Poslovno-industrijska cona je tudi uradno odprta

Oznake: ,

Ob 10.00-ih je bila v Lendavi svečana otvoritev poslovno-industrijske cone, ki je bila s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj opremljena z moderno infrastrukturo.

Na otvoritvi sta bila slavnostna govornika župan občine Lendava, mag. Anton Balažek in direktor Urada za lokalno samoupravo in regionalno politiko, g. Rudolf Rome. Otvoritve se je udeležil tudi vodja projekta poslovnih con v Sloveniji mag. Igor Gabrenja, podsekretar SVLR.

Projekt je vreden 190 mio SIT, s čimer je Občina Lendava opremila približno 10 ha zemljišč in že pridobila šest novih investitorjev.

Projekt Infrastrukturna in komunalna ureditev poslovno-industrijske cone Lendava, II faza je bil prijavljen na Javni razpis za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4 Enotnega programskega dokumenta Slovenije 2004-2006 objavljenega s strani Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj (ARR) na katerem smo zaprosili za nepovratna sredstva EU.Občina Lendava je pridobila sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 75% od končna vrednost projekta 190.549.223,58 SIT z DDV. Vodja projekta je bila Branka Bensa, nadzor pa je vodil mag. József Mursics.

S projektom je Občina Lendava komunalno opremila 10 ha industrijskih površin in izgradila približno kilometer ceste, kanalizacije, vodovoda, električnega in telekomunikacijskega omrežja ter 500 m plinovodnega omrežja in rekonstrukcija križišča. V času trajanja projekta je na ta račun bilo prodanih že šest parcel, v skupni velikosti 3,5 ha. V občinski lasti je trenutno še 1,3 ha stavbnih zemljišč, ki so na voljo investitorjem. Trenutno je v teku 8 podjetniških projektov, ki so v različni fazi projektiranja, pridobivanja gradbenega dovoljenja ali gradnje. V kolikor bodo podjetja realizirala svoje napovedi lahko pričakujemo iz 100 do 120 novih delovnih mest.

Da se pri doseženem ne želimo ustaviti priča tudi današnji dogodek , kjer že v okviru novega evropskega projekta načrtujemo vzpostavitev nadgradnje z podjetniškim inkubatorjem, v perspektivi pa želimo realizirati še nekaj razvojnih in tehnoloških projektov.

Datum: 20. 11. 2006 | Objavljeno v Novice in obvestila |