Novice in obvestila

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA SERVIS DELOVNE OPREME

Spoštovani,

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za izvedbo servisnih storitev. Storitev zajema servis delovne opreme za vzdrževanje javnih in ostalih površin.

Celotna dokumentacija je dosegljiva na spodnji povezavi. 

DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO PONUDBE

 

 

Datum: 08. 09. 2020 | Objavljeno v Javna naročila, Novice in obvestila

Polnjenje bazenov – Medencetöltés

Polnjenje bazenov

  1. Polnjenje hišnih bazenov se izvaja z vodovodne pipe preko hišnega vodomera, polnjenje si izvede stranka sama.
  2. Polnjenje hišnih bazenov iz hidrantov je dovoljeno le v primeru, da je volumen bazena nad 70 m3, s soglasjem lastnika infrastrukture(občina), ki si ga pridobi uporabnik.
  3. Polnjenje hišnih bazenov iz hidranta lahko izvede le pooblaščena oseba izvajalca GJS
  4. Obračun vode:

– Cena vode za polnjenje bazenov je enaka kot normalna poraba vode na odjemnem mestu polnjenja bazena, z vsemi storitvami vezanimi na porabo vode

– V primeru polnjenja bazena iz hidranta, uporabnik dodatno plača storitev izvajalca GJS torej polnjenje iz hidranta po dejansko porabljenem času(najmanj 1 ura) ter potne stroške. Cena vode za polnjenje bazenov je enaka kot normalna poraba vode na odjemnem mestu polnjenja bazena, z vsemi storitvami vezanimi na porabo vode

Priporočljivo je, da nam na koncu mesca v katerem se polni bazen sporočite stanje na vodomernem števcu, da količino vode za bazen ne upoštevamo v izračunu mesečne akontacije. V nadaljnjem dogovorimo o višini nadaljnje akontacije. Stanje stranka lahko sporoči tudi preko spletne aplikacije MojUpravlalec.

 

Medencetöltés

  1. A medence feltöltése vízcsapon kesztől kivitelezhető a felhasználó vízóráján keresztül, a feltöltést a felhasználó maga vitelezheti ki.
  2. A medencét tűzcsapon át csak abban az esetben lehet feltölteni, ha a medence térfogata meghaladja a 70 m3-t, az infrastruktúra tulajdonosának (község) beleegyezésével. A infrastruktúra tulajdonosának beleegyezését a felhasználó szerzi meg.
  3. A medencét tűzcsapon át csak közüzemi szolgáltató felhatalmazott személye töltheti meg.
  4. A víz elszámolása:

 – A medence feltöltésére használt víz ára, és ahoz kapcsolandó szolgáltatások árai megegyeznek a felhaszálóhelyre elszámolandó havi árakkal

–    Abban az esetben ha a medence tűzcsaponkesztül van feltöltve, be lesznek számítva a közüzemi szolgáltató szolgáltatásai, azaz az eltöltött idő (legalább 1 óra) és az utiköltségek. A medence feltöltésére használt víz ára, és ahoz kapcsolandó szolgáltatások árai megegyeznek a felhaszálóhelyre elszámolandó havi árakkal

Javasoljuk, hogy annak a hónapnak a végén, amelyben a medencét feltöltik, jelntik a vízóra állását, hogy a medence vízmennyiségét a havi átlag kiszámításakor ne vegyük figyelembe. Tobábbá az ügyféllel megállapodunk a havi átlag meggyiségéről. A vízóra állását a Moj Upravljalec webalkalmazáson keresztül is jelenthetik.

 

SPREJEM STRANK NA SEDEŽU PODJETJA Z DOLOČENIMI OMEJITVAMI GLEDE VSTOPA – ÜGYFÉLFOGADÁS A CÉG ÜZLETHELYISÉGEIBEN ÉS AZOK BELÉPÉSBE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

Od 18.05.2020 v ČASU URADNIH UR ponovno na sedežu podjetja sprejemamo uporabnike naših storitev. 

Še nadalje pa po odredbi Vlade RS veljajo določene omejitve glede vstopa v poslovne prostore:

OBVESTILO ZA UPORABNIKE

 

2020.05. 18-tól újra személyes ügyfélfogadás a HIVATALOS ÓRÁKBAN.

Ezen kívül a Szlovén Köztársaság kormányrendelete értelmében továbbra is érvényesek az egyes, az üzlethelyiségekbe való belépésre vonatkozó korlátozások:

RENDKÍVÜLI ÉRTESÍTÉS ÜGYFELEINKNEK

Datum: 18. 05. 2020 | Objavljeno v Novice in obvestila

UKREPI PRED PONOVNO UPORABO INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA

Glede na to, da se bodo počasi odprle vse ustanove, zavodi, šole, vrtci, trgovine, gostilne  itd., na spodnji povezavi najdete navodila oziroma ukrepe pred ponovno uporabo objektov, v katerih začasno ni bilo porabe vode.

UKREPI PRED PONOVNO UPORABO INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA