Sporočilo za medije: VODA JE BISER OKOLJA

Oznake:

VODA JE BISER OKOLJA
Polni naslov: Varovanje in upravljanje naravnih vodnih virov skozi revitalizacijo, prostorski razvoj in osveščanje javnosti

Eko-park d.o.o. Lendava, Zahodno-podonavska direkcija za varstvo okolja in vodno gospodarstvo ter Občina Lendava so na razpis Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska (OP SLO-HU 2007-2013) prijavili projekt Voda je biser okolja. Projekt je odobril Skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013.

Pogodba o sofinanciranju projekta s SVLR je bila podpisana 29. septembra 2009. Projekt se izvaja v času od 01.09.2009 do 31.08.2011.

Za podrobnosti si oglejte prilogo.

Priloga: voda_je_biser_okolja_sporocilo_za_medije.pdf

Datum: 29. 09. 2009 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |