Zloženka “Zdrava pitna voda iz pipe”

V okviru projekta Voda je biser okolja smo izdelali zloženko, ki so jo prejela vsa gospodinjstva v Občini Lendava. Zloženka je izdana z namenom informiranja in osveščanja uporabnikov vode, pri čemer je zelo pomembno vedeti, da na kakovost vodnih virov vplivamo z našim vsakdanjim ravnanjem. Varovanje okolja in površinskih voda pomembno vpliva na  kakovost virov pitne vode.

Zloženka je dosegljiva na naslednji povezavi: Zdrava_pitna_voda_iz_pipe

Datum: 03. 11. 2011 | Objavljeno v Novice in obvestila, Projekti - zaključeni |