Subvencija cene omrežnine

Občinski svet Občine Lendava je na svoji redni seji dne 21.12.2010 sprejel sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo v letu 2011 št. 032-0031/2010 s katerim je določil naslednje: »Občina Lendava bo ceno storitve javne službe oskrbe s pitno vodo subvencionirala v delu, ki se nanaša na ceno omrežnine in sicer v višin 25%, kar znaša 0,14 EUR/mesec za priključek zmogljivosti DN13.  Subvencija omrežnine za priključke ostalih zmogljivosti se bo izračunala v enakem odstotku od cene omrežnine za posamezni priključek. Občina lendava bo subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture samo za gospodinjstva, subvencijo pa bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.«

Datum: 15. 02. 2011 | Objavljeno v Novice in obvestila |