabb

Hogy az ivóvíz megfelel a paraméterek határértékeinek (a továbbiakban: megfelelőség) azt jelenti, hogy megfelel a Szabályzat 1. számú mellékletében szereplő, a paraméterek határértékeire vonatkozó követelményeknek, amelyeket szükség esetében további paraméterekkel és azok határértékeivel kell kiegészíteni. Az ivóvízmegfelelőségi vizsgálatok eredményei a www.eko-park.si, (monitoring) honlapon tekinthetők meg.

Javasoljuk, hogy a biztonságos ivóvízellátásra vonatkozó fontosabb információkért látogasson el az Országos Közegészségügyi Intézet honlapjára is: www.nijz.si.

Datum: 03. 01. 2023 | Objavljeno v Novice in obvestila |