Pomurski vodovod

Oznake: ,


KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO POMURJA ÔÇô SISTEM A

Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja ÔÇô sistem A je del celovitega re┼íevanja vodooskrbe Pomurja, in sicer projekta ┬╗Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja┬ź.


Zakonske podlage za projekt

Na podlagi Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, ┼ít. 41/2004, 20/2006, 70/2008, 108/2009), Zakona o lokalni samoupravi (uradno pre─Źi┼í─Źeno besedilo) /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, ┼ít. 94/2007) ter Zakona o gospodarskih javnih slu┼żbah /ZGJS/, (Uradni list RS, ┼ít. 32/1993) morajo biti lokalne skupnosti sposobne zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom, med drugim tudi oskrbo z neopore─Źno pitno vodo, kar je tudi podlaga in razlog za pristop k projektu.

Podlaga za izvedbo projekta je tudi Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Uradni list RS. ┼át. 87/2009), ki opredeljuje, da se vlaganja v infrastrukturo za oskrbo Pomurske regije s pitno vodo izvedejo iz nacionalnih in kohezijskih sredstev dr┼żavnega prora─Źuna. Vrednost in letna dinamika financiranja projekta se dolo─Źi s sprejetim projektom po postopku njegove potrditve s strani organa upravljanja v skladu s pravili dr┼żavnih pomo─Źi in kohezijske politike Evropske unije. Za izvedbo projekta v ─Źasu trajanja zakona pa je odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor kot posredni┼íko telo na podro─Źju kohezijske politike. Sredstva se zagotovijo na njegovih prora─Źunskih postavkah.


Podpisane pogodbe

Dne 21.1.2005 so vse pomurske ob─Źine in Ministrstvo za okolje in prostor sklenili ┬╗Pogodbo o izgradnji in obratovanju ter skupnem upravljanju regionalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja┬ź (v nadaljevanju: krovna pogodba), ter 23.3.2010 aneks ┼ít.1 k krovni pogodbi, ki predstavljata temeljno izhodi┼í─Źe za realizacijo projekta ┬╗Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja┬ź.

Vse podpisnice se strinjajo, da se pri dolgoro─Źnem re┼íevanju vodooskrbe prebivalstva Pomurja, zaradi tehni─Źno-tehnolo┼íkih in upravljavskih specifi─Źnosti posameznih predelov Pomurja ter s ciljem zagotavljanja u─Źinkovitega dolgoro─Źnega varovanja vodnih virov in prepre─Źevanja nadaljnjega onesna┼żevanja ter varovanja podtalnice s komunalnimi odpadnimi vodami, sistem vodooskrbe izvedbeno in upravljavsko razdeliti na tri celostne podsklope oziroma sisteme, in sicer na sisteme ┬╗A┬ź, ┬╗B┬ź in ┬╗C┬ź.

Sistem oskrbe prebivalstva s pitno vodo na obmo─Źju upravne enote Lendava, to je ob─Źin ─îren┼íovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci , Turni┼í─Źe in Velika Polana se poimenuje ┬╗Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A┬ź (v nadaljevanju: ┬╗Sistem A┬ź). Navedene ob─Źine so 25.03.2008 sklenile Konzorcijsko pogodbo za izvedbo in upravljanje vodovodnega sistema na obmo─Źju Upravne enote Lendava oz. podsistema A v sklopu sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo na obmo─Źju Pomurja. Konzorcijska pogodba opredeljuje skupen interes za izvedbo projekta in skupnega upravljavca. V maju 2010 pa ┼íe aneks k tej pogodbi z namenom natan─Źnej┼íe opredelitve na─Źina in financiranja gradnje in obratovanja ter skupnega upravljanja projekta.


Predstavitev projekta

Osnovni cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in dolgoro─Źna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva ob─Źin podpisnic z neopore─Źno pitno vodo. Namen projekta je izgradnja nove komunalne infrastrukture za oskrbo prebivalstva s pitno vodo na obmo─Źju sedmih (7) ob─Źin: ─îren┼íovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turni┼í─Źe in Velika Polana.

Projekt je sestavni del celovite ureditve oskrbe s pitno vodo v Pomurju: Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurje.


Projekt sledi potrebam po:

  • bolj┼íi in varnej┼íi oskrbi s pitno vodo in pove─Źanju ┼ítevila oseb oskrbovanih iz javnih vodovodnih sistemov,

  • zmanj┼íanju prebivalcev, ki so ob─Źasno izpostavljeni kemijskemu ali mikrobiolo┼íkemu onesna┼żenju pitne vode,

  • zmanj┼íanju stalne izpostavljenosti neustrezni pitni vodi (pesticidi),

  • uskladitve ─Źasovnih okvirov prilagoditve novim zakonodajnim dolo─Źilom,

  • visokih investicijskih vlaganjih,

  • optimizaciji stro┼íkov ter

  • mo┼żnosti sofinanciranja investicijskih vlaganj s strani Kohezijskega sklada Evropske unije in Prora─Źuna Republike Slovenije,


Dol┼żine vodov

Transportni vodovodi /vodni viri (m)

Primarni vodovodi

Sekundarni vodovodi

Skupaj (m)

Odranci

260

6.419

4.702

11.381

Črenšovci

12.568

21.829

14.062

48.459

V. Polana

8.359

3.590

7.733

19.682

Dobrovnik

11.272

2.708

11.761

25.741

Lendava

23.741

0

10.310

34.051

Turni┼í─Źe

4.431

350

24.248

29.029

Kobilje

2.500

1.770

0

4.270

SKUPAJ

63.131

36.666

72.816

172.613


Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v Prora─Źunu Republike Slovenije na prora─Źunskih postavkah Ministrstva za okolje in prostor in Ob─Źinskih prora─Źunih Ob─Źine ─îren┼íovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turni┼í─Źe in Velika Polana.

S projektom je predvidena izgradnja enotnega sistema vodooskrbe za obravnavanih sedem ob─Źin, ki se bodo oskrbovale iz glavnega vodnega vira Gaberje. Za to je s projektom potrebno izvesti izgradnjo novega vodnjaka na obmo─Źju Gaberja ter zagotoviti ustrezen drug rezervni vodni vir (Turni┼í─Źe oz. Dobrovnik/Kobilje), ki se ga dolo─Źi na podlagi rezultatov izvedenih hidrogeolo┼íkih raziskav in upo┼ítevanja ekonomike projekta.

Obstoje─Źa majhna ob─Źinska ali va┼íka vodna zajetja, ki niso predmet skupnega vodovodnega sistema po projektu ┬╗Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A┬ź in jih na podlagi ustrezne strokovne ocene ne potrdi projektni svet kot kakovostna in ekonomska upravi─Źena, niso predmet tega projekta, se jih v sistem ne vklju─Źuje, predvidoma se opustijo.

Projekt predvideva izgradnjo vodnih zajetij in transportnih, primarnih ter sekundarnih vodov in pripadajo─Źih objektov. Od vodnega zajetja bodo speljani transportni vodi, ki morajo tvoriti zaokro┼żeno zanko. Ti preidejo v primarne vode, ki se nadaljujejo v sekundarne vode na katere se priklopijo kon─Źni uporabniki.

V omre┼żju se v skladu s projektom izgradijo potrebni vodohrani, ─Źrpali┼í─Źa in merilni ja┼íki, s ─Źimer bo zagotovljena konstantna oskrba vseh naselij obravnavanega obmo─Źja z neopore─Źno pitno vodo. Sistem mora imeti zagotovljeno spremljanje (merjenje) koli─Źine in kakovosti vode dobavljene posameznim ob─Źinam iz posameznih vodnih virov oz. transportnih vodov v primarno omre┼żje.

Za vse objekte in naprave, ki so predmet sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada se dolo─Źa skupen upravljavec, ki bo isto─Źasno izvajalec obvezne gospodarske javne slu┼żbe oskrbe s pitno vodo. Kot upravljavec je s krovno in medob─Źinsko pogodbo dolo─Źen Eko-park d.o.o. Lendava. Objekti, ki so opredeljeni kot vodni vir in transportni vod so predmet skupnega lastni┼ítva, ostali objekti (primarni in sekundarni vod) pa so predmet domicilnega lastni┼ítva ob─Źin investitoric.


Vodenje storitev pogodbe (organizacija projekta)

Projekt ┬╗Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A┬ź zajema 7 ob─Źin: ─îren┼íovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turni┼í─Źe in Velika Polana. Projekt vodi upravljavec Eko-park d.o.o. Lendava, v njihovem imenu je vodja projekta Branka Bensa. Ob─Źina nosilka pogodbe je ob─Źina ─îren┼íovci.


1.) Koordinator projekta: Anton T├ľRNAR
2.) Vodja projekta: Branka BENSA
3.) Projektna skupina: Robert Kustec, Horvat Pavel, Stanislav Gjerkeš, Tibor Hebar, Matija Kikel, Marjan Gjura, Daniel Bot, Damijan Jaklin

Skrbniki pogodb:

Ob─Źina Lendava mag. Anton Bala┼żek, ┼żupan
Ob─Źina ─îren┼íovci Anton T├Ârnar, ┼żupan
Ob─Źina Odranci Ivan Markoja, ┼żupan
Ob─Źina Dobrovnik Marjan Kardinar, ┼żupan
Ob─Źina Turni┼í─Źe Jo┼żef Kocet, ┼żupan
Ob─Źina Kobilje Stanko Gregorec, ┼żupan
Ob─Źina Velika Polana Damijan Jaklin, ┼żupan


Lendava, 26.05.2010

Pripravila:

Branka Bensa

Datum: 15. 06. 2010 | Objavljeno v Projekti |