Aktivnosti v sklopu projekta WEP

Oznake:

Tretji del projekta:

III.

  • Madžarski del projekta: mednarodno strokovno sodelovanje služb za zaščito pred poplavami na območju R. Slovenije in R. Madžarske (izobraževanje, terenske vaje, priročnik)

  • Slovenski del projekta: Izobraževanje in oblikovanje javne zavesti (delavnice in gradivo za oblikovanje v tiskani/elektronski obliki)

Zaradi porasle višine reke Mure in pritokov leta 2005 smo ugotovili, da je potrebno, da strokovnjaki na madžarski ter slovenski strani delijo svoje izkušnje, ki so jih pridobili pri nasipih in drugih vodno-gospodarskih objektih. V izmenjavo izkušenj oz. v usposabljanje je potrebno zajeti čim širši krog oseb in inštitucij, katere sodelujejo v protipoplavni zaščiti. Izkušnje, pridobljene v letu 2005 so nas naučile, da je prekomejno sodelovanje nujno potrebno, predvsem v reševalnem smislu. Takrat smo namreč uspeli pred poplavo rešiti tri vasi ob madžarsko-slovensko-hrvaški meji. V protipoplavni akciji so sodelovali pretežno madžarski kolegi, ki so prihiteli na pomoč slovenskim občinam z različnimi sredstvi (vreče), z mehanizacijo (specialni stroji) in strokovno usposobljenimi ljudmi (znanje). Na ta način smo še pravočasno utrdili zaščito ter rešili 1000 ljudi.

Zahodno-podonavska direkcija za varstvo okolja in vodno gospodarstvo (Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) že dolga leta izvaja teoretična in praktična izobraževanja ter predstavitve na področju protipoplavne zaščite, delno za njihove lastne strokovnjake (inženirji, stražarji nasipa in drugo strokovno osebje), delno pa tudi za občine ter druge strokovne in civilne službe, ki sodelujejo na različne načine v protipoplavni zaščiti.

V primeru praktičnih izobraževanj prikazujejo različne zaščitne tehnike za mogoče dogodke ob poplavah in različnih naravnih nesrečah, s posebno pozornostjo na nepredvidljive dogodke in na delovanje (dežurstvo, poročila) različnih organov in organizacij v takih situacijah.

Vaje smo razširili tudi na druge vrstne naravnih katastrof (onesnaževanje povezano z razlitjem olja in druge vrste naravnih nesreč). Madžarski partner je po želji slovenskih samouprav predlagal teoretično dvojezično izobraževanje ter pripravo dvojezičnega priročnika.


Aktivnosti:

A) Teoretično dvojezično izobraževanje z madžarskimi in slovenskimi predavatelji na sledečo tematiko

  • napoved visoke vode (izdelava opozorilnega sistema na daljavo, delovanje, načini opozarjanja, obdelava podatkov, poročila)

  • protipoplavna zaščita (zakon, predpisi, pravilniki, zgodovinske poplave, osnove hidrologije, zaščita: uporabljeni materijali, mehanizacija, možni dogodki, načini zaščite)

  • varovanje kvalitete vode (zakoni, predpisi, pravilniki, kvaliteta vode, onesnaževanje, situacije v primeru naravnih nesreč – havaria, zaščita: uporabljeni materijali, mehanizacija, možni dogodki, načini zaščite)

B) Praktično dvojezično izobraževanje, simulacija na terenu

  • protipoplavna zaščita (na prizorišču smo naredili simulacijo poplave, začeli smo z napovedjo, nadaljevali s potrebnimi koraki do praktičnega prikaza zaščite, v katerem so aktivno sodelovali vsi povabljeni)

  • zaščita kakovosti vode (na prizorišču smo simulirali npr. onesnaževanje z razlitjem olja, začeli smo z napovedjo, nadaljevali s potrebnimi koraki do praktičnega prikaza zaščite, v katerem so aktivno sodelovali vsi povabljeni)

Prizorišča za izvedbo izobraževanje/vaj:
potok Kerka – Kerkaszentkirály, potok Lendava – Kerkaszentkirály

C) Izdelava dvojezičnega priročnika, v katerem so razen osnovne tematike opisane tudi razne praktične izkušnje, ki so bile pridobljene na simuliranih terenskih vajah med drugim.

Vir: NYUDU-KÖVIZIG.hu


Osnovna tematika zajema sledeče teme:

  • napoved visoke vode (izdelava opozorilnega sistema na daljavo, delovanje, načini opozarjanja, obdelava podatkov, poročila)

  • protipoplavna zaščita (zakon, predpisi, pravilniki, zgodovinske poplave, osnove hidrologije, zaščita: uporabljeni materijali, mehanizacija, možni dogodki, načini zaščite)

  • varovanje kvalitete vode (zakoni, predpisi, pravilniki, kvaliteta vode, onesnaževanje, situacije v primeru naravnih nesreč – havaria, zaščita: uporabljeni materijali, mehanizacija, možni dogodki, načini zaščite)

Priročnik pripravljamo za tiste, ki sodelujejo v protipoplavni zaščiti: namenjena je za naše strokovnjake (inženirji, stražarji nasipa in drugo strokovno osebje), delno pa tudi za občine ter druge strokovne in civilne službe, ki sodelujejo v protipoplavni zaščiti.

Datum: 20. 06. 2010 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |