Novice in obvestila

Obvestilo o načinih obveščanja v letu 2022

Spoštovani uporabniki, 

skladno z zakonodajo (Pravilnik o pitni vodi Ur.l.:19/04 in dopolnitve) in s strokovnimi priporočili Inštituta za varovanje zdravja RS, vas seznanjamo z Obvestilo o načinih obveščanja v letu 2022, za posamezne primere. Načini obveščanja v letu 2022

Datum: 12. 01. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila, Voda

MENJAVE VODOMEROV V NASELJU ČENTIBA – VÍZÓRA CSERE CENTÉBEN

Spoštovane stranke,

V skladu z Zakonom o meroslovju bo izvajalec GJS, predvidoma od začetka januarja 2022 do sredine februarja 2022 izvajal menjava obračunskih vodomerov v naselju Čentiba. S tem namenom se bodo zaposleni izvajalca GJS oglasili pri Vas oziroma na Vašem odjemnem mestu.

V primeru, da vas ne bo doma, vodomer pa je dostopen, bo le ta zamenjan o čemer Vam bomo v Vašem poštnem nabiralniku, oziroma na kakem vidnem mestu pustili zapisnik o menjavi vodomera, o menjavi pa Vas bomo dodatno obvestili še po pošti.

V kolikor vaš vodomer ni dostopen ( vodomer v objektu, zasuti, voda v vodomernem jašku….), Vas bomo o predvidenem terminu menjave pisno obvestili.

Hvala za razumevanje.

 

Tisztelt vízfelhasználók!

A mérésügyi törvénynek megfelelően  az Eko-Park Kft. közhasznu vállalat,  várhatóan 2022. január elejétől éspedig 2022. február közepéig,  Csente településben vízóra cseréket fog elvégezni. Ennek érdekében majd az Eko-Park Kft. munkatársai felkeresik magukat, vagyis a felhasználóhelyüket.

Abban az esetben, ha a vízóracserékor nem tartózkodik otthon vagyis a vizfelhasználóhelyénél és a vízóra hozzáférhető, a vízórát kicseréljük, és erről egy értesítést  hagyunk a postafiókjában vagy egy látható helyen. Utólag postán keresztűl is értesitjük a vízóracserélől.

Amennyiben a vízórája nem hozzáférhető (a vízóra az épületben található, a vízóra akna el van temetve, víz van a vízóra aknában…), ebben az esetben írásos értesítést küldünk önnek az vízóracsere időponjáról.

Köszönjük  megértésüket.

 

Datum: 07. 01. 2022 | Objavljeno v Novice in obvestila

Kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo

Obvestilo

V prihodnjih dnevih so napovedane nizke zunanje temperature. Posledice nizkih zimskih temperatur se pogosto kažejo na poškodovanih vodomerih. Zmrzal je namreč najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari, zato ga je pred neugodnimi vremenskimi vplivi treba ustrezno zaščititi. Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov.

Štirje nasveti, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo:

  1. izolirajte pokrov in notranjost jaška;
  2. z izolacijskimi materiali (penasta guma, gradbena izolacijska folija, stiropor) zaščitite merilec in ventile;
  3. preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog inštalacij;
  4. ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po inštalaciji (kubični meter vode stane manj kot popravilo vodovodne inštalacije).

Vsem uporabnikom svetujemo, da preventivno:

  1. preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice);
  2. redno preverjajte stanje svojega vodomera;
  3. pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer;
  4. preverjate tudi ostalo napeljavo do pomožnih objektov in vrtnih pip.

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo lahko poškodovani vodomer zamenja le upravljavec vodovodnega sistema. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov, krijejo lastniki oziroma uporabniki sami. Vodomer je v lasti uporabnika. Uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare odgovoren sam. Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam izvede demontažo vgrajenega vodomera. Uporabnik je vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru dolžan takoj prijaviti upravljavcu vodovodnega sistema na telefonsko številko: 041 70 70 80 (dežurni vodovodar).

ZAPRTJE VODE NA POKOPALIŠČIH – VÍZ ELZÁRÁSA A TEMETŐKBEN

Obveščamo vas, da bomo zaradi nizkih temperatur, na pokopališčih na katerih smo mi upravljalci (Lendava – novo, Lendava – spodnje, Lendava- srednje, Lendava- trojica,

Dolga vas, Mostje, Genterovci, Radmožanci, Kamovci, Čentiba, Dolina, Petišovci, Gornji-Dolnji Lakoš), zaprli vodo tako na zunanjih pipah kot tudi v samih vežicah. 

Zaprtje vode se bo predvidoma izvajalo dne 15.11.2021.

 

Értesítjük önöket, hogy hétfőn 2021.11.15-én, alacsony hőmérsékletek miatt elzárjuk a vízet a temetőkben, éspedig a kinti csapokon és a halottasházakban,

éspedig a  következő temetőkön: Lendvai új temető, Lendvai alsó temető, Lendvai felső temető, Szentháromsági temető, Hosszúfalusi temető, Hidvégi temető,

Göntérázi temető, Radamosi temető, Kámaházi temető, Csentei temető, Völgyifalusi temető, Petesházi temető, Alsó -Felső Lakosi temető.

 

Datum: 10. 11. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila

Motena oskrba s pitno vodo-Petišovci

Zaradi okvare na vodovodnem omrežju v Petišovcih, bo danes, dne 15.09.2021,  predvidoma med 13.00 in 15.00 uro  prekinjena dobava vode v vasi Petišovci in mejnem prehodu Petišovci.

Ko zaznate, da je imate spet vodo, je priporočljivo,  da na internem omrežju na mestih kjer imate možnost izpuščanja, izpuščate vodo nekaj minut, do zbistritve.

Prosimo za razumevanje.

Datum: 15. 09. 2021 | Objavljeno v Novice in obvestila