POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE ŠT. 2

Spoštovani ponudniki!

Priložena razpisna dokumentacija je popravljena v točki 2.20 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, in sicer v točki 10. Tehnična in kadrovska sposobnost I in točki 11. Tehnična in kadrovska sposobnost II ter pogoju vezanem na sklop II. Vs eostalo v razpisni dokumentaciji je ostalo glede na objavo na tej spletni strani z dne 16.03.2011 nespremenjeno.

RD_Razpisna-dokumentacija_REVITALIZACIJA_POPRAVEK 2

Datum: 29. 03. 2011 | Objavljeno v Javna naročila, Projekti - zaključeni |