Letno poročilo o skladnosti pitne vode 2014

V skladu z določili 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, in 25/09) smo za vodovodni sistem, ki oskrbuje 11.200 in več uporabnikov in ki zagotavlja več kot 1100 m3 pitne vode na dan (brez industrijske porabe), pripravili letno poročilo o skladnosti pitne vode. S tem poročilom  seznanjamo uporabnike.

Nadzor nad kakovostjo pitne vode izvajamo v skladu z zahtevami Pravilnika o pitni vodi; z notranjim nadzorom in zunanjim nadzorom, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje RS. Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo v okviru notranjega nadzora ocenjevali na podlagi opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev.

Na spodnji povezavi objavljamo dokument Letno poročilo o skladnosti pitne vode na oskrbovalnih območjih v upravljanju javnega podjetja Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft. Lendva v letu 2014.

Poročilo pitna voda 2014

Datum: 10. 03. 2015 | Objavljeno v Voda |