ZBIRANJE NEVARNIH IN POSEBNIH ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH DNE 25.10.2014 PO URNIKU V PRILOGI

Nevarne in posebne odpadke bomo zbirali s specialnim vozilom z mobilno zbiralno postajo v soboto, dne 25.10.2014 po unriku, ki je v prilogi.

Nevarni in posebni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati za to pooblaščenim podjetjem, so:
– onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…),
– absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …),
– barve, laki, impregnirana sredstva, premazi,
– odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja, …),
– razredčila, odpadna topila,
– odpadna zdravila,
– baterije, akumulatorji vseh vrst (baterijski vložki, baterijski gumbi, avtomobilski, kamionski, traktorski, aku-mulatorji),
– odpadna fitofarmacevtska sredstva (škropiva in druga zaščitna sredstva vseh vrst s področja sadjarstva, vino-gradništva, vrtnarstva, poljedelstva),
– kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila, kemikalije,
– živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti,
– neonska svetila (cevi) in halogenska svetila
– odpadna jedilna olja in maščobe

Opozorilo: Baterije in stara zdravila prinesite ločeno od ostalih nevarnih in posebnih odpadkov. Tekočine prinesite le v zaprtih posodah. Občani lahko svoje lastne nevarne in posebne odpadke nekaj mesecev skladiščijo doma, ne da bi jim to predstavljalo posebno nevarnost, saj ne gre za velike količine.

Vse dodatne informacije so na voljo na: www.eko-park.si ali 041 70 20 80.  Unrnik in mesto zburanja je razvidno na tej povezavi: PLAKAT_(40×60)_nevarni odpadki_2014_SLO; PLAKAT_(40×60)_nevarni odpadki_2014_HU.

NEVARNI ODPADKI_25.10.2014_slo

Datum: 10. 10. 2014 | Objavljeno v Novice in obvestila |