Javno naročilo: Dobava zabojnikov za papir

Spoštovani,

Obveščamo vam, da smo na Portalu javnih naročil z dnem 12.5.2016, št. objave JN001221/2016-W01, objavili javno naročilo za dobavo zabojnikov za papir. Rok za prejem ponudb je 25.5.2016 do 10.00 ure.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil. Za potrebe priprave ponudbe lahko ponudniki zaprosijo tudi za obrazce za pripravo ponudbe v Word formatu (branka.bensa@eko-park.si).

Razpisna dokumentacija s popravki (1):

1. Naslovnica in povabilo_JNMV Zabojniki

2. RD povabilo_JNMV Zabojniki
3. RD Ponudbeni del_JNMV Zabojniki_popr.1
4. RD Predmet naročila in tehn.spec._JNMV Zabojniki_popr.1
Primeri:
VROČI TISK_ZABOJNIK_papir
Naslovna nalepka
Datum: 11. 05. 2016 | Objavljeno v Javna naročila |