Skupina projektov Dolinska kanalizacija odobrena

Oznake:

V Eko-parku smo za šest pomurskih občin v skladu z Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP-ROPI) ter po navodilih Ministrstva za okolje in prostor pripravili vlogo za skupino projektov Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure (akronim: Dolinska kanalizacija). Po dolgotrajnih usklajevanjih smo 15.9.2008 od Službe vlade za regionalno politiko in lokalno samoupravo prejeli odločbo o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada. Skupina projektov je vredna 27,5 mio EUR.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Datum: 16. 09. 2008 | Objavljeno v Novice in obvestila |