Navodila za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja

Hišno vodovodno omrežje je odgovornost lastnika objekta (hiše/stanovanja) in ni predmet upravljanja in vzdrževanja javnega podjetja, ki upravlja z javnim vodovodom in hišnim priklljučkom do vodomera.

Priporočila za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja najdete na povezavi Priporocila_za_vzdrzevanje_hisnega_vod._omrežja.

sicer poa jih najdete tudi na spletni strani www.nijz.si.

Datum: 13. 04. 2016 | Objavljeno v Voda |