Javno naročilo NMV7766/2015 »Storitve zimske službe za 3 sezone, za obdobje 2015-2018«

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo na Portalu javnih naročil pod št. NMV7766/2015 z dnem 23.12.2015 objavili javno naročilo za Storitve zimske službe za3 sezonoe, za obodbje 2015-2018. Rok za prejem ponudb je 9.12.2015 do 10:00 ure.

Dne 4.12.2015 smona Portalu javnih naročil objavili popravek za sklop 3, in sicer navedbo naselij. Besedilo je razvidno v objavljenem popravku. Vse ostalo je nespremenjeno.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. Ponudnike opozarjamo, da si razpisno dokumenatcijo v celoti pozorno preberejo. Morebitna vprašanja lahko ponudniki na naročnika naslavljajo preko portala javnih naročil. Za potrebe priprave ponudbe lahko ponudniki zaprosijo tudi za obrazce za pripravo ponudbe v Word formatu (branka.bensa@eko-park.si).

Razpisna dokumentacija: 1-2015_3_JNMV_RD_Zimska_sluzba_za_3_sezone,_2015-2018

Datum: 04. 12. 2015 | Objavljeno v Javna naročila |