Poslovno-industrijska cona Lendava

Oznake: , ,

Projekt: Infrastrukturna in komunalna ureditev poslovno-industrijske cone Lendava, II faza je bil prijavljen na Javni  razpis za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4 Enotnega programskega dokumenta Slovenije 2004-2006 objavljenega s strani Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj (ARR) na katerem smo zaprosili za nepovratna sredstva EU.

Občina Lendava je pridobila sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 75% od končne vrednost projekta 190.549.223,58 SIT z DDV. Vodja projekta je bila Branka Bensa, nadzor pa je vodil mag. József Mursics.
S projektom je Občina Lendava komunalno opremila 10 ha industrijskih površin in izgradila približno kilometer ceste, kanalizacije, vodovoda, električnega in telekomunikacijskega omrežja ter 500 m plinovodnega omrežja in rekonstrukcija križišča.

V času trajanja projekta je na ta račun bilo prodanih že šest parcel, v skupni velikosti 3,5 ha. V občinski lasti je trenutno še 1,3 ha stavbnih zemljišč, ki so na voljo investitorjem. Trenutno je v teku 8 podjetniških projektov, ki so v različni fazi projektiranja, pridobivanja gradbenega dovoljenja ali gradnje. V kolikor bodo podjetja realizirala svoje napovedi lahko pričakujemo iz  tega naslova 100 do 120 novih delovnih mest.

Projekt Infrastrukturna in komunalna ureditev poslovno-industrijske cone Lendava, II faza smo prijavili na Javni  razpis za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4 Enotnega programskega dokumenta Slovenije 2004-2006 objavljenega s strani Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj na katerem smo zaprosili za nepovratna sredstva EU.


1.1 Odgovorne osebe

Odgovorna oseba investitorja: mag. Anton Balažek, župan
Skrbnik projekta: Milan Berden

Vodja projekta: Branka Bensa
Vodja nadzora: mag. Jóozsef Mursics

Odgovorni nadzornik: Ivan Vinko
Nadzor elektroinštalacij: Anton Vajdič
Nadzor strojnih inštalacij: Čedomir Markovič


1.2    Doseženi roki

 • Nakup zemljišč izvršen: oktobra, 2005
 • Idejni projekt je bil izdelan: marec, 2006
 • Gradbena dela, infrastruktura, pog. 175/05-2-BB: 30. maj, 2006
 • Zasaditev drevoreda: 24. avgust, 2006
 • Gradbena dela, odvodnjavanje in vodovod, pog. 87/06-bb: 11.  september, 2006
 • Gradbena dela, meteorna kanalizacija, pog. 143/06-BSZJ: 20. september, 2006
 • Izdelava projektov PID in POV: 2. oktober, 2006

1.3 Opis objekta, izgrajene infrastruktura

 • Nakup zemljišč – velikost 1.128 in 738 m2, skupaj: 1.866 m2
 • Komunalna oprema
 • Industrijska cesta
  + Ceste v industrijski coni ob Industrijski ulici
  + Industrijska cesta 34-51, 981 m
 • Industrijska cesta PT, kolesarska steza, 645 m
 • Kanalizacija, meteorna, 1.056 m
 • Kanalizacija, fekalna, 387 m
 • Vodovod, 942 m
 • Telekomunikacije, 950 m
 • Elektro napeljave, 1.060 m
 • Rekonstrukcija križišča, 1 kom
 • Plinifikacija
  – Mala poslovna cona C1-3 do C3-10
  – Industrijska cesta PI 20 do PI 29 in A1 do A2
 • Telekomunikacije – prestavitev zračnega kabelskega voda Lek-Dinos v zemljo

Dodatne informacije:

Datum: 11. 10. 2006 | Objavljeno v Projekti - zaključeni |