Multikultura Muranie

Oznake: ,

Projekt: Kulturno-turistični razvoj in promocija prekomejnega območja MURANIA kot mosta med sosednjimi državami ter ustvarjanje skupne kulturne in turistične ponudbe za turiste in strokovno javnost, ki si želijo spoznati dediščino multikulturnega območja

ali krajše MULTIKULTURA MURANIE


  • Vir sredstev: Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006
  • Razpis: pobuda Skupnosti Interreg III A, Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006 (2. razpis)
  • Pogodbeni organ: SVLR – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
  • Delež sofinanciranja EU (Interreg IIIA):  94,9 %
  • Obdobje izvajanja investicije: februar 2006 – februar 2008
  • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj
  • Ukrep: Trajnostna raba naravnih virov in varstvo okolja
  • Vrsta projekta: Skupni projekt
  • Čezmejni partner – soprijavitelj: Občina Lenti
  • Slovenski partnerji: Zavod za kulturo in promocijo Lendava, Turizem Lendava d.o.o., Galerija-muzej Lendava, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (kmetijsko svetovalna služba Lendava)

Kratek opis projekta:


Z izmenjavo informacij, skupno promocijo ter koordinacijo in povezovanjem tradicionalnih kulturno-turističnih dogodkov na obeh straneh meje bomo dvignili prepoznavnost in turistično atraktivnost območja. Oživljali in promovirali bomo bogato multikulturno dediščino različnih verstev (katoliki, protestanti, židje), jezikov in kultur (Madžari, Slovenci, Hrvati, Nemci, Judje). Na tej osnovi bomo oblikovali kulturni turizem kot skupno kulturno in turistično ponudbo. Z na novo oblikovanimi produkti želimo proizvesti še doživljajski kulturni turizem, s katerim ciljamo na zahtevnejše turiste, željne sprostitve, vendar tudi novih spoznanj in doživetij ob tradicionalni kulinarični in vinski ponudbi ter ljudskemu izročilu. Izgradili bomo srednjeveško grajsko klet kot osrednji strokovno-promocijski center kulinarike in vin Muranie. Ta bo pomembno prispeval k izboljšanju prepoznavnosti in prodaje proizvodov z domačim poreklom. Zgodovinska kulturna povezanost in aktualni podjetniški interes so podlaga za plodno kulturno-turistično sodelovanje sedanjosti in prihodnosti; je potencial za razvoj podjetniškega pristopa k izkoriščanju kulturno-turističnih potencialov in ustvarjanje delovnih mest. Pričakujemo, da se bo število turistov na območju MURANIE ob končanju projekta dvignilo za 20% glede na znane podatke iz leta 2004; prodaja vin se bo izboljšala za 10% in aktivirala se bo ponudba domačih kulinaričnih specialitet (bograč, pereci, krapci, fumu,  divjačina, rečno-ribje jedi, ipd).

V okviru projekta so bili izdelani prospektni materiali, ki predstavljajo kulturne in turistične zanimivosti Lendave ter spletna stran www.lendava-turizem.si, vse v štirih jezikih.

Datum: 21. 02. 2008 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |