Novi 120 l zabojniki za mešane komunalne odpadke

Spoštovani!

Kot smo vas že predhodno obvestili, vam v skladu s sprejetim novim Odlokom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava ter Tehničnim pravilnikom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava dostavljamo nov zabojnik za mešane komunalne odpadke (MKO). S tem se pripravljamo na nov sistem zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki predvideva večje ločevanje odpadkov na izvoru, ker želimo hkrati izboljšati in prilagoditi ravnanje z odpadki vašim potrebam.

Zabojnike za MKO v velikosti 120 l prejmete vsi uporabniki po predvidenem terminskem planu, ki je v prilogi.  Zabojnike bomo dostavili na naslov uporabnika, prisotnost uporabnika ni potrebna, ne smete pa zabojnikov zamenjati z drugim, saj novi zabojnik vsebuje identifikacijski čip uporabnika.

Predviden urnik dobave novih zabojnikov

16. – 17. september

Benica, Pince Marof, Petišovci

17. – 18. september

Čentiba, Trimlini

18. – 19. september

Trimlini, Pince, Dolina, Dolnji Lakoš

19. – 21. september

Gornji Lakoš, Gaberje, Kot, Kapca, Hotiza

23. – 24. september

Mostje, Banuta, Genterovci, Kamovci, Radmožanci

24. – 25. september

Dolga vas, Dolgovaške gorice

25. – 26. september

Lendavske gorice

26. – 27. september

Lendava

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe urnika v primeru slabega vremena ali iz drugih razlogov na katere ne more vplivati.

Velikost zabojnikov smo določili glede na izkušnje in informacije, ki jih prejemamo iz terena, na podlagi katerih smo ugotovili, da se je z ločevanjem odpadkov na izvoru količina mešanih komunalnih odpadkov zmanjšala.

Načrtujemo, da bi obstoječe črne zabojnike velikosti 240 l lahko uporabili za zbiranje embalaže, vendar vam bomo pred tem na zabojnikih zamenjali pokrove ali jih označili z ustrezno nalepko. V kolikor jih za embalažo ne bi bilo mogoče uporabiti, se jih bo pobralo. O tem vas bomo še pravočasno obvestili.

Novi zabojniki vključujejo čip, ki omogoča elektronsko identifikacijo uporabnika in sledenje dogodkom ter v bodočnosti tehtanje odpadkov na izvoru. Najem zabojnikov je vključen v ceno storitve izvajanja gospodarske javne službe, kar pomeni, da strankam zanje ne bomo dodatno zaračunavali. Cena storitve ravnanja z odpadki ostaja nespremenjena.

Dobavo dodatnih zabojnikov in ureditev zabojnikov za različne vrste odpadkov bomo za gospodinjstva v večstanovanjskih zgradbah (blokih) dogovorili z upravljavci zgradbe, s pravnimi osebami pa posamično glede na potrebe.

 

Datum: 16. 09. 2013 | Objavljeno v Novice in obvestila, Odpadki |