Predstavitev projekta: VODA JE BISER OKOLJA

Oznake:

Polni naziv projekta: Varovanje in upravljanje naravnih vodnih virov skozi revitalizacijo, prostorski razvoj in osveščanje javnosti
Akronim: Voda je biser okolja
Celotna vrednost: 910.611,97 EUR
Viri sredstev: Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Operativni program Slovenija – Madžarska 2007-2013, Republika Slovenija in lastna sredstva
Stopnja in znesek sofinanciranja ESRR: 85%, kar znaša 774.018,97 EUR
Trajanje projekta: Od 01.09.2009 do 30.04.2012
Vodilni partner: Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park Kft.Lendva,
Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, Slovenija
Partner 2: Zahodno-podonavska direkcija za varstvo okolja in vodno gospodarstvo, Vörösmarty u. 2., 9700 Szombathely, Magyarország
Partner 3: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, Slovenija
Vodja projekta, kontakt: Branka BENSA, branka.bensa@eko-park.si

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA: VODA JE BISER OKOLJA

Izvedbo projekta Varovanje in upravljanje naravnih vodnih virov skozi revitalizacijo, prostorski razvoj in osveščanje javnosti, z akronimom Voda je biser okolja, je odobril Skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 dne 03.08.2009.

Za podrobnosti si oglejte prilogo.

Priloga: voda_je_biser_okolja_predstavitev_projekta.pdf (1,1 MB)

Datum: 29. 09. 2009 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |