MURANIA-inkubator

Oznake: ,

 


 • Projekt: MURANIA – skupen gospodarsko-razvojni prostor ali kratek naziv MURANIA – inkubator
 • Vir sredstev: Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006
 • Razpis: pobuda Skupnosti Interreg III A, Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006 (1. razpis)
 • Pogodbeni organ: SVLR – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 • Delež sofinanciranja EU (Interreg IIIA): 94,5 %
 • Obdobje izvajanja investicije: februar 2006 – avgust 2007
 • Vrsta projekta: partnerski
 • Prednostna naloga: Gospodarska in socialna kohezija ter razvoj človeških virov
 • Ukrep: Skupni gospodarski prostor
 • Prijavitelj: Občina Lendava
 • Čezmejni partner: Občina Lenti
 • Slovenski partnerji: Razvojni javni sklad Lendava, Poslovni park – inženiring d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za Pomurje, Območna obrtna zbornica Lendava

CILJI PROJEKTA


 • Vzpodbujanje podjetništva na obeh straneh meje
 • Boljše sodelovanje med podjetji in regionalnimi ter lokalnimi institucijami
 • Spodbujanje sodelovanja med poslovnim sektorjem in razvojno raziskovalni institucijami
 • Izboljšanje pretoka informacij in prepoznavanja čezmejnih poslovnih priložnosti (višja osveščenost MSP o poslovnih priložnostih)
 • Spodbujanje sodelovanja med gospodarskimi družbami in doseganje gospodarske sinergije
 • Vzpostavitev dinamičnega podjetniškega okolja
 • “hard”-orodja (inkubator) v pomoč za konkurenčnost podjetij: vzpostavitev in zagon podjetniškega inkubatorja
 • “soft”-orodja (svetovanje, informacije) storitve za vzpostavitev čezmejnega omrežnega sistema
 • Razvoj podporne in informacijske infrastrukture za informiranje potencialnih in obstoječih podjetnikov

Izvedeni dogodki:

 • Konferenca o javno zasebnem partnerstvu (predavatelji: mag. Anton Balažek, prof. dr. Mojmir Mrak, Danilo Krapec, g. Juvan)
 • Predstavitveni dan za vlagatelje na področju turizma v Občini Lendava (predavatelji: mag. Anton Balažek, Aleksander Varga, Stanko Gjerkeš, Igor Kolenko, Mihael Feher, Roberet Recek, Turistička zajednica Međimurje)
 • Priložnosti za malo gospodarstvo na območju evropske mikroregije MURANIA (predavatelji: mag. Anton Balažek, Mateja Hauser Podlunšek, Mira Špiljak, dr. Andrej Horvat, Staša Baloh-Plahutnik)
  –    Delavnice: Turizem Muranie – priložnost za malo gospodarstvo (Helena Kramar)
  –    S primernim sistemom nagrajevanja do večje motivacije in rasti zaposlenih (Leana Tomič)
  –    Vse na enem mestu (VEM) (Mira Špiljak)
 • Krepitve potencialov poslovno-industrijske cone Lendava in vzpostavitev podjetniškega inkubatorja (predavatelji: mag. Anton Balažek, Rudolf Rome, 
  mag. Radovan Žerjav, Branka Bensa, Mihael Feher, Marko Močnik)

Link na spletno stran: http://www.murania-inkubator.si/prostori.html

Datum: 02. 09. 2007 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |